MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบวางนอนและใช้ทรายกลบ

  


เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรแบบวางนอน

เตาเผาถ่านด้วยถังเหล็กขนาด 200 ลิตรแบบวางนอน และใช้ทรายกลบนี้ เป็นแบบที่สามารถพบเห็นได้ตามศูนย์อบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงทั่วไป ซึ่งการทำเตาเผาถ่านรูปแบบนี้มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแบบที่มีการปรับปรุงพัฒนา จนได้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพและสะดวกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะของเตาเผาถ่านรูปแบบดังกล่าว มีลักษณะดังรูปข้างต้น
ถัง 200 ลิตรที่จะนำมาทำเตาเผาถ่านรูปแบบนี้ จะใช้ถังที่ไม่มีการเปิดฝา โดยนำมาผ่าด้านข้างให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับการนำฟีนใส่ เหล็กแผ่นที่เปิดออกมานำมาปรับปรุงเป็นฝาปิดโดยนำเหล็กเส้นมาเชื่อมต่อเป็นที่จับดังรูป

แผนเหล็กที่ตัดออกจากถัง 200 ลิตรมาประยุกต์ทำฝาปิด/เปิด

วัสดุอุปกรณ์
 1. ถังเหล็กขนาด 200 ลิตรแบบไม่เปิดฝา จำนวน 1 ถัง
 2. ท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 4 นิ้ว สูง 1 เมตร จำนวน 1 ท่อน
 3. อิฐบล็อก หรืออิฐทำบ้านดินจำนวน 11 ก้อน (แบ่งครึ่งจำนวน 1 ก้อน)
 4. วัสดุทำผนังกั้นทราย (กระเบื้อง, กระดานอัด, แผ่นสังกระสี, ก่อปูน)
 5. ดินหรือทรายสำหรับกลบถัง
วิธีทำตัวเตา
 1. ที่ตัวถัง 200 ลิตร ที่ด้านฝาถังจะเจาะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด 8 X 10 นิ้ว ที่ก้นถังเจาะรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 4 นิ้ว (หรือเจาะเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 3 X 3 นิ้ว) โดยให้รูที่เจาะทั้งด้านฝาถังและก้นถังอยู่ในแนวเดียวกัน และอยู่ตรงข้างกับด้านข้างถังที่เปิดฝาออก
 2. นำอิฐบล็อกวางเรียงดังในรูปที่ 13
 3. นำถัง 200 ลิตรที่เตรียมไว้วางพาดก้อนอิฐบล็อก โดยให้ส่วนข้างถังที่เปิดออกอยู่ด้านบน
 4. ใช้ดินเหนียวอุดรอยที่จะทำให้ดินหรือทรายไหลเข้าไปได้
 5. ทำผนังล้อมกั้นดินหรือทรายรอบถัง
 6. เทดินหรือทรายกลบจดมิดถัง เหลือเฉพาะส่วนที่ปิดข้างถังไว้เพื่อนำฟืนมาใส่
 7. นำไม้ไผ่ที่ทะลุข้อ หรือท่อใยหินยาวพอประมาณสำหรับทำท่อเก็บน้ำส้มควันไม้ เจาะรูให้ด่างจากจุดที่เชื่อมต่อกับปล่องควันของเตาพอประมาณ อาจจะใช้แผ่นสังกะสีเล็กๆ เสียบไว้เพื่อดักน้ำส้มครัวไม้ (ต้องหาภาชนะมารอง)
 8. จุดไฟที่หน้าเตา และเลี้ยงไฟจนกว่าจะมีควันบ้าเกิดขึ้น จึงเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ และเริ่มหลี่ไฟ (ไม่ต้องเติมฟีนอีก)
 9. เมื่อควันที่ปล่องหมด จึงปิดเตา โดยปิดที่ปล่องก่อนแล้วจึงปิดหน้าเตา (ต้องตรวจดูอย่าให้มีรอยรั่ว)
วิธีการใช้งาน
 
-การนำฟืนใส่เตา
 1. นำอิฐบล็อกแตกที่มีช่องวางเหลืออย่างน้อย 1 ช่องจำนวน 3 ก้อน วางให้ช่องของอิฐบล็อกอยู่ในแนวเดียวกับช่องเปิดของปากถัง และก้นถัง
 2. นำฟืนเรียงในเตาจนเต็มถัง นำฝาที่เตรียมไว้ปิด
 3. นำทรายกลบให้มิดตัวถังทั้งหมด
 4. จุดไฟหน้าเตา
 5. รอและเลี้ยงไฟหน้าเตาจนกว่าควันที่ปล่องจะหมด ใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมง

-ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การทำเตาเผาถ่านลักษณะนี้ กรณีที่อิฐที่ใช้ทำหน้าเตาเป็นอิฐบล็อก มักจะมีปัญหาเรื่องอิฐบล็อกบริเวณดังกล่าวแตกหักง่าย ทำให้ต้องเปลี่ยนกันอยู่บ่อยๆ วิธีการการแก้ปัญหาดังกล่าวจะทำได้โดย นำดินเหนียวอัดใส่รูอิฐบล็อกแต่ละก้อนให้เต็ม และใช้ดินเหนียวฉาบด้านที่จะสัมผัสกับไฟโดยตรงก่อน แล้วจึงนำมาจัดเรียงทำหน้าเตา ซึ่งจะลดปัญหาการแตกหักของอิฐบล็อกได้

หมายเหตุ
ในขณะที่เผาถ่านด้วยเตารูปแบบนี้ อุณหภูมิภายในเตาอาจจะสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส เนื่องจากดินหรือทรายที่ห่อตัวถัง 200 ลิตรไว้จะสะสมความร้อนไว้ ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิภายในเตา
บันทึกประจำวันที่ 8 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้ และโพสต์บทความเรื่องใหม่
08:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:เครื่องเลี้ยงปีตาเจ้าที่ (หัวหมู, ไก่, ขนม), ผัดแตงกวาใส่ไข่
08:30 . นอนพัก เนื่องจากปวดหัว
09:15 .
0.Note:น้าจ๋อแวะมาที่บ้าน มาเอาถังหมักสารชีวภาพ และกากน้ำตาลที่พัฒนาที่ดินแจกให้ไว้ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ซ่อมเครื่องดายหญ้า เนื่องจากลูกปืนที่ล้อหลุด
11:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
12:00 . แก้ไขบทความภาษาอังกฤษ
12:45 . Note:นายเปิ้ลมารับยายไปงานศพญาติ
13:15 .
0.Note:ร่งนภาลูกป่าฉลาดแวะมาที่บ้าน มาทำลาบหมู กินข้าว 1.กินข้าว พักผ่อน 2.กับข้าว:เครื่องเลี้ยงปีตาเจ้าที่ (หัวหมู, ไก่, ขนม), ผัดแตงกวาใส่ไข่, ลาบหมู
14:15 .
0.Note:ร่งนภายังไม่กลับ ไปเก็บยอดฟักทอง และตัดหน่อไม้ 0.Note:ร่งนภายังไม่กลับ ไปเก็บยอดฟักทอง และตัดหน่อไม้
15:45 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกพรำๆ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
17:00 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตกหนัก 1.พักผ่อน
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว ดูทีวี พักผ่อน 1.กับข้าว:ลาบหมู, เครื่องเลี้ยงปีตาเจ้าที่
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.