MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สารบัญบทความเกี่ยวกับ Biochar ที่ฉันเขียนฝากไว้ในบล็อกเกอร์

  


ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Biochar หรือถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินไว้หลายหัวเรื่องฝากไว้ในบล็อกของผู้เขียน โดยบทความเกี่ยวกับ Biochar ที่เขียนไว้มีดังนี้

ชื่อบทความ
ชื่อบล็อก
ปัญหาสภาวะโลกร้อน
ถ่านชีวมวลกับการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน
การเติมถ่านชีวมวลลงในดิน สู่แนวคิดการปรับปรุงดินด้วยถ่าน
คุณสมบัติของถ่านที่มีผลต่อการปรับปรุงบำรุงดิน
การผลิตถ่านชีวมวล
จากเรื่องแก๊สชีวมวล ไปสู่การปรับปรุงบำรุงดิน และแก้ปัญหาโลกร้อน
เล็กน้อยๆ กับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่าน
ข้อโต้แย้งเรื่องการใช้ถ่านปรับปรุงบำรุงดิน เป็นเหตุทำให้โลกร้อน
ถังเหล็ก 200 ลิตรสามารถทำเตาผลิตถ่าน biocharได้หลายรูปแบบ
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบผ่าเปิดด้านข้าง
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบเปิดฝาบนแบบที่ 1
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบเปิดฝาบนแบบที่ 2
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรสำหรับเตาเผาแกลบ
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบถังเหล็กซ้อนกัน 2 ชั้น
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบเตาอบเผาถ่าน
เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบวางนอนและใช้ทรายกลบ
เผาขยะให้ได้ถ่าน biochar หรือถ่านชีวมวลสำหรับปรับปรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
เสริมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ด้วย Biochar ถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน


บันทึกประจำวันที่ 12 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน จับไก่แจ้จำนวน 4 ตัว
06:00 . ดื่มกาแฟ
06:30 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน
07:15 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็กเนื้อหมู, แกงส้มฝักมะรุมอ่อนปลาดุก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริกฃ
07:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็กเนื้อหมู, แกงส้มฝักมะรุมอ่อนปลาดุก, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก
12:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาคิ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่ด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
13:15 . ทำบัญชีครัวเรือน
13:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
16:30 .
0.สภาพอากาศ : ฝนตกหนัก 1.อาบน้ำ
16:45 .
0.สภาพอากาศ : ฝนตกหนัก
1.Note: นายเปิ้ล, ครูแมวและครอบครัวมาเยี่ยมบ้าน
2.ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
17:15 .
0.สภาพอากาศ : ฝนตกหนัก
1.Note: นายเปิ้ล, ครูแมวและครอบครัวมาเยี่ยมบ้าน
2.งานของกิจกรรมอาชึพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
17:45 . Note: นายเปิ้ลมาเยี่ยมบ้าน (ยังไม่กลับ)
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:ผัดสายบัว, สะตอสด, น้ำพริก, แกงส้มฝักมะรุมอ่อน
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.