MyBanner

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข้อโต้แย้งเรื่องการใช้ถ่านปรับปรุงบำรุงดิน เป็นเหตุทำให้โลกร้อน

  


ได้พูดถึงวิธีการทำเตาเผาถ่านที่ทำจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาหลายแบบ เป็นเตาเผาถ่านที่เผาภายใต้สภาวะอับอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำทั้งสิ้น ซึ่งจะได้ถ่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตามหลักการ Carbon Sequestration เนื่องจากคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อถ่านที่ได้ จะอยู่ในสภาพที่ย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ยาก ซึ่งดีกว่าการปล่อยให้วัสดุชีวมวลเน่าเปลื่อยผุพังไปตามธรรมชาติ
ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าอบรมตามศูนย์อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มักได้ยินผู้เข้าร่วมอบรมโต้แย้งว่า การสอนการเผาถ่าน เป็นการส่งเสริมการตัดไม้ทำลายป่า และทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน และวิทยากรมักจะให้คำตอบข้อโต้แย้งนี้ไม่ได้
ซึ่งจริงๆ แล้ว การเผา ที่เป็นการตัดไม้ทำลายป่า คือการแผ้วถางรุกเข้าไปในป่าเพื่อปลูกพืชไร่พืชสวน หรือที่เรียกว่าการเผาป่า และการเผาถ่านที่เน้นเพื่อนำไปขายเป็นเชื้อเพลิงในลักษณะของการทำการค้า จึงถือว่าเป็นการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่การเผาถ่านแล้วนำไปใส่ลงในดินที่ใช้การเพาะปลูก
แต่สำหรับการเผาถ่านที่ใช้เศษวัสดุชีวมวลที่เหลือใช้ทางการเกษตร แล้วนำถ่านที่ได้ไปใส่ลงในดิน ไม่ถือว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่า แต่เป็นการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตามหลักการคาร์บอนซีเควสเตชัน ซึ่งโดยปรกติในกระบวนการทำการเกษตรกรรมทุกชนิดและทุกรูปแบบ มักจะวัสดุชีวมวลหลงเหลืออยู่ปริมาณมาก วัสดุชีวมวลเหล่านี้ บางส่วนถูกเผาทิ้งจนเป็นขี้เถ้า บางส่วนถูกปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติ กระบวนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรม
ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรม จากการเผาเศษวัสดุชีวมวลทางการเกษตรให้เป็นขี้เถ้า หรือปล่อยให้เน่าเปื่อยผุผังไปตามธรรมชาติ มาเป็นนำวัสดุดังกล่าวมาเผาให้เป็นถ่าน แล้วนำไปใส่ลงในดินแทน จึงเป็นการแก้ปัญหาโลกร้อนในระยะยาวได้

บันทึกประจำวันที่ 9 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด (7/2557):ตัดกระสอบปุ๋ยทำหลังคา
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ต้มส้มไก่, ไข่เจียว, เครื่องไหว้เลื้ยงปี
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ่ยสะอาด (2/2557):ขนวัสดุหมักปุ๋ย
09:30 . Note:ลุงคำแวะมาคุยเรื่องหนี้
10:15 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:45 . เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อ่านเอกสารเกี่ยวกับหุ้น
11:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
13:30 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ต้มส้มไก่, ไข่เจียว, เครื่องไหว้เลื้ยงปี
13:45 . ตรวจทานเอกสารภาษาอังกฤษ
14:45 . พักผ่อน
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด (7/2557):เย็บถุงปุ๋ยทำหลังคาโรงเห็ด
18:00 . ย้ายมอเตอร์มาใส่เครื่องบดย่อย
18:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
19:15 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:แกงมะเขือปลาดุก, ไข่เจียว, ผักรวก+น้ำพริก
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.