MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

เผาเศษใบไม้ให้เป็นถ่าน Biochar ด้วยถังเหล็ก 200 ลิตร

              มีคนถามผู้เขียนว่า มีวิธีเผาใบไม้แห้งโดยไม่ให้ควันรบกวนเพื่อนบ้านบ้างไหม เพราะเวลาสุมกองเผาจะเกิดควันมาก จะหมกกองทิ่งไว้ก็ไม่มีพื้นที่ และกลัวจะเกิดเป็นเชื้อไฟหากมีมือดีเอาก้นบุหรี่โยนใส่
เนื่องจากผู้เขียนมีแนวคิดในการสนับสนุนให้เกษตรกรเติมถ่านลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตามหลักการ Carbon Sequestration จึงได้ทดลองนำเตาเผาถ่านที่ทำจากถังเหล็ก 200 ลิตรแบบวางตั้งมาทดลองทำเตาเผาใบไม้แห้งดู ซึ่งได้ผลดี และมีควันน้อยมาก

อุปกรณ์

 อุปกรณ์มีเพียง ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร แบบถังเปิดมีฝาล็อก โดยดัดแปลง เจาะรูบนฝาถังเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ที่ก้นถังอาจจะเจาะรูหลายรูเพื่อให้อากาศเข้า (เวลาเผาใช้ก่อนอิฐ 3 -4 ก้อนหนุนก้นถังให้สูงจากพื้นดิน) สำหรับถังเตาเผาที่ผู้เขียนใช้ จะใช้ท่อเหล็กขนาด 1นิ้ว เชื่อม(อ๊อก)เชื่อมติดขอบก้นถัง และเจาะรูให้ทะลุเข้าไปในถัง เพื่อเป็นช่องให้อากาศเข้า


วิธีเผา

        1. นำใบไม้แห้งใส่ในเตาถัเหล็ก 200 ลิตร อัดจนพอแน่น
        2. จุดไฟเผาใบไม้แห้งที่ปากถังเหล็ก จนไฟลุกทั่วปากถังเหล็ก ดังรูป


        3. นำฝากถังมาปิด และรัดเข็มขัดให้แน่น


        4. รอจนกว่าจะหมดควัน ใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 15 ชั่วโมง (จุดตอนเย็น ปิดวันรุ่งขึ้น) ให้ทำการปิดช่องอากาศเข้าทุกช่อง


        5. รอจนกว่าถังเย็น จึงค่อยเปิดผาถัง นำถ่านที่เผาจากใบไม้แห้งไปใช้ประโยชน์ได้


ลักษณะถ่านที่ได้ จะมีเนื้อถ่านประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ มีขึ้เถ้าปนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มีใบไม้แห้งที่เผาไม่หมดประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับใช้ปรับปรุงดินที่เป็นกรด (pH < 7) ถ่านมีลักษณะเปราะ บีบให้ป่นด้วยมือได้ สามารถนำมาป่นใช้แทนขี้เถ้าแกลบได้


โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.