MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

วิธีตั้งค่าสำหรับการเริ่มใช้ My Fast Slow Moving Average Thai EA

  

ดาวน์โหลดแฟ้ม EA
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ :๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๐๐ น. Unstable
ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้


ผู้เขียนขออนุญาตไม่พูดถึงวิธีการติดตั้งในบทความเรื่องนี้ แต่จะขอพูดถึงรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับการเริ่มต้นใช้ EA ซึ่งรายละเอียดค่าต่างๆ ดังนี้

หัวข้อ
รายละเอียด
MinimumLotSize
ขนาดล็อตต่ำสุดที่ต้องการ ถ้าจำนวนเงินทุนน้อยกว่า $1000 หรือ 1000 cent จำนวนล็อตจะทำกำหนดคงที่คือ 0.01 ถ้าเงินทุนมากกว่า $1000 หรือ 1000 cent จำนวนล็อต EA จะทำการคำนวณให้อัตโนมัติ แต่ไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน MinimumLotSize
MaximunRisk
เปอร์เซ็นกำไรที่ต้องการ ค่าปริยาย 0.01 (1 เปอร์เซ็นต์)
MaxTrade
จำนวนรายการคำสั่งซื้อขายสูงสุดที่เปิดได้ (แนะนำไม่ควรเกิน 3 คำสั่งซื้อขาย)
TakeProfit
กำไรที่ต้องการ (หน่วยเป็น pip)
StopLoss
Stop loss ที่ต้องการ ถ้ากำหนดค่าเป็น 0 จะหมายถึงไม่กำหนด Stop Loss แต่สามารถใช้เงื่อนไขอื่นๆ เช่น CalculateNeStopLoss หรือ เงื่อนไข ProfitPositiveCheck เป็น False แทนได้
CalculateNewStopLoss
กำหนดค่าเป็น True ถ้าต้องการให้ EA ช่วยคำนวณหาค่า Stop Loss ให้ ค่าปริยายจะกำหนดเป็น False
TrallingStop
กำหนด Tralling Stop ที่ต้องการ โดย EA จะเริ่มตรวจสอบตั้ง Tralling Stop เมื่อราคาผ่านราคาเปิดไป 150 pip
ProfitPositiveCheck
กำหนดเป็น True ถ้าต้องการให้ปิดคำสั่งซื้อขายเฉพาะที่ได้กำไร
FastMovingAverage
เส้น Moving Average เคลื่อนเร็ว ค่าปริยายเท่ากับ 28
SlowMovingAverage
เส้น Moving Average เคลื่อนช้า ค่าปริยายเท่ากับ 180
FridayNotOpenOrder
กำหนดค่าเป็น True ถ้าไม่ต้องการให้เปิดคำสั่งซื้อขายในวันศุกร์
FridayClosePositiveOrder
กำหนดค่าเป็น True ถ้าต้องการให้ปิดคำสั่งซื้อขายที่ผลกำไรเป็นบวกทุกๆ วันศุกร์

ในกรณีที่กำหนดค่า ProfitPositiveCheck เป็น False จะเป็นการใช้การกลับเทรนเป็นเงื่อนไขสำหรับปิดคำสั่งซื้อขายของเทรนก่อนหน้านี้ ซึ่งถ้าผลกำไรขาดทุนของคำสั่งซื้อขายเป็น ลบ เงื่อนไขดังกล่าวจะมีสภาพเป็น Stop Loss ของ EA แต่ถ้าผลกำไรขาดทุนของคำสั่งเป็น บวก เงื่อนไขดังกล่าวจะมีสภาพเป็น Take Profit ของ EA

สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ อาจจะใช้ค่าตามที่กำหนดมาพร้อมกับ EA โดยสาระสำคัญคือ

  1. กำหนดค่า ProfitPositiveCheck เป็น True คือ เมื่อราคาเคลื่อนมาถึงเงื่อนไขที่ปิดคำสั่งซื้อขาย ให้ตรวจสอบปิดเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่มีกำไรเป็นบวก
  2. กำหนดค่า CalculateNewStopLoss เป็น True ซึ่งเป็นการสั่งให้ EA คำนวณหา Stop Loss ที่เหมาะสมให้
  3. กำหนดค่า FridayClosePositiveOrder เป็น True คือกำหนดให้ EA ทำการปิดคำสั่งซื้อขายที่มีผลกำไรเป็นบวกทั้งหมดในทุกๆ วันศุกร์

บันทึกประจำวันที่ 22 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
07:00 . ชำต้นศุภโชค และไม้ดินที่ขอมาจากบ้านพี่ท๋าย
08:15 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้ม, ผักผักบุ้ง, แกงป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, น้ำพริก
08:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาคิ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เตรียมอุปกรณ์ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
10:30 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
11:00 .
งานของกืจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำแฟ้มโครงร่างต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ และแก้ไข tag ในบล็อกเกอร์
13:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้ม, ผักผักบุ้ง, แกงป่าผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลาดุก, น้ำพริก
14:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ศึกษาข้อมูลเปิดร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต
15:00 .
งานของกืจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำแฟ้มโครงร่างต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ และแก้ไข tag ในบล็อกเกอร์
18:00 . อาบน้ำ พักผ่อน
19:00 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดเผ็ดสะตอหน่อไม้ต้มและเนื้อหมู, แกงป่าใบผักกันตงเห็ดนางฟ้าปลา ดุก, น้ำพริก
20:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ศึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าอินเตอร์เน็ต
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.