MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เขียน EA สำหรับ Forex ใช้เองจะดีไหม ตอน My Fast Slow Moving Average Thai EA (บทนำ)

  

ดาวน์โหลดแฟ้ม EA
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๐๐ น. Unstable
ไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของ EA ชุดนี้ว่างจากงานหว่านไถ มานั่งเขียน EA สำหรับฟอเร็กซ์” ฟังดูไม่ค่อนจะเข้ากันสักเท่าไหร่

ผู้เขียนเป็นมือใหม่สำหรับตลาดฟอเร็กซ์คนหนึ่งที่ไม่มีเวลานั่งเทรดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เนื่องจากงานในไร่ในสวนมีเยอะมีกิจกรรมต้องทำมากมายตลอดทั้งวัน ต้องอาศัยโปรแกรม Export Adviser หรือ EA ช่วยเทรดหรือทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติให้ แม้จะไม่ใช่หลักการที่ดีนัก แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
ผู้เขียนเคยใช้ EA ที่ดาวน์โหลดมา (ฟรี) รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เพราะ EA ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเผยวิธีการ หรือกลยุทธ์ในการเปิดคำสั่งซื้อขาย, บางครั้งไม่รู้ว่าจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นอย่างไร, EA บางโปรแกรมเปิดคำสั่งซื้อ/ขายไม่หยุดจนล้างพอร์ตไปก็มี หรือบาง EA ก็เปิดคำสั่งซื้อ/ขายมั่วไปหมด
จากการที่ได้ศึกษาหรือแกะรอย EA ตัวอย่างไป 2 ตัวอย่าง คือ Moving Average และ MACD Sample ซึ่งเป็น EA ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม Meta Trader ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า การเขียน EA ใช้เองไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก
สำหรับภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน EA ก็คือ ภาษา MQL4 สำหรับสร้าง EA ที่ทำงานบนโปรแกรม Meta Trader 4 และ MQL5 สำหรับสร้าง EA ที่ทำงานบนโปรแกรม Meta Trader 5 และโดยทั่วไปโปรแกรม Export Adviser ที่เขียนด้วยชุดคำสั่งภาษา MQL4 จะไม่สามารถนำไปคอมไพล์ใหม่ (recompile) ด้วยตัวแปรภาษา (compiler) ของภาษา MQL5 ได้ทั้งหมด ต้องปรับปรุงแก้ไขบางส่วน
ลักษณะโครงสร้างทางภาษาของภาษาโปรแกรม MQL จะคล้ายกับภาษา C/C++ หรือภาษาในกลุ่มภาษา Java/JavaScript ดังนั้นคนที่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรมดังกล่าวข้างต้น จะสามารถเขียนโปรแกรม Export Adviser ใช้เองได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ภาษาโปรแกรม MQL ใหม่
สำหรับ EA ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเป็นตัวแรกนี้ เป็น EA ที่ใช้กลยุทธ์ในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายโดยพิจารณาจากเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) 2 เส้นตัดกัน ประกอบด้วย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนเร็ว (40 SMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนช้า (180 SMA)
และเนื่องจากผู้เขียนได้ทดลองใช้ชุดคำสั่งภาษา MQL4 ในการสร้าง EA ขึ้นมา พบว่าภาษาโปรแกรมดังกล่าวอนุญาตให้กำหนด Identifier หรือชื่อต่างๆ เป็นภาษาถิ่นได้ ผู้เขียนจึงพยายามเขียนชื่อฟังก์ชัน และกำหนดชื่อตัวแปรต่างๆ เป็นภาษาไทยตามรายละเอียดที่ปรากฏในตันฉบับโปรแกรม (บทความชุดถัดไป) ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้น รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย, การปิดคำสั่งซื้อ/ขาย และเงื่อนไข Stop Loss ผู้เขียนจะนำเสนอในบทความชุดถัดๆ ไป
สำหรับแฟ้ม EA ที่เตรียมไว้ให้ดาวน์โหลด หมายถึงแฟ้ม MyFast Slow Moving Average Thai EA.zip เมื่อแตกแฟ้มบีบอัดขนาดดังกล่างออก จะประกอบด้วยแฟ้มต้นฉบับโปรแกรม (Source Code) และแฟ้มไบนารี (Executable File) ของ My Fast Slow Moving Average Thai EA รวมอยู่ในโฟล์เดอร์ชื่อ /Exports และแฟ้ม Template ชื่อ My Fast Slow Moving Average Thai EA.tpl อยู่โฟลเตอร์ /Templates ซึ่งท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้และศึกษารายละเอียดได้

หมายเหตุ หากต้องการนำไปใช้งานจริง ให้ทดลองกับบัญชีเดโมก่อนนะครับ ลองทดลองที่วงเงินไม่เกิน $100, ไม่เกิน $1,000 และมากกว่า $1,000 ขึ้นไปสักระยะเวลาหนึ่งก่อน มั่นใจแล้วจึงค่อยนำไปใช้กับบัญชีจริง เลือกดาวน์โหลดรุ่นปรับปรุงล่าสุดนะครับ


บันทึกประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ (เชื่อมต่อไม่สำเร็จ)
05:45 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
06:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำแฟ้มโครงร่างบทความเรื่องใหม่
06:15 . ปรับแต่งใบมีดและเตรียมเครื่องตัดหญ้า
07:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงกะทิใบขี้เหล็กปลาดุกย่าง, ปลาจ่อมทอด, สะตอสดน้ำพรืก
08:00 . งานของกืจกรรมอาชีพ กสิกรรรมธรรมขาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
10:30 . แต่งเครื่องสูบน้ำ และสูบน่ำใช้ด้วยปั่มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
11:00 . อาบน้ำ
11:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
13:00 .
0. กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิใบขี้เหล็กปลาดุกย่าง, ปลาจ่อมทอด, สะตอสดน้ำพรืก
15:00 . ปรับแต่งแบตเตอรี่ (เก็บกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์) และปรับแต่งปั้มชักสูบน้ำโซลาร์เซลล์
15:00 . 0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เดินเครื่องปั้นไฟ สูบน้ำถ่ายน้ำบ่อปลา 1.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ตัดหญ้าพื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
17:30 . อาบน้ำ พักผ่อน
18:00 . พักผ่อน
19:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
20:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิใบขี้เหล็กปลาดุกย่าง, ปลาจ่อมทอด, ปลาส้มทอด
20:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.