MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อินเตอร์เน็ตที่บ้านฉัน

  


บ้านที่ผู้เขียนอยู่ในปัจจุบัน เป็นบ้านในชนบทห่างจากตัวอำเภออย่างน้อย 30 กิโลเมตร บริเวณตัวบ้าน และในหมู่บ้านที่ผู้เขียนอยู่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายไหนไปถึง โชคดีอยู่นิดหน่อยตรงที่ ห่างจากตัวบ้านของผู้เขียนประมาณ 50 เมตร มีจุดตกของสัญญาณโทรศัพท์ทั้ของค่าย AIS และ Dtac ประมาณ 1-2 ขีด แต่เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กันในบ้าน เป็นของค่าย AIS ทั้งหมด จึงทำให้ผู้เขียนตั้งหลักที่จะพัฒนาระบบการรับสัญญาณโทรศัพท์เฉพาะของ AIS เป็นหลัก ช่วงที่ทำระบบนั้น ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต ทำให้เมื่อถึงเวลาต้องใช้อินเตอร์เน็ต จึงได้ระดับความเร็วที่ต่ำมาก คือไม่เกิน 40 kbs ซึ่งความเร็วขนาดนี้ ไม่พอสำหรับการเข้าเว็บไซต์ Facebook หรือ Google+ หรือแม้แต่เช็กเมล์ของต่างประเทศที่ผู้เขียนใช้มากกว่า 10 ปี ต้องหันมาใช้ gmail แบบ HTML พื้นฐานแทน
ช่วงที่ผู้เขียนยังไม่ได้พัฒนาระบบขยายสัญญาณโทรศัพท์ในบ้าน เวลาจะใช้อินเตอร์เน็ต ผู้เขียนจะใช้วิธีไปใกล้ๆ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งเสาที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากบ้านผู้เขียนประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้แอร์การ์ด

การพัฒนาระบบขยายสัญญาณโทรศัพท์ภายในบ้าน

ถ้าดูจากทิศทางการส่งสัญญาณโทรศัพท์จากเสาส่งมาถึงหมู่บ้านที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ จะพบว่า ระหว่างทางมีภูเขาขวางอยู่อย่างน้อย 2 ลูก ทำให้สัญญาณโทรศัพท์มาไม่ถึง ขณะที่จุดที่ไม่มีเขาบังที่อยู่ระยะห่างจากเสาส่งเท่ากัน มีสัญญาณเต็ม แต่จุดดังกล่าวห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
การแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ ผู้เขียนได้ซื้อเครื่องทวนสัญญาณโทรศัพท์สำหรับค่าย AIS (GSM Repeater) มาติดตั้ง ราคาพร้อมอุปกรณ์และค่าส่งทางไปรณีย์มาถึงบ้านประมาณ 7,000 บาท โดยสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ตอนสั่งซื้อไม่รู้ว่า มีเครื่องทวนสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้กับ 3G และใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกค่ายขายด้วย คือแรกๆ ไม่ได้หาข้อมูลให้แน่ชัดก่อน และไม่ได้คิดถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อสั่งซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ไปจนกว่าจะคุ้มค่า แต่อย่างไรก็ดีประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา เครื่องทวนสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวช่วยได้มาก คิดมูลค่างานที่ได้ ก็ถือว่าคุ้ม เนื่องจากปรกติการติดต่อรับงานจากภายนอกโดยการติดต่อทางโทรศัพท์แทบทำไม่ได้เลย

การติดตั้งอุปกรณ์
อุปกรณ์ของระบบทวนสัญญาณโทรศัพท์จะมีอยู่ทั้งหมดอย่างน้อย 4 อย่างคือ
  1. ตัวอุปกรณ์ทวนสีญญาณโทรศัพท์
  2. สายอากาศสำหรับรับสัญญาณ ส่วนใหญ่เป็นสายอากาศแบบก้างปลา หรือแบบยากิ (yaki) จะติดตั้งภายนอกบ้าน หรือบริเวณจุดที่สัญญาณโทรศัพท์ตก
  3. สายอากาศสำหรับกระจายสัญญาณ เป็นสายอากาศแบบ Ommi หรือแบบโดม ซึ่งจะติดตั้งภายในบ้าน
  4. สายสัญญาณโทรศัพท์เป็นสายโคแอคเชียน 2 เส้น คือสายจากจุดรับสัญญาณจากสายอากาศรับสัญญาณโทรศัทพ์มาที่เครื่องทวนสัญญาณผู้ขายมักจะเตรียมไว้ให้ 15 เมตร และสายจากเครื่องทวนสัญญาณมาที่สายอากาศกระจายสัญญาณภายในบ้าน ผู้ขายมักจะเตรียมไว้ให้ประมาณ 5 เมตร ส่วนเสาสำหรับติดตั้งสายอากาศแบบก้างปลาต้องหาเอาเอง

ในการติดตั้งอุปกรณ์ จะทำการติดตั้งสายอากาศสำหรับรับสัญญาณโทรศัพท์ไว้บริเวณที่มีจุดตกของสัญญาณโทรศัพท์ โดยหันปลายสายอากาศไปทางเสาส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุด สายสัญญาณเส้นดังกล่าวของผู้เขียนยาวประมาณ 50 เมตร สายสัญญาณที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทวนสัญญาณตอนสั่งซื้อยาวไม่พอ ต้องหามาต่อเพิ่ม บังเอิญในบ้านผู้เขียนมีสายสัญญาณของจานดาวเทียมสำหรับทีวีผ่านดาวเทียมไม่ได้ใช้งานอยู่ขดหนึ่ง เมื่อนำมาต่อกับสายสัญญาณ 15 เมตรที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมา ก็ได้ระยะพอดี เมื่อติดตั้งเต็มระบบจะมีลักษณะดังภาพจำลองในข้างต้น
วิธีการต่อสายโคแอคเชี่ยน ผู้เขียนใช้วิธีง่ายๆ คือ นำสายสัญญาณเส้นในมาต่อกัน ถ้าสามารถบัดกรีด้วยตะกั่วได้ ให้บัดกรีด้วย แล้วพันด้วยเทปพันสายไฟ จากนั้นจึงนำสายสัญญาณที่อยู่รอบนอกมาต่อกันแล้วพันด้วยเทปพันสายไฟทับอีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้ามีคอนเน็กเตอร์สำหรับสายสัญญาณให้ใช้คอนเน็กเตอร์แทน

สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผู้เขียนจะใช้อุปกรณ์พ็อกเกตไวไฟที่ใช้ซิมของ AIS เปิดสวิตช์เครื่องแล้ววางไว้ใกล้กับโดมที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณโทรศัพท์ในบ้าน พ็อกเกตไวไฟดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานได้ 5 เครื่อง (User) ซึ่งช่วยให้ลูกๆ หลานๆ ได้ใช้อินเตอร์เน็ตในบริเวณบ้านโดยไม่ต้องออกไปข้างนอก
อินเตอร์เน็ตที่ใช้ ใช้ได้แต่ 2G เนื่องจากตัวเครื่องทวนสัญญาณที่ผู้เขียนซื่อมาไม่รองรับ 3G ถึงแม้ว่าเสาส่งสัญญาณของ AIS ที่ใกล้ที่สุดจะส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็น 3G แล้วก็ตาม ระดับความเร็วที่ได้ พอใช้ค้นข้อมูลได้, เข้าหน้าเว็บไซต์ทั่วไปได้, โพสต์บทความลงบล็อกเกอร์ได้ แต่ไม่เร็วพอสำหรับเฟสบุคหรือดูไฟล์วีดีโอ ก็ถือว่าพอถูๆ ไถๆ ผู้เขียนจะพยายามหาหนทางให้อินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น ได้ผลอย่างไรจะนำเรื่องราวมาบอกเล่าในบล็อกเกอร์แห่งนี้
 
บันทึกประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด (7/2557):จัดเรียงก้อนเห็ดใหม่
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงมะเขือปลาดุก, ผัดยอดฟักทอง
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):ใส่สารเร่ง พด.1 ในกล่องหมักปุ๋ย
09:00 . กวาดพื้นใต้ถุนบ้าน อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
12:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงมะเขือปลาดุก, ผัดยอดฟักทอง
13:00 . สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำรถโม่ปูน พลังงานโซลาร์เซลล์
13:30 . ประกอบเครื่องโม่บดข้าวโพด
13:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ตรวจทานเอกสารภาษาอังกฤษ
14:30 . พักผ่อน
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
17:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):เก็บเศษหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไรท์เบอรี่
18:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน กับข้าว:แจ่วปลาดุก, ผักรวก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.