MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การสร้างชุดคำสั่งขึ้นเอง::บทที่ 2 เริ่มต้นการสร้างแมโครด้วยภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic

  


2.1.2 การสร้างชุดคำสั่งขึ้นเอง

การสร้างชุดคำสั่งแมโครขึ้นเอง ในที่นี้หมายถึง การเรียกส่วน IDE ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ขึ้นมาทำงาน แล้วทำการสร้างฟังก์ชันหรือซับรูทีนต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยการเรียกส่วน IDE ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ขึ้นมาบนจอภาพ แล้วทำการพิมพ์หรือเขียนส่วนชุดคำสั่งลงบนส่วน IDE ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic โดยตรง
สำหรับการเรียกส่วน IDE ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic ขึ้นมาทำงานจะดำเนินการตามลำดับดังนี้

-กรณีที่ยังไม่เคยสร้างโมดูลสำหรับเก็บแมโครมาก่อน

 1. เลือกที่หัวข้อ “เครื่องมือ” -> “แมโคร” -> “จัดการแมโคร” และ “OpenOffice / LibreOffice Basic” จากเมนูหลักบนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
 2. เลือกแหล่งที่เก็บแมโคร ซึ่งโดยทั่วไปจะเก็บไว้ในตัวแฟ้มเอกสาร ให้ใช้เมาส์คลิกขยายตรงส่วนของชื่อแฟ้มเอกสารในกรอบ “แมโครจาก” ของไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro” ที่ปรากฏขึ้น
 3. คลิกที่หัวข้อ “Standard”
 4. คลิกที่ปุ่มคำสั่งใหม่ เพื่อตั้งชื่อมอดูล
 5. กำหนดชื่อมอดูลบนไดอะลอก “มอดูลใหม่” แล้วคลิกที่ปุ่มคำสั่ง “ตกลง” ของไดอะล็อก ส่วน IDE ของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะปรากฏบนจอภาพทันที พร้อมกับสร้างเค้าโครงของซับรูทีนชื่อ main ขึ้นหนึ่งชุด (ภาษา Basic จะไม่มีส่วนโปรแกรมหลัก)

รูปที่ 2-2 การเรียก IDE ของ OOo Basic กรณีไม่เคยสร้างโมดูลมาก่อน

-กรณีที่มีแมโครไว้แล้ว

 1. เลือกที่หัวข้อ “เครื่องมือ” -> “แมโคร” -> “จัดการแมโคร” และ “OpenOffice / LibreOffice Basic” จากเมนูหลักบนโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice
 2. เลือกแหล่งที่เก็บแมโครในกรอบ “แมโครจาก” ของไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro” ที่ปรากฏขึ้น
 3. คลิกที่หัวข้อ “Standard”
 4. เลือกชื่อมอดูลที่ต้องการ
 5. คลิกเลือกชื่อซับรูทีนหรือฟังก์ชันที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขในกรอบแสดงรายชื่อแมโครที่อยู่ด้านขวาของไดอะล็อก “OpenOffice / LibreOffice Basic Macro”
 6. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “แก้ไข” ของไดอะล็อก

รูปที่ 2-3 ขึ้นตอนการเรียก IDE ของ OO/LB Basic กรณีแก้ไขแมโคร

รูปที่ 2-4 ส่วน IDE ของ OpenOffice/LibreOffice Basic

บันทึกประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
00:15 . ตื่นนอน ทำบัญชีครัวเรือน
00:45 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าหมด
06:00 . ดื่มกาแฟ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:15 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่ต่อไม่ติด
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดพังพอน, ผัดหมี่
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
11:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดพังพอน, ผัดหมี่
12:30 . เดินทางไปเป็นวิทยากรที่หนองปลากระดี่
13:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานวิทยากร/อาสาสมัคร (14/2557):เป็นวิทยากรสอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกที่หมู่บ้านหนองปลากระดี่
15:00 . เดินทางไปตลาดด่านช้าง, ติดฝนที่ร้านส้มตำติดกำแพงวัดชลประชาเทพนิมิตร, แวะซื้อกับข้าวในตลาด, แวะส่งค่างวด
17:00 . แวะบ้านหมอแดง ที่หมู่บ้านหนองปลากระดี่
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดพังพอน, แกงเขียวหวานหมู
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.