MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มหาพิกัดตรีผลา ตำรับยาภูมิปัญญาไทย ป้องกันโควิด - 19

  

ภาพผลแห้งของสมอพิเภก (1), สมอไทย (2) และ มะขามป้อม (3)

        เมื่อวาน (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) ผู้เขียนได้ร่วมฟังการเสวนาผ่านเฟสบุคของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา อาจารย์แพทย์แผนไทย ซึ่งได้กล่าวถึงตำรับยาขนานหนึ่งที่จะใช้สำหรับการป้องกันโควิด-19 ตำรับยาที่ทางท่านอาจารย์กล่าวถึง คือ มหาพิกัดตรีผลา ปรกติผู้เชียนจะทำน้ำดื่มตรีผลาดื่มเป็นประจำ

ตรีผลาเป็นตำรับยาโบราณ ที่มีการกล่าวถึงในพระไตรปิฏกของฝ่ายเถรวาสที่ยึดถือกันในประเทศไทย ซึ่งตรีผลาจะมีส่วนประกอบผลไม้ ๓ ชนิด สมอพิเภก (1), สมอไทย (2) และมะขามป้อม (3) โดยตำรับที่ทำกันทั่วไป จะใช้ผลไม้ทั้งสามชนืดในอัตราเท่าๆ กันสำหรับบำรุงร่างกาย แต่ในกรณีที่อยู่ในช่วงมีการระบาดของไข้หวัด หรือโควิด -19 ท่านอาจารย์ให้ใช้ตำรับ มหาพิกัดตรีผลา คือจะประกอบด้วย สมอพิเภก ๓ ส่วน : สมอไทย ๒ ส่วน : มะขามป้อม ๑ ส่วน ต้มน้ำเก็บไว้ดื่มป้องกีนโรคภัยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

(อัตราส่วน ๑ ส่วน โดยทั่วไปจะชั่งประมาณ ๑๕ กรัม หรือใช้ตามอุปกรณ์ตวงที่มี)

วิธีทำน้ำมหาพิกัดตรีผลาเก็บไว้ดื่ม

  •    ๑. เตรียมผลสมอพิเภก ๓ ส่วน, สมอไทย ๒ ส่วน และมะขามป้อม ๑ ส่วน นำมาล้างให้สะอาด (ถ้าเป็นแห้งแช่น้ำสะอาดพอท่วม ๓ ชั่วโมง)
  •    ๒. ต้มน้ำประมาณ ๓ ลิตร ให้เดือดประมาณ ๑๕ นาที
  •    ๓. นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในน้ำที่เดือด ต้มต่ออีกประมาณ ๓๐ นาที
  •    ๔. ยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็น กรองเอาแต่น้ำกรอกใส่ขวดเก็บในตู้เย็นได้หลายวัน

วิธีการดื่ม

ไม่แนะนำให้ดื่มแทนน้ำนะครับ ให้ดื่มเช้าเย็นครั้งละแก้วโดยประมาณ

สรรพคุณ

  •     ๑. เสริมภูมิคุ้มกัน
  •     ๒. ป้องกันโรคหวัด
  •     ๓. บรรเทาอาการไอ
  •     ๔. ขับเสมหะ

 ในมุมมองของชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช้แพทย์ เราทราบกันดีว่า ผลไม้ทั้ง ๓ ชนิด มีวิตามิน ซี อยู่ปริมาณมาก ซึ่งวิตามิน ซี จะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้นกันต้านไวรัสกลุ่มเชื้อหวัดได้ รสเปลี่ยวอมหวานของผลไม้ทั้งสามชนิดจะช่วยให้ชุ่มคอ ขับ/ละลายเสมหะ ทำให้เชื้อโรคไม่ติดค้างอยู่บริเวณลำคอ ซึ่งจะช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อโรคคืบคานเข้าปอดได้เร็ว อย่าลืมว่า น้ำดื่มมหาพิกัดตรีผลา ใช้สำหรับการป้องกันเท่านั้น หากมีอาการติดเชื้อหวัด หรือโควิด ต้องรักษา ตามกระบวนการที่แพทย์ดำเนินการให้ ขออวยพรให้ทุกท่าน ปลอดโรคปลอดภัยทุกผู้ทุกคนครับ 

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.