MyBanner

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

งานบรรยายและสาธิตทำสารกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) ปลอดภัย

           (อย่าลืมอ่านข้อควรระวัง) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเชิญจาก อบต. นิคมกระเสียว ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำสารกำจัดวัชพืช หรือยาฆ่าหญ้าจากสารเคมีที่ไม่ใช่สารพิษเหมือนยาฆ่าหญ้าที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาด ให้กับผู้ทีสนใจ


ในเบื้องต้นผู้เขียนได้นำเสนอข้อเท็จเกี่ยวกับยาฆ่าหญ้าสำหรับเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทำได้จริง (หมายถึงการผลิตใช้เองในครัวเรือน) ที่พบเห็นเป็นการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยเท่านั้น และในทางปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายในการนำสารที่ปลอดภัยมาใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชยังแพงกว่าการใช้สารกำจัดวัชพืชที่มีขายในท้องตลาด แต่ถ้าพื้นที่ไม่มากจนเกินไป การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยมาทำเป็นสารกำจัดวัชพืชยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ต้องระลึกไว้เสนอว่า การทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกำจัดวัชพืชดังกล่าวไม่ใช่การทำเกษตรอินทรีย์


  สำหรับสูตรของสารเคมีกำจัดวัชพืชที่ผู้เขียนนำมาสาธิตมีส่วนผสมดังนี้

                  1. เกลือทะเล  2 กิโลกรัม
                  2. ปุ๋ยยูเรีย (ปุ่ยสูตรตัวหน้าสูง) 2 กิโลกรัม
                  3. น้ำยาล้างจาน (ใช้เป็นสารจับใบ) 250 ซี.ซ๊.
                  4. น้ำสะอาด 20 ลิตร (1 เป้สะพาย)


 นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นใส่วัชพืชเวลาแดดจัด และต้องเป็นช่วงที่คาดว่าฝนจะไม่ตกอีกหลายวัน หากต้องการปริมาณมาก ก็ให้เพิ่มส่วนผสมตามปริมาณที่ต้องการยกเว้นน้ำยาล่างจาน สามารถใช้เพียง 1 ลิตรก็พอ


  หลักการกำจัดหญ้าด้วยส่วนผสมข้างต้นก็คือ ใช้เกลือและปู่ยยูเรียดึงน้ำออกจากใบพืช ทำให้ใบวัชพืชขาดน่ำ และเมื่อถูกแสงแดดเผา ก็จะทำให้ใบวัชพืชแห้งอย่างรวดเร็ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจึงจะเห็นผล สูตรนี้มีข้อจำกัดคือจะใช้ไม่ได้ผลหากมีฝนตกหลังฉีดพ่น และไม่ควรจะใช้กับพื้นที่เป็นดินเค็ม


 ในภาพเป็นการทดลองฉีดพ่นบริเวณข้างทางหน้า อบต. นิคมกระเสียว ส่วนที่หญ้ายังเขียวอยู่คือบริเวณที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชที่ทำขึ้น ส่วนที่เป็นหญ้าแห้งคือบริเวณที่ทดลองฉีดพ่น ภาพที่ถ่ายถ่ายหลังจากฉีดพ่นไปแล้ว 3 วัน ตอนประมาณเที่ยง แสงแดดจัด 

ข้อควรระวัง ! เกลือเป็นสารที่ไม่สลายตัวและจะสะสมอยู่ในดิน ถ้าสะสมมากๆ จะทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ จึงไม่ควรใช้บ่อยๆ และไม่ควรใช้ในพื้นที่ดินเค็มอยู่แล้ว และที่สำคัญสารกำจัดวัชพืชข้างต้นห้ามใช้กับแปลงเกษตรอินทรีย์

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.