MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ในการทำ App สำหรับ Android ไม่ควรนำรูปแบบชิ้นส่วนโปรแกรมของแพล็ตฟอร์มอื่นมาใช้ปะปนบนแอปพลิเคชันสำหรับ Android

  


ตัวอย่างของส่วนติดต่อผู้ใช้บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เป็นเวลาหลายปีที่ในแวดวงคอมพิวเตอร์ได้พัฒนารูปแบบการติดต่อผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า User Interface (UI) จนได้มาตรฐานและมีการพัฒนาขึ้นใช้ในทุกๆ แพล็ตฟอร์ม ชิ้นส่วนโปรแกรม (Component หรือ Widget) เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ทุกๆ แพล็ตฟอร์มจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตน
ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนโปรแกรมแบบปุ่มคำสั่ง (Button) บนระบบปฏิบัติการ Androidจะมีลักษณะเป็นรูปปุ่มสี่เหลี่ยมแบบลอยตัวบางๆ พื้นปุ่มคำสั่งมีสีจางกว่าพื้นผิวปรกติ (Theme) เล็กน้อย, ปุ่มคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ iOS จะมีลักษณะเป็นปุ่มเลียนแบบพื้นผิวกระจกสี่เหลี่ยมขอบมนแบบลอยตัวเล็กน้อย สีออกสีขาว ส่วนปุ่มคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone จะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมลักษณะราบเป็นพื้นเดียวกับพื้นผิว
หรือ ชิ้นส่วนโปรแกรมบบ Check Box สำหรับ Android จะมีลักษณะเป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยม และเครื่องหมายถูกมีลักษณะลอยอยู่เหนือกรอบเล็กน้อย บน iOS จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลมสีแดงมีเส้นขอบล้อมรอบ เครื่องหมายจะอยู่ภายในเส้นขอบ ส่วนบน Windows Phone จะมีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีเทาสว่าง เครื่องหมายจะอยู่ในขอบเขตของกล่องสี่เหลี่ยม เป็นต้น
ซึ่งในการเลือกรูปแบบของชิ้นส่วนโปรแกรมมาใช้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันบน Android ควรจะเลือกใช้รูปแบบที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ Androidเท่านั้น ไม่ควรนำรูปแบบชิ้นส่วนโปรแกรมของแพล็ตฟอร์มอื่นๆ มาปะปน แต่โดยปรกติถ้าเราใช้ชิ้นส่วนโปรแกรมจากไลบรารีของ Android เอง รูปร่างของชิ้นส่วนโปรแกรมจะเป็นรูปแบบมาตรฐานของ Android อยู่แล้ว แต่ถ้าเราสร้างชิ้นส่วนโปรแกรมขึ้นใช้เอง จะต้องอิงอ้างรูปแบบมาตรฐานของ Android เป็นหลัก
 
ตาราง : ตัวอย่างรูปแบบชิ้นส่วนโปรแกรมบน Android, iOS และ Windows Phone
Widget/
Platform
ปุ่มคำสั่ง
(Button)
กล่องใส่เครื่องหมาย
(Check Box)
กล่องรับข้อความ
(Edit Text)
Android
iOS
Windows Phoneบันทึกประจำวันที่ 28 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
06:45 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ไปฉีดยาฆ่าหญ้าพื้นที่ปลูกข้าว
08:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่าดอกขี้เหล็กใส่หมู, สะตอสด
08:30 . ทำอีเอ็มขยายถังที่ 3 เริ่มใช้อีเอ็มขยายถังที่ 1
09:00 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์
09:30 . ไปต่อท่อส่งน้ำริมเขื่อนที่หลุด
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับททความเร่องใหม่
12:30 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
13:15 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว พักผ่อน
2.กับข้าว:หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, แกงป่าดอกขี้เหล็กใส่หมู, สะตอสด
14:15 . สภาพอากาศ:ฝนตกหนัก
14:45 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกหนัก
1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำรูปภาพประกอบบทความ
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำรูปภาพประกอบบทความ
16:15 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557) : เย็บมุ้งเขียว (มุ้งไนลอน)
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน
1.กับข้าว : หน่อไม้ต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริก, ต้มยำเห็ดนางฟ้า
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.