MyBanner

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่าน

  


        กระบวนการเผาไหม้ทั่วไป ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศ
ในสภาวะปรกติหรือในอดีตที่ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างเป็นเนื้อของพืชด้วยการกระบวนการสังเคระห์แสง ทำให้เกิดความสมดุลย์ตามกลไกของธรรมชาติ


ปัจจุบันป่าไม้ทั่วโลกลดลง และมนุษย์มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างมโหฬาร ทำให้ต้นไม้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างเป็นเนื้อเยื่อของพืชไม่ทัน ทำให้เก๊าซดังกล่าวสะสมและกักเก็บความร้อนขึ้นไปรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดสภาวโลกร้อนขึ้น และมีผลกระทบไปทั่วโลก
เกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่ถูกมองว่า จะเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเกษตรกรทั่วโลกสามารถช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ด้วยวิธีการง่ายๆ คือการเติมถ่านลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูก หรือใช้ถ่านเป็นวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดิน

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการใช้ถ่านปรับปรุงบำรุงดิน
ที่มา: http://www.treepower.org/biochar/main.html

   1. ถ่านจะช่วยกักเก็บปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชไว้ในเนื้อถ่าน และปลดปล่อยให้พืชนำไปใช้อย่างช้าๆ ลดการสูญเสียธาตุอาหารไปตามกลไกของธรรมชาติ หรือช่วยให้เกษตรกรปุ๋ยน้อยลง
   2. รูพรุนในเนื้อถ่านจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
   3. รูพรุนในเนื้อถ่านเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและอากาศในเนื้อดิน
   4. อากาศที่อยู่ในรูพรุนในเนื้อถ่าน จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษในดิน
   5. ถ่านช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดในระยะยาว
   6. ถ่านจะช่วยดูดซับสารพิษในดิน
   7. การเติมถ่านลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นภายใน 6 เดือน และช่วยให้ผลผลิตในการเกษตรเพิ่มขึ้น
บันทึกประจำวันที่ 13 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)


เวลา
เหตุการณ์
01:15 . ตื่นนอน
01:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค้นหา Affiliate Program เพิ่มเติม และหารูป YIC nano
03:30 . พักผ่อน
05:00 . จับไก่แจ้ตามจำนวนที้มีคนสั่ง
05:30 . พักผ่อน
06:00 . ดื่มกาแฟ
06:30 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
07:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
09:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผัดสายบัว, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มฝักมะรุมอ่อน
09:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
11:00 . ประกอบมอเตอร์ปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
11:15 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล
11:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์< 1.กินข้าว พักผ่อน 2.กับข้าว:ผัดสายบัว, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มฝักมะรุมอ่อน
12:15 . เตรียมของให้นายเปิ้ล
13:15 . พักผ่อน
14:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):นำปาล์มไปส่งจุดรับซื้อ (นะการเกษตร)
17:00 . พักผ่อน
18:00 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
18:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำแฟ้มโครงร่างต้นฉบับบทความ
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งเนื้อหมู, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มฝักมะรุมอ่อน
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.