MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

วิธีใช้ Expert Advisor หรือ EA ช่วยในการ เทรด (Trade) ฟอร์เร็กซ์

  


           จากบทความเรื่อง "แนวทางในการติดตั้ง Expert Advisor (EA) บน MT4 และ MT5" ที่ผู้เขียนได้เคยนำเสนอไปแล้ว คราวนี้เราจะมาดูว่า เราจะสั่งให้ EA ที่เราติดตั้งไว้บน MT4 หรือ MT5 ทำงานหรือทำการเปิดคำสั่งซื้อขายคู่เงินต่างๆ แทนเราได้อย่างไร ซึ่งก็มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 
  • ๑. ให้ทำการขยายหัวข้อ Expert Advisors ในกรอบ Navigator ของแพล็ตฟอร์มที่เรมใช้เทรด (MT4 หรือ MT5) จนเห็นชื่อ EA ที่เราใช้งานปรากฏอยู่ (ถ้าไม่มีชื่อ EA ที่เราติดตั้งใหม่ปรากฏ ให้คลิ๊กปุ่มขวาของเมาส์ที่ตรงหัวข้อ Expert Advisors แล้วเลือกที่หัวข้อ "Refresh จากเมนูที่ปรากฏขึ้น)
  • ๒. จากนั้นลากชื้อ EA ในกรอบ Navigator ไปวางในกรอบ Chart Window ดังรูปข้างต้น
 บนจอภาพจะมีไดอะล็อกปรากฎขึ้นชุดหนึ่งดังรูปถัดไป ไดอะล็อกชุดนี้เป็นไดอะล็อกสำหรับจัดกระบวนการทำงานของ EA จะแบ่งเป็นหน้า ๓ หน้า (Tab) โดยหน้าแรก (About) จะเป็นข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ EA 


 ในหน้าที่ 2  (Common) ของไดอะล็อก เป็นหน้าสำหรับกำหนดให้กลไกของ EA ทำงาน โดยเราต้องคลิ๊กใส่เครื่องหมายที่หน้าข้อความ Allow live trading ดังรูป


หน้าที่ 3 (Inputs) เป็นหน้าสำหรับจัดค่าพารามิเตอร์ของตัว EA ซึ่ง EA แต่ละโปรแกรม จะมีตัวพารามิเตอร์ไม่เหมือนกัน ผู้ที่จะนำมาใช้งานจะต้องทำการทดลองด้วยตนเองว่า ตัวแปรพารามิเตอร์ต่างๆ จะต้องตั้งค่าแบบไหน ถึงจะเหมาะสำหรันิสัยการเทรดของเรา แนะนำให้ทดลองบนบัญชีเดโมก่อนจนกว่าจะมั่นใจ จึงค่อยเอาไปใช้งานจริง


หลังจากคลิ๊กที่ปุ่มสำคัง OK ของไดอะล็อก ชื่อ EA จะปรากฏบนโปรแกรม MataTrader ดังรูปถัดไป แต่ EA จะยังไม่ทำงาน ให้สังเกตุไอคอนรูปหน้ากลมๆ หลังชื่อ EA ยังคงเป็นหน้าบึ้งอยู่


วิธีที่จะทำให้ EA ทำงาน เราจะต้องไปคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่ง Auto Trading บนแถบเครื่องมือของโปรแกรม MataTrader ดังรูป


หลังจากคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่งดังกล่าว EA จะเริ่มทำงาน สังเกตุที่รูปหน้ากลมหลังชื่อ EA บนโปรแกรม MataTrader จะเปลี่ยนเป็นรูปหน้ายิ้มดังรูป


หมายเหตุ
เมื่อได้โปรแกรม EA มาใหม่ๆ ไม่ว่าท่านจะได้มาจากแหล่งไหน ห้ามนำไปใช้กับบัญชีจริงทันที ให้ทดลองใช้กับบัญชีเดโมจนมั่นใจว่า EA นั้นๆ ทำงานได้ผลตามที่เราต้องการ จึงค่อยนำไปใช้กับบัญชีจริง

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.