MyBanner

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่บ้านฉัน

  


ที่บ้านผู้เขียนมีพื้นทีส่วนหนึ่งประมาณ 3 ไร่ อยู่บริเวณเหนือเขื่อนชลประทานขนาดเล็ก ปรกติในหน้าฝน พื้นที่บริเวณนี้จะถูกที่กักเก็บในเขื่อนท่วมสูงประมาณระดับหัวเข่า ในหน้าแล้งผู้เขียนจะใช้บริเวณนี้ปลูกพืชหมุนเวียนเช่น ฟักทอง, แตงไท, กระเจี๊ยบเขียว, ฟักเขียว หรือข้าวโพดกินฝักสด อย่างข้าวโพดเทียน, ข้าวโพดข้าวเหนียว หรือข้าวโพดหวาน ที่สำคัญพื้นที่บริเวณนี้สามารถปลูกพืชผักดังที่กล่าวมาโดยไม่ต้องให้น้ำ คือรอฝน และดินมีความชื้นเพียงพอที่ทำให้ต้นพืชให้ผลผลิตได้ ส่วนในหน้าฝน ผู้เขียนจะให้พื้นที่บริเวณนี้สำหรับปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกก่อนหน้านี้คือ ข้าวลูกพึ่ง แต่ปัจจุบันที่บ้านผู้เขียนไม่มีพันธุ์ชนิดนี้หลงเหลืออยู่แล้ว จึงเปลี่ยนมาปลูกข้าว ไรซ์เบอร์รี่ (rice berry) แทน แม้ปริมาณผลผลิตจะสู้ข้าวลูกพึ่งไม่ได้ แต่ราคาหรือมูลค่าของข้าว (.. 2557) แตกต่างมาก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้เขียนปลูกข้าวชนิดนี้ไว้กินหรือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก

ไม่ได้ไถพรวน

การปลูกข้าวที่บ้านผู้เขียนจะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่วันแม่ 12 สิงหาคมเป็นต้นไป สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรที่บ้านผู้เขียน จะไม่ค่อยได้ไถพรวนด้วยรถไถหรือแทร็กเตอร์ เนื่องจากส่วนหนึ่งที่บ้านผู้เขียนมีทุนจำกัด (จน) ไม่มีรถไถของตนเอง (ถึงมีก็คงไม่ค่อยได้ใช้) และทุกคนในบ้านเห็นพ้องต้องกันว่า จะไม่ไถพรวนพื้นที่เพราะปลูกโดยไม่จำเป็น ดังนั้นวิธีการเตรียมดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของบ้านผู้เขียนจึงไม่ค่อยจะเหมือนกับชาวบ้านเขา


การเตรียมดินในพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของบ้านผู้เขียนจะเริ่มด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้า ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงๆ ให้หมดพื้นที จากนั้นจะขึงเชือกแล้วใช้อุปกรณ์แทกร่องทำเป็นแนวร่องสำหรับปลูกข้าว แต่ละร่องจะใช้ระห่าง 50 เซนติเมตร

ทำนาหยอด ไม่ใช่ปักดำ/โยนกล้า หรือนาหว่าน

การปลูกข้าว ผู้เขียนจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดพืชแบบล้อกลิ้ง โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่กระเปาะลูกล้อของเครื่องหยอด ที่ขอบล้อของเครื่องหยอดเมล็ดจะมีอุปกรณ์เจาะหลุมและปล่อยเมล็ดพันธุ์พืช เมื่อเรากลิ้งเครื่องหยอดไปข้างหน้า อุปกรณ์เจาะหลุมจะทำการเจาะดินแล้วปล่อยเมล็ดพืชที่อยู่กระเปาะลงและกลบอัตโนมัติ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชแบบนี้ จะเหมาะสำหรับการปลูกบนพื้นทีแห้งที่มีความร่วนซุย ไม่เหมาะกับดินแข็ง หรือดินดานหรือดินที่มีความเปียกชื้น ตัวเครื่องผู้เขียนสั่งซื้อจากอินเตอร์เน็ต ในการปลูกข้าว ผู้เขียนจะทำการแทกร่องและหยอดข้าวโดยทำไปทีละแถวจนเต็มพื้นที่

การดูแลรักษาระหว่างข้าวเติบโต


ข้าวที่ปลูกไว้จะไม่ได้ขึ้นน้ำ ช่วงหลังจากปลูกจะมีฝนตกทำให้ข้าวสามารถขึ้นและตั้งกอได้ ปัญหาหลักก็คือหญ้า เพราะผู้เขียนไม่ได้ใช้ยาคุมยาฆ่าหญ้า ใช้การถอนเป็นหลัก (ปี พ.. 2557 ยังไม่ได้ประดิษฐ์เครื่องถอนหญ้า) บางจุดที่หญ้าหนาแน่นมากต้องใช้เครื่องตัดหญ้าช่วย ช่วงปลายเดือนตุลาคมน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อมเริ่มท่วมมาถึงบริเวณเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องพอดี


นอกจากนี้ช่วงตั้งแต่ข้าวเริ่มขึ้น จะฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์น้ำหมักปลาผสมกับน้ำส้มควันไม้ หรือน้ำหมักกลอย หรือน้ำหมักใบยาสูบสลับกันทุกๆ 15 วัน เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องจะผสมน้ำหมักเศษอาหาร พด. 2 หรือน้ำหมักผลไม้เพิ่ม


การเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเก็บเก็บผลผลิต จะเริ่มทำหลังจากวันที่ ธันวาคม เป็นช่วงที่ข้าวสุกพอดี โดยการใช่เคียวเกี่ยว นำมากอง และนวดด้วยมือ (นำรวงข้าวฟาดกับแผ่นไม้แล้วฝัดเอาข้าวลีบออก ใส่กระสอบปุ๋ยเก็บไว้

การสีข้าว จะนำข้าวเปลือกไปสีกับโรงสีเล็กใกล้บ้าน (โรงสีใหญ่ หรือโรงสีขนาดกลางใกล้บ้านไม่รับสีข้าวไรซ์เบอร์รี่สีเสร็จต้องนำมาเลือกเอาข้าวขาวที่ค้างคอสี และข้าวเปลือกเล็กๆ ออก ก่อนนำไปหุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกช่วงนี้สีจะเข้มมาก

********

บันทึกประจำวันที่ 11 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
นำน้ำจุลินทรีย์ราดบ่อปลา, ทำอีเอ็มขยายลูกถังหมายเลข 1 และเริ่มใช้อีเอ็มขยายถังที่ 2
07:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็ก, หน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, สะตอสด, น้ำพริก
08:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็ก, หน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, สะตอสด, น้ำพริก
13:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัชีครัวเรือน
13:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมโครงแฟ้มโครงสร้างต้นฉบับบทความ
14:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่ ด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
15:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปเสนอสินค้าแถวบ่อทอง ขากลับแวะบ้านสมคิด (จริงๆ ตั้งใจไปม่วงเฒ่าแต่ติดต่อปลายทางไม่ได้)
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว
1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็ก, แกงส้มฝักมะรุมอ่อนปลาดุก, ผัดเห็ดนางฟ้า; ของว่าง:ข้าวโพดต้ม, สาเกต้มน้ำตาล
20:15 . ทำบัญชีครัวเรือน
20:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.