MyBanner

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้การใช้ภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic เบื้องต้น :: คำนำ

  


ทุกวันนี้โลกของซอฟต์แวร์เสรี (Free Software) ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในกลุ่มนี้ กำลังเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ, มีขีดความสามารถสูง, สนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกชาติทุกภาษา และที่สำคัญที่สุดก็คือ ข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องของตัวซอฟต์แวร์จะถูกค้นพบและได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว โดยอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก
OpenOffice/LibreOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน ที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในกลุ่มซอฟต์แวร์เสรี ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก OpenOffice.org เดิมซึ่งบริษัทซันไมโครซิสเต็มเป็นเจ้าของ โปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice/LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงานทั่วไป และเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่สามารถใช้ได้บนหลากหลายแพล็ตฟอร์ม ทั้งบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์รุ่นต่างๆ, ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง Mac (Mac OS X) หรือบนระบบปฏิบัติการตระกูลยูนิกซ์อย่างลินุกซ์, Sun Solaris และอื่นๆ ด้วยประสิทธิภาพ ที่ไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรมชุดสำนักงานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่า ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice บนไมโครซอฟต์วินโดวส์ สามารถนำไปใช้งานด้วยโปรแกรมต่างๆ ของ OpenOffice / LibreOffice บนลินุกซ์ หรือบนเครื่อง Mac ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการปรับปรุงแก่ไข
ตัวอย่างแอปพลิเคชันบน OpenOffice/LibreOffice
ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic

OpenOffice / LibreOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงาน ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการสร้างงานประยุกต์ หรือแอพพลิเคชันบนโปรแกรมของ OpenOffice/LibreOffice ด้วยชุดคำสั่งแมโคร (macro) ได้อย่างอิสระ (หมายถึง เรียกใช้ API ของ OpenOffice/LibreOffice) ทั้งยังสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมในการสร้างงานประยุกต์ดังกล่าวได้หลากหลายภาษา เช่น Java, C++, JavaScript, Python หรือภาษา Basic สำหรับภาษา Basic บน OpenOffice/LibreOffice จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic” (OO/LB Basic) หรือภาษา Star Basic
ภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic เป็นภาษาแมโครที่ถือว่าเป็นภาษาแมโครหลักของโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice/LibreOffice (Default) เนื่องจากเป็นภาษาแมโครที่มีกลไก (engine) หรือ interpreter สำหรับแปลภาษา, มีส่วน IDE (Integrated Development Environment) และมีคู่มือออนไลน์รวมอยู่ในชุดของ OpenOffice/LibreOffice อย่างครบถ้วน
ลักษณะโครงสร้างทางภาษาโปรแกรมของภาษา OpenOffice / LibreOffice Basic จะมีรายละเอียดพื้นฐานเหมือนภาษา Basic ทั่วไป และมีรูปแบบการสร้างชุดคำสั่งไม่ต่างจาก VBA (Visual Basic for Application) ที่ใช้บนโปรแกรมชุดสำนักงานไมโครซอฟท์ออฟฟิศมากนัก
สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic หรือ Star Basic ในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สร้างงานประยุกต์บน OpenOffice/LibreOffice ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บันทึกประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

Note
ประเทืองไปส่งปูปลาไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
เวลา
เหตุการณ์
05:30 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
06:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน, ทำบัญชีครัวเรือน
06:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พิมพ์ต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
06:45 . เก็บลูกขนุนแห้งทิ้งกล่องหมักปุ๋ย
07:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า (ข้าวเหนียว) 1.กับข้าว:ต้มจีดฟักเขียวซี่โครงหมู, ผัดเห็ดนางฟ้ายอดฟักทอง
07:45 . ไปส่งปูปลาไปมหาวิทยาลัยที่สถานีขนส่งด่านช้าง, แวะเบิกเงินที่ตู้ ATM . กรุงไทย, ซื้อยาร้านหมอไพริน, ซื้อยาสีฟันร้านน้องผู้ใหญ่กุ้ง, แวะเอาไข่ไก่และจอบบ้านรุ่ง, กลับถึงบ้าน
10:15 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน, ไปสำรวจแปลงฟักทอง
11:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำรูปภาพประกอบบทความ
11:15 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว (ข้าวเหนียว), พักผ่อน 2.กับข้าว:ต้มจีดฟักเขียวซี่โครงหมู, ผัดเห็ดนางฟ้ายอดฟักทอง
13:30 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มชักพลังงานโซลาร์เซลล์
15:00 . ทำอีเอ็มขยายลูกถังที่ 2 และเริ่มใช้อีเอ็มขยายถังที่ 3
15:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
16:00 . ลองปรับแต่งเครื่องบดเนื้อเพื่อบดลูกปาล์ม พบว่าทำไม่ได้เนื่องจากรูของฝาด้านหน้าเล็กเกินไป
16:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปดายหญ้าข้าวโพดข้าวเหนียว
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:ผัดเห็ดนางฟ้ายอดฟักทอง, ต้มจีดฟักเขียวซี่โครงหมู, ผักรวก+น้ำ พริก; ของว่างเม็ดขนุนต้ม
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.