MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบเปิดฝาบนแบบที่ 2

  


เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรแบบเปิดฝาบนอีกแบบหนึ่ง

เป็นเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรแบบง่ายๆ อีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีรูปแบบคล้ายกับแบบก่อนหน้านี้ เป็นแบบที่เหมาะกับถัง 200 ลิตรแบบฝาเปิด อาจจะใช้ถังเก่าที่ก้นถังรั่ว ใช้บรรจุของเหลวไม่ได้แล้วมาทำได้ โดยเจาะรูกว้างประมาณ 1-2 นิ้ว รอบก้นถัง (รูที่เจาะต้องไม่สูงเกินไป) ดังในรูปข้างต้น


วิธีการใช้งาน
  
สำหรับวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตรรูปแบบนี้ จะง่ายกว่าแบบอื่นๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. นำวัสดุชีวมวลใส่ในถังจนเต็ม (พอให้ปิดถังได้สนิท) จุดไฟจนวัสดุภายในถังจนแน่ใจว่าไฟไม่ดับ แล้วปิดฝาถังทันที แล้วนำหินหนักๆ ทับไว้
  2. เปลวไฟจะพุ่งออกตามรูรอบก้นถัง รอจนกว่าจะหมดควัน
  3. นำดินหรือทรายกลบปิดรูรอบถังเพื่อให้อากาศเข้า
  4. เมื่อเตาเย็นสนิท เปิดฝาถังนำถ่านไบโอที่ได้ไปปรับปรุงบำรุงดิน
 
ข้อควรระวัง
 
เปลวไฟที่พุ่งออกจากรูรอบก้นถัง อาจจะพุ่งออกมาไกล ไฟอาจจะรวกคนที่อยู่ใกล้ๆ ได้

กลับไปที่บทความเรื่อง : ถังเหล็ก 200 ลิตรสามารถทำเตาผลิตถ่านไบโอได้หลายรูปแบบ
 
บันทึกประจำวันที่ 4 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ เขียนต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):นำชั้นที่ตั้งของไปไว้ในเล้าไก่ เพื่อใช้เป็นคอนให้ไก่นอน
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มดอกผักตบชวาปลาช่อน, ผักรวก, น้ำพริก, ผัดสายบัว
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มดอกผักตบชวาปลาช่อน, ผักรวก, น้ำพริก, ผัดสายบัว
13:00 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความเก่า และโพสต์บทความเก่า
13:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความเก่า และโพสต์บทความเก่า
14:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ขนปาล์มไปส่งโรงงาน
18:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับไก่ในเล้าที่นอนพื้นขึ้นชั้น
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงมะเขือเปาะมะเขือพวงหน่อข่ากบ, ไข่เจียว
21:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และโพสต์บทความเรื่องใหม่
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.