MyBanner

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วดาวอินคา

  


ผลการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา (..2557) ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศนี้ มีคนไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา ซึ่งพบเห็นได้ในแทบจะทุกจังหวัด โดยมาในรูปของบริษัทบ้าง ตัวแทนบ้าง มีทั้งที่ขายต้นพันธุ์ และเมล็ดไปเพาะเอง
มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่มาส่งเสริมปลูกถั่วดาวอินคาส่วนใหญ่ไม่เคยทำอาชีพเกษตร แต่จะเป็นอาชีพอื่นๆ ซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรกรรมเลยแม้แต่น้อย ตรงนี้เองทำให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะคนที่นำเมล็ดพันธุ์มาขายให้เกษตรกรนำไปเพาะเอง และเนื่องจากคนที่นำเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคามาขายให้เกษตรกรนั้น ไม่มีความเช้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วดาวอินคา (ถ้าถามเรื่องเปอร์เซ็นต์ความงอกมักจะบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นๆ) และไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตของพืชตระกูลถั่ว และมักจะอ้างว่าเมล็ดถั่วดาวอินคาที่ตนนำมาส่งเสริมให้ปลูกนั้น สภาพดีไม่มีที่ติ
การได้มาซึ่งเมล็ดถั่วดาวอินคาของคนเหล่านี้ จะใช้วิธึไปกว้านซื้อเมล็ดถั่วดาวอินคนในราคาถูกๆ มา แล้วมาปล่อยขายให้เกษตรกรรายใหม่นำไปเพาะปลูก บางบริษัทแย่กว่านั้น คือจะนำเมล็ดถัวดาวอินคาที่บริษัทตั้งใจซื้อมาสกัดน้ำมัน แต่ทิ้งไว้นานจนเมล็ดถั่วหมดสภาพสกัดน้ำมันไม่ได้แล้ว นำมาหลอกขายให้เกษตรกรรายใหม่ โดยทำสัญญาว่าขอเป็นเมล็ดถั่วดาวอินคาสภาพดีคืน แต่เมล็ดพันธุ์ที่ให้เกษตรกรมานั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อในเมล็ดยุ่ยจนไม่เหลือสภาพที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้ว เมื่อเกษตรกรไปขอเครม ตัวแทนหรือบริษัทที่มาส่งเสริมจะอ้างว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วของเขาสภาพดี (ภานอก) ไม่มีที่ติ เกษตรกรที่นำไปเพาะ โง่เอง ทำให้เพาะไม่ขึ้น

ผู้เขียนเองเป็นคนที่สนใจปลูกถั่วดาวอินคา ไม่ใช่เพราะว่าเชื่อคำโฆษณาที่ว่า ถั่วดาวอินคาให้ผลผลิตต่อไร่สูง และราคาดี แต่สนใจเนื่องจากเป็นพืชที่นำมาทำอาหารบริโภคในชีวิตประจำวันได้หลายส่วน และเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน ไม่ต้องไถพรวนดินปลูกซ้ำกันบ่อยๆ ส่วนคำโฆษณาที่ว่าถั่วดาวอินคาให้ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น ผู้เขียนเชื่อว่าผลผลิตต่อไร่ ไม่น่าจะแตกต่างจากถั่วลิสง ส่วนราคาผลผลิต เมื่อมีคนปลูกมากๆ ราคาต้องลดลงจนติดดินอย่างแน่นอน ผู้เขียนจึงตั้งหลักที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ก็ถูกหลอกซื้อเมล็ดพันธุ์มาเหมือนกัน โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาจากผู้จำหน่ายพันธุ์ถั่วดาวอินคารายหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาเพาะแล้ว ปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์งอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำเมล็ดที่ไม่งอกมาแกะดู พบว่าเมล็ดถั่วดาวอินตาที่ถูกหลอกขายพันธุ์มาส่วนใหญ๋เป็นเชื้อรา และเนื้อเยื่อฝ่อหมด ดังรูป และทุกๆ คนที่ซื่อพันธุ์ถั่วดาวอินคามาปลูกก็มักจะเจอสภาพแบบเดียวกัน

สภาพภายในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาไม่มีคุณภาพ
สรุปง่ายๆ เมล็ดถั่วดาวอินคาที่ตัวแทนหรือบริษัทหลอกให้เกษตรกรซื้อไปทำพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดถั่วที่ไม่สามารถสกัดน้ำมันได้แล้ว แต่ต้องการหาทางระบายเมล็ดถั่วดาวอินคาที่ซื้อมาไว้จำนวนมากออกไป จึงนำมาหลอกขายให้เกษตรกร บางรายทำสัญญาของเมล็ดพันธุ์สภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์คืนเมื่อเก็บเกี่ยว (เมล็ดพันธุ์ที่คืนต้องสมบูรณ์และมีสภาพดีเท่านั้น ลองอ่านในสัญญาดูได้)
เมล็ดในถั่วดาวอินคาที่เพาะไม่ขึ้นอีกลักษณะหนึ่ง
ธรรมชาติของเมล็ดพืชตระกูลถั่ว

พืชตระกูลถั่วทั่วโลก จะมีลักษณะที่คล้ายๆ กันคือ เนื้อในของเมล็ดพืชตระกูลนี้จะมีโปรตีน และมีไขมันประกอบอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนิยมนำมาสกัดน้ำมันใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน และเนื่องด้วยเนื้อในของเมล็ดพืชตระกูลถั่วมีสารประกอบโปรตีนประกอบอยู่มากนี้เอง จึงเป็นแหล่งอาหารที่แสนโปรดปานของสิ่งมีชีวิตกลุ่มเชื้อรา ซึ่งไม่ยกเว้นแม้ถั่วดาวอินคา
เมล็ดพืชตระกูลถั่วทุกชนิดจะมีระยะพักตัวมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของถั่ว (ระยะเวลาที่เมล็ดหลุดจากต้นและงอกเป็นต้นใหม่) หลังจากผ่านระยะพักตัวไปแล้ว ความสามารถในการงอกของเมล็ดจะลดลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่จะกินเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากผ่านระยะนี้ไปแล้ว แม้เนื้อเมล็ดในของถั่วยังมีสภาพดีสามารถนำมาทำอาหารได้ แต่ถ้านำไปเพาะก็จะงอกเป็นต้นน้อยมาก หรือไม่งอกเลย

(ก่อนเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคา ให้แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกโดยอย่าให้จุดที่แตกรากช้ำ แล้วนำมาห่อผ้าชุบน้ำไว้รอจนมีรากงอก จึงค่อนนำใส่ถุงเพาะ ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วดาวอินคาสภาพดี จะเพาะขึ้นแม้ไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ด หรือถ้าจะปลูกถั่วดาวอินคาเป็นอาชีพจริงๆ ควรซื้อต้นพันธุ์จะแน่นอนกว่า แต่ไม่ควรจะลงทุนมากจนเกินเหตุ เพราะกว่าจะคุ้มทุนต้องใช้เวลานาน)
นอกจากนี้ ถ้าหากเราเพาะเมล็ดถั่วดาวอินคาช่วงหน้าหนาว จะพบว่าถั่วดาวอินคาไม่ค่อยงอก ยกเว้นเพาะในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่มากนัก

บันทึกประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):พ่นน้ำหมักและปุ๋ย YIC nano แปลงข้าวโพด
08:30 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, ไข่เจียว, หน่อไม้ไผ่ตงลิมแล้งต้มน้ำใบย่านาง
09:15 . ออกไปบ้านพี่ออ, แวะเติมน้ำมันที่ปั้มหยอดตู้หน้าโรงเรียนนิคมฯ
11:15 . นอนพักเนื่องจากปวดหัว
11:45 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, ไข่เจียว, หน่อไม้ไผ่ตงลิมแล้งต้มน้ำใบย่านาง
12:30 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
14:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (18/2557):ไปพิมพ์โปรชัวร์ที่วัดเขาแก้ว
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปเสนอสินค้าให้ลูกค้า ที่หนองกระดี่ และไปบ่อทองแต่ไม่พบลูกค้า
18:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และแก้ไข Affilate Program
19:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงบอนหวานเนื้อหมู, แกงกะทิมะเขือเนื้อหมู
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.