MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นำเรื่อง : คู่มืออ้างอิงชุดคำสั่งภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic (ส่วน Runtime Libraries)

  เนื่องจากผู้เขียนใช้โปรแกรมชุดสำนักงาน LibreOffice เป็นหลัก บางครั้งต้องทำเป็นแอปพลิเคชัน (Application) เฉพาะงานขึ้นมาใช้เอง ซึ่งในการทำกลไกของแอปพลิเคชันจะใช้ภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า OpenOffice / LibreOffice Basic หรือ Star Basic ในอีกชื่อหนึ่งเป็นหลัก และเนื่องจากผู้เขียนพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาโปรแกรมหลายภาษา จึงไม่ค่อยได้จดจำชุดคำสั่งของภาษาต่างๆ จะใช้วิธีเปิดคู่มือ หรือทำสมุดบันทึกย่อชุดคำสั่งสำคัญๆ ของภาษาโปรแกรมที่ใช้ไว้ สำหรับคู่มืออ้างอิงชุดคำสั่งภาษา OpenOffice/LibreOffice Basic (ส่วน Runtime Libraries) ถือเป็นสมุดบันทึกที่ผู้เขียนทำเป็นสรุปย่อ ทำตัวอย่างและภาพประกอบไว้เพื่อกันลืม และนำมาลงในบล็อกเกอร์แห่งนี้เพื่อกันการสูญหาย

บันทึกประจำวันที่ 11 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
07:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดยอดฟักทอง, แจ่วปลาดุก, ผักรวก
07:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):เก็บเศษหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไรท์เบอรี่
09:00 . อาบน้ำ เตรียมรถพพ่วงข้างสำหรับไปส่งของ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
12:45 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดยอดฟักทอง, แจ่วปลาดุก, ผักรวก
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ประกอบเครื่องโม่บดข้าวโพดพลังงานโซลาร์เซลล์ และบดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่
15:00 . สภาพอากาศ :ฝนทำท่าจะตกหนักแต่ไม่ตก คือมีเมฆมากทำให้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่พอ
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):ประกอบถังเก็บน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ได้แล้ว (ถังบรรจุน้ำสีขาว 200 ลิตร) และหมักผลไม้รวมในถังหมักใบใหม่
18:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับลูกไก่ที่นอนพื้นขั้นชั้น
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผักรวก, น้ำพริก, แกงส้มฟักเขียวปลาดุก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.