MyBanner

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เขียน Export Adviser หรือ EA สำหรับฟอเร็กซ์ จะเริ่มจากตรงไหน

  

          หลายท่านที่เคยใช้โปรแกรม MetaTrader มาแล้วพักหนึ่ง อาจจะเคยสงสัยว่า ถ้าจะลงมือเขียนโปรแกรม Export Adviser หรือ EA สำหรับเปิดคำสั่งซื้อขายฟอเร็กซ์ จะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน


ถ้าท่านเปิดโปรแกรม MetaTrader ขึ้นมาลองดูที่แถบเครื่องบริเวณขอบบนของโปรแกรม จะมีไอคอนลักษณ์ดังรูปข้างต้นปรากฏอยู่ ไอคอนดังกล่าวจะเป็นปุ่มคำสั่งเรียกโปรแกรมเอดิเตอร์สำหรับเขียนสคริปต์หรือโปรแกรมที่เรียกว่า Meta Editor ขึ้นมาทำงาน ซึ่งหมายถึง เมื่อเราทำการติตตั้งโปรแกรม MetaTrader สำหรับทำการซื้อขายตราสารอัตราแลกเปลี่ยนคู่เงินตราระหว่างประเทศ หรือ FOREX โปรแกรม Meta Editor ดังกล่าวก็จะถูกติดตั้งไว้ด้วย


เริ่มต้นสร้างโปรแกรม Export Adviser ใหม่

เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรม Meta Editor ขึ้นมาทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว และต้องการสร้างโปรแกรม Export Adviser ขึ้นใหม่ จะทำได้โดยใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “New” บนแถบเครื่องมือของโปรแกรม ซึ่งจะปรากฏกรอบไดอะล็อกขึ้นดังรูป


เลือกที่หัวข้อ Export Adviser (Template) บนไดอะล็อก แล้วคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่ง Next เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป


ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ EA ที่เราจะสร้างขึ้น ประกอบด้วยชื่อ EA (Name), ซื้อผู้พัฒนา (Author), เว็บไซต์เจ้าของ EA (Link) และ รายการของค่าต่างๆ ที่เราต้องการให้ผู้ใช้กำหนดตอนเริ่มต้นใช้ EA เมื่อกรอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป


ขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกกลไกตามเหตุการณ์ (Event) ที่ต้องการให้วิซาร์ดช่วยสร้างชุดคำสั่งให้ ถ้าเราไม่ต้องการใช้ ก็ไม่ต้องเลิอก


ขั้นตอนนี้ก็เช่นเดียวกัน สุดท้ายคลิกปุ่มคำสั้ง Finish
 

หลังจากนั้น โปรแกรม Meta Editor จะสร้างชุดคำสั่งตามรายละเอียดที่เราเตรียมไว้ดังรูปข้างต้น จากนั้นเราสามารถสร้างชุดคำสั่ง (ภาษา MQL4 หรือ MQL5) เพิ่มเติมได้ตามต้องการ


บันทึกประจำวันที่ 19 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ผสมดินเพาะต้นไม้
07:15 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ปลาจ่อมทอด, ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก
07:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพในแปลงนาบริเวณที่จะปลูกข้าวโพด
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ผสมดินเพาะต้นไม้
10:45 . อาบน้ำ
11:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):เดินเครื่องปั้นไฟฟ้า สูบน้ำใช้ และถ่ายน้ำบ่อปลา
1.ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
12:00 .
1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำแฟ้มโครงสร้างบทความ เรื่องใหม่ และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
13:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):เดินเครื่องปั้นไฟฟ้า ถ่ายน้ำบ่อปลา
1.กินข้าว
2.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ปลาจ่อมทอด, ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก
13:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เดินเครื่องปั้นไฟฟ้า ถ่ายน้ำบ่อปลา และทำความสะอาดบ่อปลา
15:00 . พักผ่อน
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ทำรูปภาพสำหรับทำร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต
16:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ปลาจ่อมทอด, แกงกะทิใบขี้เหล็กปลาดุกย่าง, แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ผัดผักบุ้ง
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.