MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แหล่งบันทึกแมโคร::บทที่ 2 เริ่มต้นการสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


2.2 แหล่งบันทึกแมโคร

รูปที่ 2-5 แหล่งที่เก็บแมโครของ OpenOffice / LibreOffice

รูปที่ 2-5 เป็นภาพจำลองแหล่งที่เก็บแมโครบนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice ซึ่งถ้าเราดูจากไดอะล็อก OpenOffice / LibreOffice Basic Macro ที่ปรากฏขึ้นตอนสั่งบันทึกแมโคร หรือเลือกที่หัวข้อ “เครื่องมือ” -> “แมโคร” -> “จัดการแมโคร” และ “OpenOffice Basic” จะพบว่า OpenOffice / LibreOffice จะแยกแหล่งที่เก็บแมโครไว้ 3 ส่วน ได้แก่
  • แมโครของฉัน เป็นแหล่งที่เก็บแมโครแยกเก็บไว้ในไดเรคทอรีของผู้ใช้งาน (User) แต่ละคน ผู้ใช้งานรายอื่นๆ จะไม่สามารถเรียกแมโครที่เก็บในแหล่งที่เก็บ “แมโครของฉัน” ได้
  •  แมโคร OpenOffice / LibreOffice เป็นแหล่งที่เก็บแมโครรวมอยู่ในไดเรคทอรีหลักของ OpenOffice / LibreOffice บนแมโครที่เก็บอยู่ในแหล่ง “แมโคร OpenOfiice.org” ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ สามารถเรียกใช้แมโครจากแหล่ง “แมโคร OpenOffice.org” ได้ทุกคน
  • แฟ้มเอกสารของ OpenOffice / LibreOffice เป็นแหล่งที่เก็บแมโครที่รวมอยู่ในแฟ้มเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
โดยทั่วไปเราจะทำการบันทึกแมโครไว้ที่แฟ้มเอกสารโดยตรง ซึ่งข้อดีของการจัดเก็บแมโครไว้กับแฟ้มเอกสาร คือ ทำให้สามารถนำเอกสารนั้นๆ ไปใช้กับโปรแกรมของ OpenOffice / LibreOffice บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้
สำหรับข้อเสียก็คือ งานบางอย่างผู้พัฒนาอาจจะไม่ต้องการให้ผู้อื่นๆ เห็นต้นฉบับโปรแกรมของแมโครที่สร้างขึ้น การบันทึกแมโครลงในแฟ้มเอกสารอาจจะเป็นการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ผู้พัฒนานั้นๆ สร้างขึ้น
ในการเลือกจัดเก็บแมโครในแหล่งใดก็ตาม จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนา สำหรับวิธีการบันทึกแมโครที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นการบันทึกแมโครลงในแฟ้มเอกสาร ที่สร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice เป็นหลัก

ไลบรารี่ โมดูล และ ไดอะล็อก หรือ กรอบข้อความ

รูปแบบการจัดหมวดหมู่ของแมโครและ ไดอะล็อกที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับงานประยุกต์บนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice จะแยกเป็น 3 ลักษณะ คือ
  1.   ไลบรารี (Libraries) เป็นหมวดหมู่ของกลุ่มแมโครสำหรับงานใดงานหนึ่ง ที่แยกจัดเก็บในแหล่งที่เก็บต่างๆ ชื่อของไลบรารีโดยปรกติ (Default) จะได้แก่ ชื่อ Standard จะสังเกตได้จากแหล่งที่เก็บแมโคร “แมโครของฉัน” และ แหล่งที่เก็บในแฟ้มเอกสารจะมีคำว่า “Standard” ปรากฏอยู่ ซึ่งหมายถึงชื่อของไลบรารีดังที่กล่าวมา ชื่อของไลบรารีสามารถตั้งเป็นชื่ออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม (สังเกตจากแหล่งที่เก็บแมโคร “แมโคร OpenOffice / LibreOffice”) ไลบรารีแต่ละชุดสามารถบรรจุโมดูลต่างๆ ได้สูงถือ 16,000 โมดูล
  2. มอดูล (Modules) เป็นแหล่งที่เป็นตันฉบับแมโคร โดยแยกเป็นซับรูทีน หรือฟังก์ชัน มอดูลชุดหนึ่งๆ จะบรรจุเนื้อหาของต้นฉบับแมโครได้ไม่เกิน 64 กิโลไบต์ (64 KB) ในกรณีที่เนื้อหาของต้นฉบับแมโครมีเนื้อหามากกว่า 64 K จะใช้วิธีแยกไปบรรจุในมอดูลใหม่
  3. ไดอะล็อก หรือ กรอบข้อความ (Dialogs) เป็นแหล่งที่เก็บไดอะล็อกที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะการจัดเก็บและจัดหมวดหมู่เหมือแมโคร ไดอะล็อกถือเป็นรูปแบบเฉพาะในการสนับสนุนการสร้างงานประยุกต์บนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
รูปที่ 2-6 ตัวจัดระเบียบแมโครของ OpenOffice / LibreOffice
ในการจัดการหรือจัดหมวดหมู่ของ ไลบรารี, มอดูล หรือไดอะล็อก สามารถดำเนินการบนไดอะล็อก “ตัวจัดระเบียบแมโครของ OpenOffice / LibreOfficeซึ่งเราสามารถเรียกไดอะล็อกชุดนี้ขึ้นมาทำงานโดยการเลือกที่หัวข้อ “เครื่องมือ” -> “แมโคร” และ “จัดการกรอบข้อความ” จากเมนูของโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice หรือ ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “จัดระเบียบ” ของไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro” (สำหรับภาษาแมโครอื่นๆ ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน)
รูปที่ 2-7 ไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro”

บันทึกประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
02:00 . ตื่นนอน
02:30 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่ 1.ค้นข้อมูลมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า
05:30 . พักผ่อน
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเขียวหวานหมู
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):นำปาล์มไปส่ง
12:00 . นำรถพ่วงข้างไปซ่อม
08:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว 1.กับข้าว:แกงเขียวหวานหมู
14:00 . ทำบัญชีครัวเรือน
14:30 . นอนพักเนื่องจากปวดหัว
15:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
15:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ส่งบทความ
16:15 . ค้นหาข้อมูลมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า
17:30 . ไปตัดฟักทองให้นายเปิ้ล
18:00 . Note: มีคนจากแถววัดหนองยาว (บ้านพี่กูด) เข้ามาดูต้นเกาลัด
19:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:แกงเขียวหวานหมู, แกงขุนอ่อนปลาดุก, หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก
20:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่ และค้นข้อมูลเรื่องการเช่าเว็บโฮสติ้ง
2/:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.