MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สูตรในการหา Stop Loss สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายฟอเร็กซ์

               หลังจากที่ไ้ด้นำเสนอเรื่องของสูตรในการคำนวณหาจำนวนล็อต(Position Size) ที่เหมาะสมไปแล้ว ผู้เขียนก็ได้ทำการค้นคว้าต่อไปว่า มีสูตรที่้ใช้ในการคำนวณหา Stop Loss หรือจำนวนตัดขนาดทุนหรือไม่ ซึ่งที่เท่าค้นคว้าดูพบว่า ไม่มีสูตรแน่นอนตายตัว ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหาแนวรับ/แนวต้าน (Support/Resistance) ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเหมาะสำหรับการเทรดหรือเปิดคำสั่งซื้อขายด้วยมือ ไม่สามารถนำหลักการมาเขียนเป็นโปรแกรม Export Adviser หรือ EA
แต่อย่างไรก็ดี มีคนเสนอวิธีคิดหาค่า Stop Loss ที่สามารถนำหลักการไปเขียน EA ไ้ด้ไว้เหมือนกัน อย่างสูตรที่ผู้เขียนนำมาเสนอนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากเว็บไซต์ www.forexfactory.com เช่นเดียวกับสูตรการหาจำนวนล็อตที่เหมาะสม สูตรนี้จะใช้วิธีดูราคาสูงสูดและต่ำสุดของแท่งราคาแท่งที่ผ่านมา นำมาบวกลบกับอัตราส่วนของ point ของคู่เงินที่กำลังเปิดทำการเทรดอยู่ ซึ่งสูตรดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

Stop Loss = (((High[1] + (5 X point)) – (Low[1] – (3 X point))) / point

สูตรนี้จะให้ผลออกมาเป็นจำนวน pip ที่ไม่สูงมากนัก แต่สมเหตุสมผล และ Stop Loss ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของตลาด
สำหรับเรื่้องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Export Adviser ที่ผู้เขียนจะนำเสนอในครั้งถัดไป ถ้ากลยุทธที่ใช้ไม่มีเงื่อนไขที่สามารถนำมาตั้ง Stop Loss ไ้ด้ ผู้เขียนก็จะใช้สูตรนี้ในการหาค่า Stop Loss ของตัว EA ที่จะจัดทำขึ้น

บันทึกประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

Note
ไปเป็นวิทยากรโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่บ้านพุกร่างวันที่ 2
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
06:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ตักน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มราดบ่อปลา
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ปลาส้มทอด
08:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ฉีดพ่นอาหารเสริมพืช YIC nano ในแปลงสวนปาล์ม
09:30 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำแฟ้มโครงร่างต้นฉบับบทความ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และโพสต์บทความเรื่องใหม่
10:45 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ปลาส้มทอด
11:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานวิทยากร/อาสาสมัคร (14/2557):ไปเป็นวิทยากรโครงการชีวิวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่บ้านพุกร่าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง วันที่ 2 โดยกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวันนี้มาจากบ้านหนองก้านเหลือง เขตอำเภอเดิมบางนางบวช ช่วงเย็นมาทำเรื่องเบิกค่าวิทยากรที่วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี
18:00 . กลับถึงบ้าน พักผ่อนเนื่องจากปวดหัวมาก
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, สะตอสด, ปลาจ่อมทอด, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.