MyBanner

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เขียน EA สำหรับ FOREX ใช้เองจะดีไหม ตอน My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA

  


ดาวน์โหลดแฟ้ม EA
My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA Unstable
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ๑๙ มีนาคม พ.. ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.
ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้
ขออภัย ต้นฉบับ EA ชุดนี้สูญหายทั้งหมด หากมีเวลาจะรื้อฟิ้นกลับมาให้ใหม่


 My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA เป็น EA หรือโปรแกรม Export Advisor สำหรัทำงานบนโปรแกรม MT4 ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะทำให้พอใช้งานได้ แม้ EA ชุดนี้จะไม่ใช่ EA ที่ดีที่สุด แต่ก็น่าจะพอใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกันการเขียนโปรแกรม Export Avisor ได้

My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA เป็น EA ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยหรือ Moving Average ในการบอกเทรนลักษณะเดียวกับ My Fast Slow Moving Average Thai EA และใช้อินดีเคเตอร์อื่นๆ ประกอบจำนวน 3 ชนิด โดยประกอบด้วย

  1. เส้นค่าเฉลี่ย หรือ MOVING AVERAGE จำนวน 3 เส้น คือ EMA 200 (Exponential Moving Average 200 day) สำหรับใช้บอกเทรนหลักหรือแทรเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนช้าของ My Fast Slow Moving Average Thai EA, เส้น Smoothed High และ Smoothed Low Moving Average 14 day รวม 2 เส้น ใช้ในการบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้น หรือขาลง แทนเส้นค่าเฉลี่บเคลื่อนเร็วใน My Fast Slow Moving Average Thai EA
  2. MACD (Moving Average Convergent Divergent) ใช้ในการยืนยันเทรน (MACD > 0 หมายถึง ขาขึ้น, MACD < 0 หมายถึง ขาลง)
  3. RSI (Relative Strength Index) ใช้สำหรับป้องกันการเปิดคำสั่งซื้อขายในเขตซื้อมากเกินไป (RSI > 80) หรือเขตขายมากเกินไป (RSI < 20)

ในการเปิดคำสั่งซื้อขายจะแยกตามเทรน ถ้าเป็นเทรนขาขึ้น จะทำการซื้อ (BUY) เพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นเทรนขาลง ก็จะทำการขาย (SELL) อย่างเดียว โดยกรณีของการซื้อ จะกระทำเมื่อ ราคาปิด (Close) อยู่เหนือเส้น Smoothed Low Moving Average โดยเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวต้องอยู่เหนือเส้น EMA200 อีกชั้นหนึ่ง ส่วนในกรณีขาลง จะกระทำเมื่อ ราคาปิด อยู่ใต้เส้น Smoothed High Moving Average โดยเส้นดังกล่าวต้องอยู่ใต้เส้น EMA200 ลงมา
จากการที่ได้ทดลองเขียน EA ทีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นหลักในการกำหนเงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อขายตามเทรน พบว่า EA จะมีปัญหาตอนกลับเทรน เนื่องจากผลกำไรขาดทุนของคำสั่งซื้อ/ขายที่ถูกเปิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนเทรน จะติดลบค่อนข้างมาก (ในทางปฏิบัติ EA ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะเกิดการกลับเทรนช่วงไหน) ซึ่งถ้าหากเกิดการกลับเทรนบ่อยๆ เงินทุนในบัญชีจะลดลงเรื่อยๆ อาจจะล้างพอร์ตได้ เท่าที่ทดสอบ ถ้าเปิดคำสั่งซื้อ/ขายโดยกำหนดขนาดล็อตเท่ากับ 0.1 จะเสียประมาณ 200 ถึง 300 เซ็นต์ สำหรับบัญชีเซ็นต์ หรือ 200 ถึง 300 $ สำหรับบัญชีปรกติ หมายถึงถ้าเราจะใช้กลยุทธ์นี้ ควรจะมีวงเงินบัญชีอย่างน้อย 500 เซ็นต์ สำหรับบัญชีเซ็นต์ หรือ 500 $ สำหรับบัญชีปรกติ แนวทางแก้ไขคือ เลือก Time Frame ที่ใหญ่ขึ้น และคอยตรวจสอบ ถ้าพบว่าราคาเป็นช่วงที่ไม่เป็นเทรน (side way) เป็นเวลานานๆ อาจจะหยูดการทำการงานของ EA ก่อน หรือเปลี่ยนไปซื้อขายคู่เงินอื่นๆ แทน
ในเว็บไซต์ www.dailyfx.com ได้เคยทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการเปิดคำสั่งซื้อขาย พบว่า ถ้าเรากำหนด Take Profit และ Stop Loss ต่ำเกินไปโอกาสที่จะเงินทุนในบัญชีจะลดลงมากกว่าการตั้ง Take Profit และ Stop Loss ที่สูงขึ้น โดยตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับการตั้ง Take Profit จะอยู่ที่ 1,750 แต่ค่าที่ทดสอบแล้วน่าจะพอใช้ได้ จะอยู่ที่ประมาณ 400 pip และตั้ง Stop Loss อย่างน้อย 400 จะช่วยแก้ปัญหาเงินทุนในบัญชีลดลงเนื่องจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวได้ ซึ่ง EA ชุดนี้จะกำหนดค่า Take Profit และ Stop Loss ตามเงื่อนไขนี้

เช่นเคย EA ชุดนี้ทุกท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ มี Source code ให้ศึกษาหรือปรับปรุงแก้ไขได้ตามต้องการ หากจะใช้งานจริง แนะนำให้ใช้กับบัญชีทดลองจนแน่ใจก่อนนะครับ ค่อยนำไปใช้กับบัญชีจริง

การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
ต้นฉบับ โปรแกรมของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
กลยุทธ์ในการเปิดคำสั่งขายของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA
การกำหนดขนาดล็อต (Lot size) และการกำหนดจำนวนตัดขาดทุน (Stop Loss) ของ My EMA200 SmoothedHighLowMA MACD and RSI Thai EA


บันทึกประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
09:00 . 0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
09:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนมะม่วง (9/2557) : ไปประชุมผู้สนใจปลูกถั่วดาวอินคาที่บ้านรองนายก อบต. สมเดช
12:15 .
ไปตลาดด่านช้าง, กินข้าวเที่ยงในตลาดด่านช้าง, ทำสํญญากู้เงินร้านเม้งฮวด2,
15:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : เสนอสินค้า YIC nano ให้กับลุงสิทธิ์-ป้าถัน ที่แปลงนาบ้านนาตาปิ้น, และแวะขาย YIC nano ให้ป้าปื้นหนองกระดี่
16:30 . ใช้หนี้ค่าสินค้า, ซื้อท่อร้าน ผอ. สมหมาย
17:30 . พักผ่อน
18:30 . 0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.