MyBanner

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การสั่ง “เริ่มใช้แมโคร” หรือ “Run Macro” :: บทที่ 2 เริ่มต้นการสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


2.4 การสั่ง “เริ่มใช้แมโคร” หรือ “Run Macro”
รูปที่ 2-10 เมนูสำหรับสั่ง “เริ่มใช้แมโคร”

การสั่ง “เริ่มใช้แมโคร” หรือการสั่ง RUN แมโคร จะมีขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกที่หัวข้อ “เครื่องมือ” -> “แมโคร” และ “เริ่มใช้แมโคร” หรือ “Tools” -> “Macro” และ “Run Macro” จากเมนูของโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
  2. เลือกแหล่งที่เก็บแมโครในกรอบ “ไลบรารี” ของไดอะล็อก “ตัวเลือกแมโคร” หรือ “Macro Selector”ที่ปรากฏขึ้น
  3. เลือกแมโครที่ต้องการ (ซับรูทีน หรือฟังก์ชัน) ในกรอบ “ชื่อแมโคร” หรือ ”Macro name” บนไดอะล็อกชุดเดียวกัน
  4. ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “RUN” ของไดอะล็อกเพื่อให้แมโครเริ่มทำงาน
รูปที่ 2-11 ไดอะล็อก “ตัวเลือกแมโคร”
เราสามารถสั่งเรียกใช้แมโครจากไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro” ได้เช่นเดียวกัน โดยดำเนินการดังนี้
  1. บนไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro” เลือกไลบรารีแมโครในกรอบ “แมโครจาก” ของไดอะล็อก
  2. เลือกชื่อแมโคร (ซับรูทีน หรือฟังก์ชัน) จากกรอบ “แมโครที่อยู่ใน:” หรือ “Exiting marco in:” ไดอะล็อกชุดเดียวกัน
  3. ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “ใช้งาน” หรือ “Run” ของไดอะล็อก เพื่อเรียกแมโครขึ้นมาทำงาน
รูปที่ 2-12 ขั้นตอนการสั่ง “เริ่มใช้แมโคร”


บันทึกประจำวันที่ 9 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 .
ตื่นนอน ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ส่งจดหมายแจ้งการโอนเงินซื้อมอเตอร์
07:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดก๋วยเตี๋ยว, ต้มขาหมูใบชะมวง
08:30 . ติดตั้งและปรับแต่งปั้มสูบน้ำไฟฟ้า 220 โวลต์, และเดินเครื่องปั่นไฟสูบน้ำใช้
10:45 . อาบน้ำ
11:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ค้นข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายบนเว็บ
13:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดก๋วยเตี๋ยว, ต้มขาหมูใบชะมวง
14:15 . ซ่อมมอเตอร์ (ยังซ่อมไม่เสร็จ)
15:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) : ไปนำเสนอสินค้าของ Yes I Can (YIC nano) บ้านเอี้ยงซอย 2 เหนือ, เอาแคปซูลนาโนไป ให้พี่เทียนซอย 1 กลาง, ไปหนองปลากระดี่, เดืนทางกลับ
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มผักบุ้งปลาดุก, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.