MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

  

Unstable
Platform
MT 4
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ :  ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
ไม่รับประกันความเสียหาอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้


         ในรอบ ๒ ปีที่ผานมา ผู้เขียนได้ทำการเขียนโปรแกรม Expert Advisor หรือ EA บนแพล็ตฟอร์ม MT4 หรือ Meta Trader 4 ไว้ ๒-๓ โปรแกรมแต่ไม่ได้นำมาเผยแพร่ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเกิดพังและกู้ข้อมูลคืนไม่ได้ เมื่อได้เครื่องใหม่มาเลยลงมือเขียนใหม่ พอเห็นว่าพอใช้งานได้จึงนำมาเผยแพร่สำหรับท่านที่กำหลังศึกษาวิธีการเขียน EA สำหรับฟอร์เร็กซ์น่าจะได้ประโยชน์ สำหรับโปรแกรม Expert Advisor หรือ EA ดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดคำสั่งซื้อ/ขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือ FOREX โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้

ขอย้ำว่า EA หรือ โปรแกรม Export Advisor ที่ผู้เขียนนำมาเผยแพร่นั้น เป็นการเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำไปใช้งานจริง จนกว่าท่านจะทำการทดสอบกับบัญชีเดโม หรือทำ back test จนแน่ใจว่า EA ชุดนี้ไม่ทำให้วงเงินในบัญชีเทรดของท่านเสียหายร้ายแรงแล้วเท่านั้น 

สำหรับตัว EA ที่ผู้เขียนเตรียมไว้ให้ดาวน์โหลดจะรวมอยู่ในแฟ้ม .zip ตามลิงค์ในตารางข้างต้น ภายในแฟ้มบีบอัดขนาดดังกล่าว จะมีแฟ้มต่างๆ ดังนี้

 • ๑.แฟ้ม My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA.mq4 เป็นแฟ้มต้นฉบับโปรแกรม (source code) ของ EA ชุดนี้
 • ๒.แฟ้ม My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA.ex4 เป็นแฟ้ม EA ที่ผ่านการคอมไพล์แล้ว สามารถนำไปติดตั้งบน MT4 แล้วไปใช้ได้ทันที (ติดตั้งในโฟลเดอร์ ..\MQL4\Experts ของ MT4)
 • ๓.แฟ้ม My_MA100_BB10_Fractals_PSAR_MACD_RSI_Thai_EA.tpl เป็นแฟ้มเทมเพลตสำหรับจัดสภาพแวดล้อมบนหน้าต่างกราฟให้สอดคล้องกับการทำงานของ EA ชุดนี้โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ /templates ของแฟ้ม .zip (ติดตั้งในโฟลเดอร์ ..\templates ของ MT4)
สำหรับวิธีการติดตั้ง EA สามารถดูได้จากบทความเรื่อง " วิธีใช้ Expert Advisor หรือ EA ช่วยในการ เทรด (Trade) ฟอร์เร็กซ์" ส่วนการติดตั้งเทมเพลต สามารถศึกษาได้จากบทความเรื่อง "การติดตั้งไฟล์เทมเพลตบนโปรแกรมเทรดฟอร์เร็กซ์" ในบล็อกของผู้เขียนนี้่


คุณสมบัติทั่วไปของ EA ชุดนี้
 • ๑. EA ชุดนี้เป็น EA ที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (ORDER) อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน EA โดยปรกติจะเป็น EA ที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขายยาก เพราต้องรอให้ครบทุกเงื่อนไข ดังนั้นบางวันอาจจะเปิดคำสั่งซื้อ/ขายไม่ได้เลยสักคำสั่ง
 • ๒. เป็น EA เลือกเปลี่ยนคู่เงินอัตโนมัติ หากคู่เงินที่ปรากฏอยู่ในหน้ากราฟ ไม่มีเงื่อนไขที่จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย 
 • ๓. EA จะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายของ EA ชุดนี้บนจอ
 • ๔. ตัว EA ชุดนี้จะทำการกำหนดขนาด lots size, กำหนดระยะตัดขาดทุน (Stop Loss) และระยะเป้าหมายกำไร (Take Profit) ให้อัตโนมัติ
 • ๕. EA ชุดนี้สามารถเลื่อนตำแหน่งระยะตัดขาดทุน (Tralling Stop Loss) และเลื่อนตำแหน่งเป้าหมายกำไร (Tralling Take Profit) ได้อัตโนมัติ (แนะนำว่าไม่ควรเปิด EA ทิ้งไว้ ควรเปิดเป็นครั้งคราวเมื่อต้องการตรวจสอบผลการซื้อ/ขายที่ผ่านมา หรือเปิดคำสั่งซื้อ/ขายใหม่เท่านั้น ปรกติจะเปิดวันละครั้ง)
 • ๖. ถ้าบนหน้าจอกราฟไม่มีอินดิเคเตอร์ใดๆ ติดตั้งไว้เลย ตัว EA จะทำการติดตั้งอินดิเคเตอร์และจัดค่าต่างๆ ให้ตรงกับที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย
 • ๗. EA ชุดนี้สามารถเปิดคำสั่งซื้อ/ขายได้หลายคำสั่ง แต่ EA จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ถัดไปเมื่อคำสั่งซื้อ/ขายที่ผ่านมาได้ผลกำไรแล้วเท่านั้น
 • ๘. EA สามารถทำงานบน time frame ๕ นาที (M5) ขึ้นไป แต่แนะนำให้ใช้บน Daily หรือ D1 เป็นหลัก
สำหรับกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ EA ชุดนี้ ในเบื้องต้นขอแนะนำให้ใช้ค่าตามที่กำหนดเริ่มต้นไว้ก่อน เนื่องจากเป็นค่าที่ทดสอบแล้วว่า น่าจะเป็นค่าที่ทำให้ EA รักษาเงินทุนไว้ได้ดีที่สุด ส่วนรายละเอียดการกำหนดค่าแต่ละค่าจะนำเสนอในบทความถัดไป

การแก้ไขเบื้องต้นกรณีกรณี EA ไม่ทำงาน


โดยปรกติถ้า EA ทำงานปรกติ จะมีข้อความแสดงการทำงานของ EA เป็นภาษาไทยปรากฏขึ้นบนหน้าจอกราฟ แต่ถ้าสั่งให้ EA ทำงานแล้วไม่มีข้อความใดๆ ปรากฏ แสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาบางอย่าง เช่นเมมโมรีของคอมพิวเตอร์เต็ม (Can not refresh history) หรือเกิดการหารด้วย 0 (นานๆ จะเจอกับบางคู่เงินที่ pip value เปลี่ยนแปลงบ่อย)  ให้ทำการปิดโปรแกรม MT4 นั้นๆ แล้วเปิดขึ้นมาใหม่หรืออีกกรณีหนึ่งคือขณะที่ EA กำลังเปลี่ยนหาคู่เงินใหม่ แต่ไม่สามารถทำได้ โดยจะมีข้อความดังในรูปภาพข้างต้นปรากกฏบนหน้าจอกราฟ ซึ่งจะเกิดเมื่อเน็ตช้า ให้เราทำการช่วยเปลี่ยนคู่เงินโดยการใช้เมาส์คลิ๊กบนชื่อคู่เงินแล้วลากไปวางบนหน้ากราฟตามลำดับ

การทดสอบกับบัญชีของโบรกเกอร์ต่างๆ


EA ชุดนี้ได้ทำการทดสอบหรือทดลองใช้กับบัญชีหลายๆ ประเภทของโบรกเกอร์ต่างๆ พบว่า EA ชุดนี้สามารถทำบน MT4 ของโบรกเกอร์นั้นๆ ได้ แต่จะขอไม่ยืนยันว่า EA ชุดนี้ทำกำไรได้ ท่านต้องทดสอบด้วยตัวท่านเอง สำหรับโบรกเกอร์ฟอร์เร็กซ์ที่ได้ทำการทดสอบแล้ว ได้แก่ FBS (บัญชีโบนัส $50 ตั้ง lot size ต่ำสุดเป็น 0.1 ส่วนบัญชีแบบอื่นๆ ตั้ง lot size ต่ำสุดเป็น 0.01 หรือกำหนด lot size ต่ำสุดตามที่ FBS กำหนดไว้ของบัญชีแต่ละประเภท), XM, IntraForex, RoboForex (ต้องกำหนด lot size ต่ำสุดตามประเภทปัญชี), Grand Capital, AMarket

บทความที่เกี่ยวข้อง

เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
การกำหนดค่าต่างๆ ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
indicators ที่ใช้ใน My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
เงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
การคำนวณหาขนาด lot, Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA
เวอร์ชัน 2 ของ My MA100 BB10 Fractals PSAR MACD RSI Thai EA

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.