MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ที่แกะข้าวโพด ดูแบบทำเองได้ ๑

  


พืชที่นิยมปลูกในพื้นที่ที่เป็นที่ดอนอย่างหนึ่งก็คือข้าวโพด ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวโพดกินฝักสด ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว, ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน หรือข้าวโพดสาลี และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำผลิตข้าวโพดก็คือ การสีข้าวโพด ซึ่งจะทำเมื่อข้าวโพดแห้งดีแล้ว ในกรณีที่เป็นข้าวโพดกินฝักสดจะทำเมื่อต้องการแกะพันธุ์เพื่อนำไปปลูก
ในการทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรกติจะต้องจ้างรถสีข้าวโพดมาทำการสี แต่ในปัจจุบัน ถ้าข้าวโพดที่จะสีมีไม่มาก 1 หรือ 2 เกวียน (1 เกวียนข้าวโพดเท่ากับ 1500 กิโลกรัม) รถสีมักจะไม่มาสีข้าวโพดให้ เนื่องจากไม่คุ้มค่าน้ำมัน เป็นภาระที่เจ้าของข้าวโพดต้องลงมือ หรือจ้างคนมาแกะข้าวโพด แต่การแกะด้วยมือมักจะทำให้เกิดปาดแผล ส่วนใหญ่จะใช้วิธีนำฝักข้าวโพดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำมาฝัดเลือกเอาขยะออก วิธีนี้มักจะมีสิ่งเจือปนมาก เวลานำไปขายคนซื้อมักกดราคาโดยอ้างว่าข้าวโพดมีขยะปน
 
ทำเครื่องแกะข้าวโพดด้วยมือ หรือแรงงานคน

เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.. 2556 (2013) ผู้เขียนได้ลองทำเครื่องแกะข้าวโพดด้วยมือจากท่อพีวีซี และตะปูเกลียวขนาดครึ่งนิ้วสำหรับใช้แกะข้าวโพดดู ปรากฏว่าใช้งานง่าย สามารถแกะข้าวโพดได้เร็ว ได้ข้าวโพดที่สะอาดไม่ต้องฝัดและเลือกขยะออก และที่สำคัญคือ ไม่เจ็บมือ ต้นแบบของเครื่องแกะผู้เขียนไม่ได้คิดเอง คือเห็นแบบมาจากเครื่องแกะข้าวโพดของเกษตรกรต่างประเทศที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่และตะปู

อุปกรณ์ที่ใช้
   1. ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วครึ่ง ยาวประมาณ 20 เซ็นติเมตร หรือประมาณ 8 นิ้ว
   2. ตะปูเกลียวขนาด ครึ่งนิ้ว จำนวน 16 ตัว
วิธีทำ
   1. นำท่อพีวีซีที่ตัดตามขนาด มาวัดระยะจากขอบด้านใดด้านหนึ่งประมาณ 2 เซ็นติเมตร อาจจะใช้ปากกาขีดเส้นรอบท่อพีวีซีไว้
   2. นำตะปูเกลียวมาขันใส่ตรงท่อพีวีซีที่เราทำแนวไว้จนสุดเกลียวตะปู ใส่ตะปูเกลียวไปรอบๆ ท่อพีวีซีให้ห่างประมาณ 2 เซ็นติเมตร เมื่อครบรอบท่อจะใช้ตะปูเกลียว 8 ตัวพอดี
   3. นำตะปูเกลียวมาขันใส่ท่อพีวีซีอีกแถวหนึ่งให้ห่างจากแถวแรกประมาณ 2 เซ็นติเมตร โดยใส่ตะปูเกลี่ยวให้เยื้องหรือไม่ไห้ตรงกับแถวแรก ตะปูเกลียวที่เราขันใส่ท่อพีวีซีทั้งสองแถวนี้ จะทำหน้าที่เป็นฟันเลอะเมล็ดข้าวโพดออกจากฟัก
   4. ด้านฝั่งตรงข้ามกับที่เราใส่ตะปูเกลียวของท่อพีวีซี จะใช้มีดปลายแหลมจะรู แล้วหาเชือกมาร้อยสำหรับแขวนและเก็บไว้ใช้งาน


วิธีการใช้งาน

การใช้งาน ใช้มือจับที่แกะข้าวโพดให้ฝั่งที่ใส่ตะปูเกลียวไว้อยู่ด้านบน แล้วนำฝักข้าวโพดที่แห้งสนิทดีแล้วมาใส่ลงในท่อพีวีซีฝั่งที่ฝังตะปูเกลียวไว้ กดลง แล้วบิดมือไปมา เมล็ดข้าวโพดจะร่วงลงมาจากท่อพีวีซีอีกด้านหนึ่ง ฝักข้าวโพดเมื่อแกะได้ประมาณครึ่งฝักให้กลับด้านที่ยังไม่ได้แกะมาใส่ลงในท่อพีวีซีแล้วบิดไปมาแทน เครื่องมือนี้จะช่วยให้ข้าวโพดที่ได้สะอาดไม่มีขยะเจือปน และยังช่วยประหยัดค่าจ้างสีข้าวโพดอีกด้วย

บันทึกประจำวันที่ 26 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:45
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) : ฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณที่จะปลูกฟักทอง
08:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า
1.กับข้าว:ผักรวก, น้ำพริก, ต้มจืดฟักเขียวซี่โครงหมู, แกงส้มฟักเนื่อหมู
09:00 . ลับมีดทำครัว
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับบทความ
12:30 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
1.กินข้าว พักผ่อน
2.กับข้าว:ผักรวก, น้ำพริก, ต้มจืดฟักเขียวซี่โครงหมู, แกงส้มฟักเนื่อหมู
13:30 .
งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์ (18/2557):ตรวจสอบบทความ และเตรียมบทความเรื่องใหม่
15:30 .
0.Note: ลุงสงและป้าเล็กแวะมาเยี่ยมและมาสั่งยอดฟักทอง
1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) : ทำรูปภาพประกอบบทความ
16:00 .
งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปดายหญ้าแปลงข้าวโพดข้าวเหนียว
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มฟักเขียวเนื้อหมู, แกงป่าดอกขี้เหล็กเนื้อหมู
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.