MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบถังเหล็กซ้อนกัน 2 ชั้น

  


เตาเผาถ่านแบบถังเหล็กซ้อนกัน 2 ชัน
เตาเผาถ่านแบบถังเหล็กซ้อนกัน 2 ชัน เป็นการประยุกต์มาจากเตาแก๊ซชีวมวลขนาดเล็กแบบที่ใช้กระป๋องนม 2 ใบขนาดต่างกันวางซ้อนกัน
โดยถังชั้นนอกเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร นำมาเปิดฝาออก แล้วเจาะรูรอบก้นถัง (เหมือนแบบที่ 3) ส่วนถังเหล็กชั้นใน เป็นถังที่มีขนาดเล็กกว่า โดยทั่วไปจะใช้เป็นถังใส่ถ่านแก๊ส 2 ใบมาเชื่อมต่อกัน (ขอซื้อจากร้านค้าที่ขายถ่านแก๊ส) แต่ต้องให้ความสูงของถังชั้นในต่ำกว่าถังชั้นนอกเล็กน้อย เปิดฝาด้านบนและด้านล่างออก ฝาด้านบนดัดแปลงให้สามารถปิดถังได้สนิท หรือใช้ถังเหล็กแบบมีที่ล็อกฝาขนาด 120 ลิตรแทนได้ โดยเจาะฝาด้านล่างออก ถังใบที่วางซ้อนในถัง 200 ลิตร ควรจะเป็นถังที่มีความสูงเตี้ยกว่าถัง 200 ลิตร
 
วิธีการใช้งาน
  1. นำถังชั้นในใส่ลงในเตาถัง 200 ลิตร
  2. นำวัสดุชีวมวลที่ต้องการให้เป็นถ่าน ใส่ลงในถังชันในจนเต็ม
  3. ปิดฝาถังชั้นในให้สนิท โดยอาจจะใช้ที่ล็อกฝาถัง หรือก้อนหินหนักๆ ทับไว้
  4. นำฟืน หรือเศษไม้เล็กๆ ที่พอจะใส่ลงช่องว่างระหว่างถังเหล็กชั้นนอกและชั้นในได้ โดยใส่จนเต็ม จุดไฟเผาจนกว่าจะหมดเปลวไฟ (เชื้อเพลิงที่อยู่ถังด้านนอกใหม้จนหมด)
  5. รอจนกว่าจะเย็น จึงจะนำถ่านที่อยู่ในถังชั้นในไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน

หมายเหตุ
การเผาถ่านด้วยเตาแบบที่ 5 นี้ จะต่างจากแบบที่ 3 ตรงที่จะไม่มีเปลวไฟพุ่งออกมาที่รูรอบก้นถัง เปลวไฟจะไหลขึ้นด้านบนแทน เนื่องจากที่ตัวถัง 200 ลิตรซึ่งเป็นถังด้านนอกไม่ได้ปิดฝาไว้

   
บันทึกประจำวันที่ 6 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ และทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
08:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลานิล, ไข่เจียว, ผักรวก+น้ำพริก, ผัดหน่อไม้
09:00 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้ โพสต์บทความเรื่องใหม่ แก้ไขโครงสร้างบล็อกเกอร์
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลานิล, ไข่เจียว, ผักรวก+น้ำพริก, ผัดหน่อไม้
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่ และพิมพ์ต้นฉบับบทความ
15:30 .
0.สภาพอากาศ :ฝนตกหนัก 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่อง ใหม่
16:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในแปลงนาริมเขื่อน
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลานิล, ต้มเค็มยอดผักหวานบ้านตำลึง, ผัดหน่อไม้
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.