MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ในการทำ App สำหรับ Android ไม่ควรใช้แถบแท็บแยกหน้าจอที่ด้านล่างของจอภาพบนแอปพลิเคชันสำหรับ Android

  


bottom tab bar บนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ
บนแพล็ตฟอร์มอื่นๆ มักนิยมใส่แถบของแท็บ (tab) แยกหน้าจอไว้ชิดขอบด้านล่างของจอภาพ หรือที่เรียกว่า bottom tab bar แถบดังกล่าวจะเป็นที่วางของไอคอนคำสั่งที่แยกหน้าจอตามฟังก์ชันงานที่ทำ อย่างในภาพตัวอย่างข้างต้นจะเป็นการทำงานบนแท็บ Call ซึ่งเป็นรูปหน้าปัดปุ่มโทรศัพท์สำหรับการโทรออก ทางด้านซ้ายของแถบจะเป็นไอคอนของสมุดรายนามโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในเครื่อง ส่วนทางขวาของแถบจะเป็นปุ่มลบหมายเลขโทรศัพท์ตัวที่อยู่หลังเคอร์เซอร์
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android เราจะไม่ใช้แถบของแท็บแยกหน้าจอที่อยู่ด้านล่างของจอภาพในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากการวางแถบของแท็บแยกหน้าจอไว้ด้านล่างของจอภาพ อาจจะทำให้เกิดความสับสนกับปุ่มหรือไอคอนที่เป็นฟังก์ชันงานของแอปพลิเคชัน หรือของตัวอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์
ในกรณีที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนหน้าจอไปใช้หน้าจออื่นๆ ของแอปพลิเคชัน สำหรับระบบปฏิบัติการ Android จะใช้ชิ้นส่วนโปรแกรมที่เรียกว่า Action Bar แทน ตัว Action Bar เริ่มมีใช้บน Androidตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 เป็นต้นมา โดย Action Bar จะปรากฏอยู่ด้านบนหรือชิดขอบบนของจอภาพ ในกรณีที่ความยาวของ Action Bar ยาวกว่าความกว้างของหน้าจออุปกรณ์ Android ส่วนที่เกินขอบจอภาพของ Action Bar จะถูกแยกส่วน (split) ไปปรากฏที่ขอบล้างของจอภาพอีกส่วนหนึ่ง Action Bar สามารถใส่แท็บแยกหน้าจอการใช้งานได้เช่นเดียวกับ Buttom tab bar บนแพล็ตฟอร์มอื่น นอกจากนี้ Action Bar เป็นส่วนประกอบบนหน้าจอที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Androidอีกด้วย
Action Bar ของระบบ Android


บันทึกประจำวันที่ 30 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:15 . นำอีเอ็มขยายใส่บ่อปลา
06:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดพ่นน้ำหมักปลาและอาหารพืชนาโนในแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
07:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดหญ้าฆ่าหญ้าพื้นที่ปลูกข้าว
08:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า ดูข่าวทีวีช่วงเช้า
1.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่าอึ่งหน่อกระทือ, แกงกะทิหมูบอนหวาน
08:30 . ซักผ้า, ตรวจดูเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากมอเตอร์ไม่ทำงาน (น่าจะต้องส่งร้านซ่อม)
09:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ชั่งฟักทองเตรียมนำไปส่งร้านค้า
09:30 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557) : ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:00 . รื้อมอเตอร์ดูพบว่าแปรงถ่านหมด
12:45 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว : หน่อไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่าอึ่งหน่อกระทือ, แกงกะทิหมูบอนหวาน
13:45 . ถอดแปรงถ่านมอเตอร์สำหรับเป็นตัวอย่างซื้ออะไหล่
14:15 . ดูข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ไปดายหญ้าข้าวโพด
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว จัดกระเป๋าเดินทาง พักผ่อน
1.กับข้าว : น้ำไม้ไผ่ตงต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่าอึ่งหน่อกระทือ, แกงกะทิหมูบอนหวาน
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.