MyBanner

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

วิธีใช้ Expert Advisor หรือ EA ช่วยในการ เทรด (Trade) ฟอร์เร็กซ์

  


           จากบทความเรื่อง "แนวทางในการติดตั้ง Expert Advisor (EA) บน MT4 และ MT5" ที่ผู้เขียนได้เคยนำเสนอไปแล้ว คราวนี้เราจะมาดูว่า เราจะสั่งให้ EA ที่เราติดตั้งไว้บน MT4 หรือ MT5 ทำงานหรือทำการเปิดคำสั่งซื้อขายคู่เงินต่างๆ แทนเราได้อย่างไร ซึ่งก็มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 
  • ๑. ให้ทำการขยายหัวข้อ Expert Advisors ในกรอบ Navigator ของแพล็ตฟอร์มที่เรมใช้เทรด (MT4 หรือ MT5) จนเห็นชื่อ EA ที่เราใช้งานปรากฏอยู่ (ถ้าไม่มีชื่อ EA ที่เราติดตั้งใหม่ปรากฏ ให้คลิ๊กปุ่มขวาของเมาส์ที่ตรงหัวข้อ Expert Advisors แล้วเลือกที่หัวข้อ "Refresh จากเมนูที่ปรากฏขึ้น)
  • ๒. จากนั้นลากชื้อ EA ในกรอบ Navigator ไปวางในกรอบ Chart Window ดังรูปข้างต้น
 บนจอภาพจะมีไดอะล็อกปรากฎขึ้นชุดหนึ่งดังรูปถัดไป ไดอะล็อกชุดนี้เป็นไดอะล็อกสำหรับจัดกระบวนการทำงานของ EA จะแบ่งเป็นหน้า ๓ หน้า (Tab) โดยหน้าแรก (About) จะเป็นข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ EA 


 ในหน้าที่ 2  (Common) ของไดอะล็อก เป็นหน้าสำหรับกำหนดให้กลไกของ EA ทำงาน โดยเราต้องคลิ๊กใส่เครื่องหมายที่หน้าข้อความ Allow live trading ดังรูป


หน้าที่ 3 (Inputs) เป็นหน้าสำหรับจัดค่าพารามิเตอร์ของตัว EA ซึ่ง EA แต่ละโปรแกรม จะมีตัวพารามิเตอร์ไม่เหมือนกัน ผู้ที่จะนำมาใช้งานจะต้องทำการทดลองด้วยตนเองว่า ตัวแปรพารามิเตอร์ต่างๆ จะต้องตั้งค่าแบบไหน ถึงจะเหมาะสำหรันิสัยการเทรดของเรา แนะนำให้ทดลองบนบัญชีเดโมก่อนจนกว่าจะมั่นใจ จึงค่อยเอาไปใช้งานจริง


หลังจากคลิ๊กที่ปุ่มสำคัง OK ของไดอะล็อก ชื่อ EA จะปรากฏบนโปรแกรม MataTrader ดังรูปถัดไป แต่ EA จะยังไม่ทำงาน ให้สังเกตุไอคอนรูปหน้ากลมๆ หลังชื่อ EA ยังคงเป็นหน้าบึ้งอยู่


วิธีที่จะทำให้ EA ทำงาน เราจะต้องไปคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่ง Auto Trading บนแถบเครื่องมือของโปรแกรม MataTrader ดังรูป


หลังจากคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่งดังกล่าว EA จะเริ่มทำงาน สังเกตุที่รูปหน้ากลมหลังชื่อ EA บนโปรแกรม MataTrader จะเปลี่ยนเป็นรูปหน้ายิ้มดังรูป


หมายเหตุ
เมื่อได้โปรแกรม EA มาใหม่ๆ ไม่ว่าท่านจะได้มาจากแหล่งไหน ห้ามนำไปใช้กับบัญชีจริงทันที ให้ทดลองใช้กับบัญชีเดโมจนมั่นใจว่า EA นั้นๆ ทำงานได้ผลตามที่เราต้องการ จึงค่อยนำไปใช้กับบัญชีจริง

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

วิธีแก้ปัญหา ตัวหนังสือ บนเมนูของ Apache OpenOffice มีขนาดเล็กมาก

  


         Apache OpenOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงานทีี่แจกจ่ายให้ใช้ฟรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์ที่ชื่อว่า The Apache Software Foundation เจ้าของ Apache Web Server ที่โด่งดังนั่นเอง


 ปัญหาของการใช้ Apache OpenOffice ที่ทำให้ไม่ได้รับความนิยมในเมืองไทย เนื่องจากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น Ms Windows ซึ่งเมื่อติดตั้ง Apache OpenOffice ลงไปแล้ว เวลาเรียกขึ้นมาใช้งาน ปรากฏว่า ตัวหนังสือ บนเมนูหรือบนส่วนประกอบอื่นๆ ของ Apache OpenOffice มีขนาดเล็กมาก จนใช้งานไม่ได้ (บนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ ไม่มีปัญหา)


วิธีแก้ไขให้พอใช้งานได่้

จรืงๆ แล้วมีวิธีแก้ไขให้พอใช้งานได้เหมือนกัน โดยเลือกที่หัวข้อ "เครื่องมือ"  และ "ตัวเลือก" จากเมนูหลักของโปรแกรม ดังรูป


 จากนั้นจะมีไดอะล็อก "ตัวเลือก OpenOffice" ปรากฏขึ้นให้คลิ๊กเลือกที่หัวข้อ "มุมมอง" ในกรอบด้านซ้ายของไดอะล็อก ดังรูป


 บริเวณด้านขวาของไดอะล็อก จะมีกรอบย่อยๆ หลายกรอบ ให้ดูตรงกรอบ ่ส่วนติดต่อผู้ใช้" ที่หัวข้อ  "อัตราส่วน" ให้ใส่ค่าเป็น 130% (ขนาดที่ขยายสูงสุด) แล้วคลิ๊กเลือกที่ปุ่มคำสั่ง "ตกลง" ของไดอะล็อกตามลำดับ เพียงเท่านี้ ตัวหนังสือที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของ Apache OpenOffice ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพียงพอสำหรับการใช้งาน


 สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการจะหาโปรแกรมชุดสำนักงานอย่าง Apache OpenOffice ไว้ใช้ สามารถดาวน์โหลด รวมทั้งติดตามดูข่าวสารจาก www.openoffce.org


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

แนวทางในการติดตั้ง Expert Advisor (EA) บน MT4 และ MT5

  


             หลายท่านที่เข้าสู่วงการ FOREX ใหม่ๆ คงจะเคยมีปัญหาแบบเดียวกับผู้เขียน คือไม่รู้จะติดตั้งโปรแกรม Expert Advisor หรือ EA บนแพล็ตฟอร์มที่ใช้เทรด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Meta Trader 4 (MT4) หรือ Meta Trader 5 (MT5) ยังไง บทความเรื่องนี้จะช่วยบอกแนวทางในการติดตั้ง EA บนแพล็ตฟอร์มที่เราใช้เทรด FOREX ได้อย่างไร

EA ถูกเก็บไว้ที่ไหน

 เริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องรู้ก่อนว่า ตำแหน่งที่เก็บ EA ของแพล็ตฟอร์มที่เราใช้เทรด FOREX แต่ละแพล็ตฟอร์มนั้น ถูกเก็บไว้ที่ไหนบ่้าง
 สำหรับบนโปรแกรมหรือแพล็ตฟอร์มที่เราใช้เทรด FOREX จะมีแหล่งที่เก็บรวมอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Data Folder ซึ่งเราสามารถเปิดแหล่งที่เก็บดังกล่าวขึ้นมาดูได้ โดยการเลือกคลิกที่หัวข้อ File และ Open Data Folder บนเมูหลักของแพล็ตฟอรืฒที่ใช้เทรดตามลำดับ โดยทั้งบน MT4 และ MT5 จะทำเหมือนกัน แต่รายละเอียดในส่วน Data Folder ของ MT4 จะต่างจาก MT5 เล็กน้อย ดังนี้


แหล่ง Data Folder บน MT4


 หลังจากเรียกเมนูและทำตามขั้นตอนช้างต้นแล้ว โปรแกรม File Explorer จะถูกเรียกขึ้นมาทำงาน แสดงรายละเอียดของส่วน Data Folder ของแพล็ตฟอร์มที่ใช้เทรด ซึ่งจะมีรายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ปรากฏอยู่


 สำหรับแหล่งที่เก็บ EA ของ MT4 จะเข้าไปที่โฟล์เดอร์ MQL4 และ Experts ตามลำดับ เมื่อเข้าไปที่โฟล์เดอร์ดังกล่าว จะมีรายการแฟ้มของ EA ปรากฏอยู่ ดังรูป


 แฟ้ม EA ที่ปรากฏ โดยปรกติ EA แต่ละโปรแกรมจะมีแฟ้มที่ผ่านการคอมไพล์แล้วปรากฏอยู่ ๑ แฟ้ม แฟ้มดังกล่าวเป็นแฟ้มโปรแกรมของ EA นั้นๆ (Executable File) เราไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ยกเว้น EA ตัวอย่าง หรือ EA ที่ผู้พัฒนาใจดีแถมต้นฉบับโปรแกรม หรือ source code มาให้ ก็จะมีแฟ้มต้นฉบับโปรแกรมของ EA นั้นๆ ปรากฏในชื่อเดียวกันอีก ๑ แฟ้ม ซึ่งแฟ้มดังกล่าวเป็น Text file เราสามารถเปิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขบนเครื่องมือ เอดิเตอร์ ของ MT4 หรือ MT5 ได้

แหล่ง Data Folder บน MT5


 บนแพล็ตฟอร์ม MT5 แหล่งที่เก็บแฟ้ม EA จะต่างจากบน MT4 คือจะอยู่ในโฟลเดอร์ MQL5 ซึ่งในโฟลเดอร์ดังกล่าวก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยชื่อ Experts เช่นเดียวกับบนแพล็ตฟอร์ม MT4


 แต่บน MT5 จะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ย่อยชื่อ Advisors อีกชั้นหนึ่ง


 เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ย่อยดังกล่าว ก็จะมีแฟ้มโปรแกรมของ EA ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ปรากฏอยู่เช่นเดียวกัน


หมายเหตุ โปรแกรม EA ที่สร้างขึ้นสำหรับทำงานบน MT4 จะไม่สามารถมาใช้บน MT5 ได้ ต้องเลือก EA สำหรับแพล็ตฟอร์มนั้นๆ เท่านั้น

จะหา EA ได้จากที่ไหนบ้าง

 สำหรับแฟ้ม EA ที่เราจะนำมาติดตั้งบนแพล็ตฟอร์มที่เราใช้เทรด FOREX สามารถหาได้จากหลายแหล่ง เช่นจากกล่มแจก EA ในเฟสบุ๊ก, กลุ่มเพื่อนนักเทรดด้วยกัน หรือตามเว็บไซต์ที่มีการแจก EA อย่างในบล็อกของผู้เขียนก็มี EA สำหรับช่วยเทรดฟอร์เร็กซ์ให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกัน แต่แหล่ง EA ที่น่าจะใกล้ตัวมากที่สุด จะอยู่บนแพล็ตฟอร์มที่เราใช้เทรดนั้นเอง ถ้าสังเกตุที่กรอบ Terminal ซึ่งเป็นกรอบหน้าต่างอยู่ด้านล่างสุดของโปรแกรม MT4 หรือ MT5 ที่ด่านล่างของกรอบดังกล่าวจะมีแท็บหรือลิ้นชีตย่อยๆ หลายแท็บ และจะมีแท็บชื่อ Market ซึ่งถ้าเราเลือกที่แท็บดังกล่าว แล้วเลือกที่หัวข้อ "Experts" ก็จะมีไอคอนของแฟ้ม EA ปรากฏขึ้นดังรูป EA เหล่านี้มีทั้งที่แจกฟรี และจำหน่ายตามราคาที่แจ้งไว้ด้านล่างของแต่ละไอคอน


 ถ้าเราคลิ๊กเลือกที่ EA ที่เราสนใจ ก็จะมีรายละเอียดของ EA นั้นๆ ปรากฏขึ้นบนจอดังรูป


 สังเกตที่ปุ่มด้านขวาของหน้าจอแสดงรายละเอียดของ EA จะมีปุ่มคำสั่งให้ดาวน์โหลด ดังรูปสำหรับแหล่งรวม EA รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ FOREX คงหนีไม่พ้นที่ เว็บไซต์ www.mql5.com ผู้เขียนเองก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียน EA จากเว็บไซต์แห่งนี้เช่นเดียวกัน


 ถ้าเราลองด่าวน์โหลด EA จากทั้งสองแหล่งข้างต้น เมื่อเสร็จ EA จะถูกติดตั้งบนแพล็ตฟอรืฒที่เราใช้เทรดอัตโนมัติ ถ้าเราเข้าไปดูในแหล่ง Data Folder ของแพล็ตฟอร์มที่เราใช้ แฟ้ม EA จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Market ดังตัวอย่างในรูป


 หรือถ้าจะดูบน MT4 หรือ MT5 ก็จะดูได้ในกรอบ Navigator ของโปรแกรม อย่างบน MT4 จะอยู่ในกลุ่ม Expert Advisors ดังรูป บน MT5 ก็จะมีลักษณะเดียวกัน


 ถึงตรงนี้เชื่อว่าท่านที่กำลังสนใจเรื่องของ FOREX น่าจะพอเห็นภาพการติดตั้ง EA ทั้งบน MT4 หรือ MT5 สำหรับการติดตั้ง การสั่งให้ EA ทำงาน (Run) รวมถึงการรื้อถอน EA ออก ขอยกไปคราวหน้า แล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดๆ ไปนะครับ

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.