MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันนี้ มีเห็ดนางฟ้า

  


 ช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมาที่บ้านผู้เขียนได้ก้อนเห็ดนางฟ้ามาประมาณ 300 ก้อน จึงสร้างโรงเปิดดอกเล็กๆ ขนาดกว้าง 170 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร สูง 2 เมตร และทำชั้นสำหรับวางเห็ดไว้ 5 ชั้น แต่ละชั้นกว้างพอวางก้อนเห็ดได้ โครงโรงเปิดดอกและส่วนประกอบทั้งหมดทำด้วยไม้ไผ่ ใช้ตะปูเกลียวเป็นตัวยึดเกาะโครงไม้ไผ่ ติดตั้งระบบรดน้ำแบบฝอยโดยใช้ปั้มรถโม่ปูนขนาด 6 หุน สูบน้ำโดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งเทอโมมิเตอร์ราคา 20 บาทไว้ดูอุณหภูมิ และคอยดูอุณหภูมิภายในโรงเห็ดไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเห็ดสูงขึ้น จะใช้วิธีเปิดน้ำรดลดความร้อนในโรงเพาะเห็ด

โครงชั้นวางในโรงเปิดดอกเห็ด
ผนังและหลังคาโรงเปิดดอกเห็ดทำมาจากกระสอบปุ๋ยเย็บต่อกัน ทั้งผนังและหลังคาจะใช้เปิดดอกเห็ดได้ 1 รุ่นพอดี คือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 4 เดือน (เห็ดจะออกน้อย) หลังจากนั้นจะทำการพักโรงเปิดดอก โดยเอาก้อนเห็ดออกหมด และเอาผนังและหลังคาที่ผุออก ทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน จากนั้นจะทำการบุผนัง และทำหลังคาใหม่ แล้วนำเห็ดชุดใหม่เข้ามาใส่แทน


โรงเปิดดอกเล็กๆ ที่ผู้เขียนทำขึ้นนี้บรรจุก้อนเห็ดได้ประมาณ 500 ก้อน ราคาก้อนเห็ดที่ซื้อขายกันในตำบลที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ ราคาจะอยู่ที่ก้อนละ 8 บาท ก้อนเห็ดแต่ละก้อนจะให้ผลผลิตประมาณ 4 ขีด ถ้าคิดราคาขาส่งในย่านนี้จะอยู่ที่ขีดละ 4 บาท ค่ากระสอบปุ๋ยเก่าราคาถุงละ 5 บาทใช้ทั้งหมด 10 ถุง เฉลี่ยเป็นราคาต่อก้อนเห็ดประมาณ 10 สตางด์ (0.1 บาท) หักค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษารวมประมาณ 3 บาทต่อก้อน หักต้นทุนอื่นๆ อีก 40 สตางค์ ก็ยังมีกำไร 4 บาทกว่า ต่อก้อน ก้อนเห็ด 1 ก้อนเปิดดอกได้ประมาณ 4 เดือนคิดเป็นค่าตอบแทนที่เป็นกำไร ประมาณเดือนละ 1 บาทต่อก้อน คิดตามหลักคณิตศาสตร์ ถ้าต้องการให้ได้ผลกำไร 1 หมื่นบาทต่อเดือนต้องมีก้อนเห็ด 10,000 ก้อน ราคาขายรวมประมาณ 400,000 บาท หรือ 100,000 บาทต่อเดือน
 
มองดูแล้วก็เป็นงานที่น่าลงทุนไม่น้อย แต่การเกษตรทุกชนิดไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ แต่เป็นสังคมศาสตร์ เนื่องจากมีตัวแปรจากสภาพแวดล้อม รอบข้างมากมายที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามสูตรคณิตศาสตร์ เอาเป็นว่าการทำการเกษตรให้ได้ผล ต้องใจรักดีที่สุด ที่บ้านผู้เขียนมีโครงการจะขยายงานด้านโรงเพาะเห็ด แต่ในเบื้องต้นนี้ ต้องขอทำไว้แค่กินในครัวเรือน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือทำให้ พอกิน พอยู่ พอใช้ พอร่มเย็นก่อน
วันนี้เปิดโรงเห็ดดูพบว่ามีดอกเห็ดออกมากพอสมควร หลังจากที่เงียบหายไปกว่าสองอาทิตย์เนื่องจากอากาศร้อนมาก พอดีช่วงนี้มีฝนตก ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศพอเหมาะการเจริญเติบโตของดอกเห็ด วันนี้จะต้องกับข้าวเกี่ยวกับเห็ดแน่นอน
 
บันทึกประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน
06:30 . ตัดไม้ไผ่ตงสำหรับทำเสาซุ้ม
07:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว เตรียมไปตลาดด่านช้าง 1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็กปลาดุก, แกงบอนหวานปลาดุก
07:30 . ไปส่งลูกหลายไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สถานีขนส่งด่านช้าง, แวะเบิกเงินที่ตู้ ATM . กรุงไทย, แวะซื้อยาร้านหมอไพริน, หมอกิจจา, ร้านสุวรรณเวช แวะร้านหนังสือ เดินทางกลับถึงบ้าน
10:00 . Note:อาเนียนแวะมาสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ และสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่นางทำ (ยาย) ยกให้หลวง
10:45 . ซ่อมระบบชาร์จไฟสำหรับดวงไฟแอลอีดีสำหรับล่อแมลงที่บ่อปลา
11:15 . ทำบันทึกประจำวันของว้นก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
11:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำบทความเรื่องใหม่
13:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงป่าใบขี้เหล็กปลาดุก, แกงบอนหวานปลาดุก
14:00 . สูบน้ำใช้ ด้วยปั้มน้ำรถโม่ปูนพลังงานโซลาร์เซลล์ และสูบน้ำดื่มด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดด้วยเครื่องโม่บดใช้มอเตอร์พลังงานโซลาร์เซลล์
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):ทำโครงไม้สำหรับล้อมมุ้งเขียวรอบพื้นที่ปลูกข้าวไรท์เบอรี่
17:00 . ไปดูปั้มน้ำบ้านสนธยา
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิบอนหวานปลาดุก, ลาบเห็ดนางฟ้า
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.