MyBanner

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สภาพฝนขาดช่วงยาวนาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วงขาว กับปุ๋ย YIC นาโน

            ช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ที่ผ่านมา ครอบครัวผู้เขียนได้ทำการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ม่วงขาว พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นการปลูกแบบรอน้ำฝน ช่วงที่ลงมือปลูกยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายวัน จึงตัดสินใจลงมือปลูกในช่วงนี้

การเตรียมดิน

ผู้เขียนเป็นคนที่ไม่ชอบการไถพรวนมาแต่ไหนแต่ไร ในพื้นที่ที่ครอบครัวผู้เขียนใช้ปลูกพืชแทบจะทั้งหมด จึงไม่มีการไถพรวน พอกำจัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็ลงมือปลูกพืชทันที


วิธีการปลูกข้าวโพดของผู้เขียน

การปลูกข้าวโพดของผู้เขียนในกรณีที่พื้นที่ไม่มากนัก ผู้เขียนจะใช้เครื่องแถกร่องแบบเดินตามทำการแถกร่องนำก่อนที่ละแถว จากนั้นจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดพืชแบบเดินตาม ทำการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไปตามร่องที่เตรียมไว้ 

เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน

หลังจากหยอดเมล็ดพืชไปประมาณ 1 อาทิตย์ต้นข้าวโพดขึ้นเสมอทั่วแปลง ปรากฏว่าหลังจากนี้แทบไม่มีฝนตกอีกเลย คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนเก็บเกี่ยวผลผลิต มีฝนตกมาซ้ำอีกแค่ 2 ครั้งเท่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าวผู้เขียนคิดว่าไม่น่าจะได้ผลผลิต เพราะข้าวโพดข้าวเหนียวที่ผู้เขียนปลูกไม่มีระบบให้น้ำใดๆ

แก้ปัญหาด้วยอาหารเสริมพืช YIC แคปซูล นาโน


ก่อนหน้านี้มีผู้มาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช วายไอซี แคปซูล นาโน โดยผู้แนะนำได้โฆษณาไว้ว่าช่วยให้พืชทนแล้ง จึงตัดสินในทดลองผลิตภัณฑ์โดยใช้วายไอซี แคปซูล นาโนกับข้าวโพดข้าวเหนียวแปลงนี้ โดยใช้อาหารเสริมพืช วายไอซี แคปซูล นาโน 1 แคปซูล ต่อน้ำ 40 ลิตร ผสมสารหมักชีวภาพไล่แมลงฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน คือจะฉีดทุกเย็นวันศุกร์ (ในแปลงไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดแมลง, กำจัดโรคพืช และสารกำจัดวัชพืช)

ผลการใช้อาหารเสริมพืช YIC nano อย่างต่อเนื่อง


ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ปลูกมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอและมีสภาพแข็งแรง เหมือนมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

ช่วงที่ข้าวโพดออกดอก ผู้เขียนยังไม่มั่นใจว่าข้าวโพดจะมีเมล็ด แต่ก็ยังฉีดอาหารเสริมพืช วายไอซี แคปซูล นาโน อย่างต่อเนื่อง

ดูสภาพดินแล้วไม่น่าจะได้เก็บผลผลิต

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ปรากฏว่า ข้าวโพดมีเมล็ดเต็มทุกฝัก โดยขนาดของฝักข้าวโพดโดยรวมจะมีขนาดเล็กกว่าข้าวโพดที่ให้น้ำสมบูรณ์


เมื่อแม่ค้ามาซื้อ ปรากฏว่าเก็บหมดทั้งฝักเล็กฝักน้อย (แม่ค้าซื้อไปต้มขาย) มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ซื้อข้าวโพดไปรับประทานว่ารสชาดดีมาก


โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.