MyBanner

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

กาแฟ : พีชพันธุ์ต้นไม้และสมุนไพรที่บ้านฉัน

 ชื่อเรียกทั่วไป : กาแฟ (Coffee)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coffea arabica L.

วงศ์ : Rubiaceae

ลักษณะทั่วไป : กาแฟเป็นไม้พุ่มขนาดปานกลางสูงประมาณ 2 - 3 เมตร กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม สีเขียว กิ่วแก่จะมีลักษรณะแข็งสีน้ำดาล, ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาว 12-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนแหลมเล็กน้อย ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเป็นมัน บางครั้งเป็นคลื่น, ดอก ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ มี 2-9 ดอก หรือมากกว่า สีขาว มีกลิ่นหอม ก้านดอกสั้นมาก มีใบประดับเล็กๆ รูปไข่ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ก้านเกสรเพศเมียพ้นหลอดดอกเล็กน้อย, ผล กลมรี ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีแดงหรือเหลือง ผนังผลหนา เมล็ดแคบยาว มักมี 2 เมล็ด กาแฟที่ปลูกในเมืองไทย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ โรบัสต้า และอาราบีกา

การใช้ประโยชน์ : กาแฟ ถูกนำมาใช้ทำเครื่องดื่มที่มีประวัติยาวนาน โดยการนำเมล๋็ดในกาแฟแห้งมาคั่ว บด เป็นผง ชงเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการดื่มที่หลากหลาย


สรรพคุณทางยาในแพทย์แผนไทย : เนื่องจากกาแฟไม่ใช่พืชประจำถิ่นในไทย จึงแทบจะไม่มีการนำกาแฟมาเข้าตำหรับยาโบราณของแพทย์แผนไทย แต่ที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทำให้มีสรรพคุณเป็นยาชูกำลัง ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้น หากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะที่สวนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา จะปลูกกาแฟในลักษณะของไม้พุ่มหรือไม้ชั้นเตี้ยของไม้ 5 ระดับของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และจัดอยู่ในกลุ่มป่าของกิน (forest for eat) ของป่า 3 อย่าง ประโชชน์ 4 อย่าง โดยปลูกกระจายทั่วแปลงไม่น้อยกว่า 500 ต้น ผลผลิตบางปี มีปริมาณมากเพียงพอสำหรับการใช้ทำเป็นเครื่องดื่มช่วงพักรับประทางของว่างของการจัดอบรมที่มีในส่วนกสิกรรมธรรมชาติ ไร่น่าป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทาได้ทั้งปีทีเดียว
 

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.