MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การคำนวณหาจำนวนล็อต (lots) ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายในตลาดฟอเร็กซ์

  


ด้วยความเป็นมือใหม่ในวงการฟอเร้กซ์ของผู้เขียน ใหม่ชนิดที่คำศัพท์ต่างๆ ในวงการฟอเร็กซ์ผู้เขียนแทบจะไม่รู้จักเลย ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด

และจากการที่ได้ค้นคว้าจากเว็บไซต์ต่างๆ มาระยะหนึ่ง ทำให้ได้พบแนวคิดในการอยู่ในตลาดฟอเร็กซ์ที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนของผุ้มีประสบการณ์ ได้แนะนำไว้ว่า ถ้าเราเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ใหม่ๆ หรือในขวบปีแรก เราไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่กำไร หรือการได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากตลาดฟอเร์กซ์ แต่ให้ศึกษาหาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ ที่จะรักษาเงินที่เราใส่บัญชีฟอเร็กซ์หลังจากที่เราทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) ไปแล้วให้คงอยู่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้

จำนวนล็อตที่เหมาะสม

อีกเรื่องหนึ่งที่คนที่เข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ใหม่ สนใจและพยายามหาคำอตบ คือ จำนวนล็อต (lots size /position size) ที่เหมาะสมในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายแต่ละครั้งควรจะเป็นเท่าไร
เท่าที่พยายามค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฟอเร็กซ์อย่างwww.forexfactory.com และที่อื่นๆ พบว่ามีวิธีการกำหนดขนาดล็อตในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายฟอเร็กซ์อยู่มากมายหลายวิธี แต่มีวิธีการหนึ่ง เป็นวิธีการที่น่าสนใจ ไม่ยุ่งยาก และยังช่วยสร้างนิสัยการเทรดที่ดี กล่าวคือ วิธีการดังกล่าว จะนำค่า Stop Loss (S/L) หรือการตัดการขาดทุนมาคิดด้วย ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่ติดนิสัยไม่ชอบตั้ง Stop Loss แต่ด้วยวิธีการที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ จะบังคับให้กำหนด Stop Loss ไว้ด้วย ในการกำหนดจำนวนหรือขนาดล็อตวิธีที่จะกล่าวถึงนี้ มีเรื่องหรือสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนทำการคำนวณหาขนาดล็อตอยู่ 4 เรื่อง ดังนี้
   1. เราต้องรู้ว่า เรามีเงินทุนอยู่ในบัญชีฟอเร็กซ์ที่สามารถเปิดคำสั่งซื้อ/ขายได้มากน้อยแค่ไหน
   2. เราต้องการกำไร กี่เปอร์เซ็นต์
   3. เราต้องกำหนดจำนวน pip ของ Stop Loss ที่ยอมรับได้ ว่าเราจะยอมขาดทุนเมื่อราคาเดินไปผิดทางจำนวนกี่ pip
   4. ค่าของคู่เงินที่เราเปิดคำสั่งซื้อ/ขายต่อ หนึ่ง pip เป็นเท่าไร

เมื่อเราทราบตัวเลขของทั้ง 4 เรื่องที่กล่าวมากแล้ว เราจะนำมาใส่ในสูตรคำนวณดังนี้

จำนวนล็อต = ((จำนวนเงินที่มี X เปอร์เซ็นต์กำไรที่ต่องการ) /
จำนวน pip ของ Stop Loss ที่ยอมรับได้ ) /
มูลค่าต่อ 1 pip ของคู่เงินนั้นๆ

ตัวอย่าง

เรามีทุนที่สามารถเปิดคำสั่งซื้อ/ขายฟอเร็กซ์ได้ 10,000 $ ต้องการกำไรที่ 2% กำหนด Stop Loss ไว้ 50 pip และมูลค่าต่อ 1 pipของคู่เงินที่จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ในที่นี้ขอกำหนดเป็นคู่เงิน USDJPY 1 pip จะทีค่าเท่ากับ 9.85 $ (ตัวเลขสมมติ) เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้

lots size                         = (( 10000 x 0.02) / 50) / 9.85
                   = (200 / 50) / 9.84
       = 40 / 9.84
= 0.40

ดังนั้น ขนาดของล็อตที่จะเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย คือ 0.4 ในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายฟอเร็กซ์แต่ละครั้งก็จะทำการคำนวณลักษณะเดียวกันนี้ทุกครั้ง

นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวติดของผู้มีประสพการณ์ในตลาดฟอเร็กซ์ และ มักจะให้คำแนะนำเป็นทำนองเดียวกันว่า ไม่ควรจะใช้วงเงินเกิน 1-3 % ของจำนวนเงินในบัญชีฟอเร็กซ์ที่สามารถเปิดคำสั่งซื้อ/ขายได้ (เปิดครั้งละ 1 % ไม่เกิน 3 order) เหตุผลก็คือ ถ้าหากเราเปิดคำสั่งซื้อ/ขายเกินวงเงินที่กล่าวมา จะทำให้มีโอกาสถูกล้างพอร์ตได้ง่าย

บันทึกประจำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

Note
ไปเป็นวิทยากรโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่บ้านพุกร่าง
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
07:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอาสาสมัคร/วิทยากร (14/2557):เดินทางไปวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยี สุพรรณบุรี และไปเป็นวิทยากรโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านพุกร่าง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช่าง กินอาหารเช้าที่วิทยาลัยเกษตร และกินอาหารเที่ยงในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
18:30 . กลับถึงบ้าน พักผ่อน
20:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ต้มยำหยวกกล้วยขาหมู, น้ำพริก
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.