MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บทที่ 1 : รู้จักโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice (OO/LB)

  


รูปที่ 1-1 www.openofiice.org
โปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice / LibreOffice (OO / LB) เป็นกลุ่มโปรแกรมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ต้นฉบับเปิด (Open source software) ที่แยกกันบริหารจัดการโดยองค์กรพัฒนาซอฟต์แวรเสรี 2 กลุ่ม โดย OpenOffice จะอยู่ในความดูแลของ The Apache Software Foundation ส่วน LibreOffice จะอยู่ในความดูแลของ The Free Software Foundation 
OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่องโดยอาสาสมัครจากทุกมุมโลก
รูปที่ 1-2 โปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice

ภายในชุดของ OpenOffice / LibreOffice จะประกอบด้วยโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้
  • Word Processor (OpenOffice / LibreOffice Writer)
  • Spreadsheet (OpenOffice / LibreOffice Calc)
  • Presentation (OpenOffice / LibreOffice Impress)
  • Database (OpenOffice / LibreOffice Base) และ
  • Drawing (OpenOffice / LibreOffice Draw) นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือ OpenOffice / LibreOffice Math เป็นโปรแกรมเสริม
บันทึกประจำวันที่ 3 มิถุนายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : เอาน้ำหมักอีเอ็มขยายราดบ่อปลา
07:00 .
0.กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผัดฟักทอง
07:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ ทำสีทา (3/2557) : ไปดายหญ้าแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
09:15 . นั่งพัก, อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ผัดฟักทอง
13:30 . ทำบัญชีครัวเรือน
14:00 .
เดินทางไปตลาดด่านช้าง เพื่อหาซื้อแปลงถ่านสำหรับมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้า. แวะเอาสะตอให้รองฯ บูญทอง ที่วิทยาลัยเกษตรฯ, หาซื้อแปรงถ่านในตลาด พบว่าไม่มีขาย เลยลองซื้อแปรงถ่านสำหรับหินเจียร์มาแทน, แวะซื้อข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่, เดินทางกลับ
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (18/2557): แวะแนะนำสินค้า YIC NANO บ้านหยอง และบ้านประดิษฐ์ปลูกแตงท่าเดื่อ
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกบมะเขือพวง, ผักฟักทอง, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.