MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

IDE ของ OpenOffice / LibreOffice Basic::บทที่ 2 เริ่มต้นการสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


2.3 IDE ของ OpenOffice / LibreOffice Basic
รูปที่ 2-8 IDE ของ OpenOffice / LibreOffice Basic
IDE ของ OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแมโคร ได้แก่ แถบเครื่องมือของ IDE, แถบเครื่องมือสำหรับแมโคร (Macro Toolbar), พื้นที่สำหรับเขียนชุดคำสั่งแมโคร (Editor Window) และพื้นที่สำหรับติดตามค่าของตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบ (Watch window)
สำหรับไอคอนต่างๆ บนแถบเครื่องมือของ IDE ของ OpenOffice / LibreOffice Basic ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแมโคร มีดังนี้
Libraries เป็นกล่องคอมโบ (Combo box) สำหรับเลือกแหล่งที่เก็บแมโคร โดยปรกติชื่อที่ปรากฏบนแถบไลบรารี จะเป็นแหล่งที่เก็บแมโครที่ถูกเปิดขึ้นมาในขณะนั้น
Compile เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งคอมไพล์แมโคร
 
Run เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งเริ่มใช้แมโคร (Run) โดยเริ่มต้นที่แมโครแรกสุดที่ปรากฏบน IDE
Stop เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งหยุดการทำการของแมโคร
Procedure Step เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งเริ่มใช้แมโครโดยให้หยุดที่ซับรูทีน หรือฟังก์ชันถัดไป
Single Step เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งเริ่มใช้แมโครโดยดำเนินการทีละคำสั่ง
Step Out เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งให้ย้ายการทำงานของแมโคร ไปยังซับรูทีน หรือฟังก์ชันก่อนหน้าจุดที่แมโครกำลังทำงานอยู่
Breakpoint เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสร้างจุดแบ่ง หรือจุดหยุดการทำงานของแมโครในบรรทัดที่กำหนด
Manage Breakpoints เป็นปุ่มไอคอนสำหรับเรียกไดอะล็อก “จัดการจุดแบ่ง” ขึ้นมาบนจอภาพ
รูปที่ 2-9 ไดอะล็อก “จัดการจุดแบ่ง” (Manage Breakpoints)

Enable Watch เป็นปุ่มไอคอนสำหรับแสดงรายการตัวแปรในกรอบสำหรับติดตามค่าตัวแปรที่อยู่ด้านล่างของส่วน IDE
Object Catalog เป็นปุ่มไอคอนสำหรับเรียกไดอะล็อกรายการออบเจ็กต์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพ
Macros เป็นปุ่มไอคอนสำหรับเรียกไดอะล็อก OpenOffice / LibreOffice Basic Macro ขึ้นมาแสดงบนจอภาพ
Modules เป็นปุ่มไอคอนสำหรับเรียกไดอะล็อก “ตัวจัดระเบียบแมโครของ OpenOffice / LibreOffice” (รูปที่ 2-6) ขึ้นมาแสดงบนจอภาพ
Find Parentheses เป็นปุ่มไอคอนสำหรับตรวจสอบวงเล็บเปิด/วงเล็บปิดภายในเนื้อหาของแมโคร
Insert Controls เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งแสดงแถบ Toolbox
Insert Source Text เป็นปุ่มไอคอนสำหรับเลือกแฟ้มเนื้อหาแมโครจากภายนอก มารวมกับเนื้อหาแมโครที่กำลังดำเนินการอยู่
Save Source As เป็นปุ่มไอคอนสำหรับสั่งบันทึกเนื้อหาแมโครลงในแฟ้มข้อความที่มีส่วนชื่อสกุลของแฟ้มเป็น .bas

บันทึกประจำวันที่ 8 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน เขียนเบอร์โทรในแผ่นพับแคปซูลนาโน
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):พ่นน้ำหมักและปุ๋ยแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
07:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงขนุนอ่อนปลาดุก
08:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
08:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ และหาข้อมูลติดป้ายโฆษณา
12:00 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และน้ำตก
13:00 . แต่งแปรงถ่านมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
14:00 .
0.Note:นายเปิ้ลแวะมาที่บ้าน เอาปั้มน้ำไฟฟ้ามาให้ 1.รื้อปั้มน้ำไฟฟ้าที่ไม่เดินมาทำความสะอาด
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557) :ไปเสนอสินค้า YIC Capsule nano ที่ทับกระดาษ
17:00 . ไปโอนเงินซื้อมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าที่ตู้ ATM หน้า ธ. กรุงไทย ด่านช้าง, จ่ายเงินค่าสินค้าที่ 7-11 เดินทางกลับ, แวะบ้านพี่หมู , กลับถึงบ้าน
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:ไก่ทอด, ก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกเผา
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.