MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบเปิดฝาบนแบบที่ 1

  เป็นเตาเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตรรูปแบบง่ายๆ อีกรูปแบบหนึ่ง โดยสามารถใช้ได้ทั้งถังเหล็กขนาด 200 ลิตรที่เปิดฝา และแบบไม่เปิดฝา โดยในกรณีหลังเราต้องมาผ่าเปิดฝาด้านบนออกเอง แล้วนำเหล็กเส้นสั้นๆ 4 ชิ้นมาเชื่อมบริเวณรอบๆ ฝาถังที่เปิดออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาถังผลุบเข้าไปในถังเวลานำมาปิด ที่ก้นถังเจาะรูกว้างประมาณ 2 นิ้ว ประมาณ 4 รู ดังข้างต้น เตรียมทรายหรือดิน และดินเหนียวไว้สำหรับปิดรอยรั่วเมื่อต้องการจะปิดเตา
 
วิธีการใช้งาน
 
สำหรับการใช้งาน จะดำเนินการตามลำดับดังนี้
  1. นำถัง 200 ลิตรที่เตรียมไว้ มาตั้งบนหินหนุนให้สูงจากพื้นพอประมาณ (พอก่อไฟได้) โดยให้เสมอไม่ให้ถังโยก และสามารถขยับออกได้ง่าย หรืออาจจะทำเป็นเตาหลุมแล้วนำถังมาตั้งบนเตาหลุมแทน (ปลอดภัยกว่า)
  2. นำวัสดูชีวมวลใส่ให้เต็มถัง แล้วนำฝาถังมาปิด พอให้มีช่องระบายอากาศออ
  3. ก่อไฟด้านล่างถังเพื่อเผาวัสดุในถัง รอจนกว่าจะหมดควัน (ควันจะออกรอบๆ ฝาถัง)
  4. นำก้อนหินที่หนุนถังออกให้ก้นถังออก นำทรายหรือดินกลบรอบๆ ก้นถัง และนำดินเหนียวปิดรอยต่อรอบฝาถังเพื่อไม่ให้อากาศเข้า (ถ้าอากาศเข้าได้ วัสดุที่เผาจะกลายเป็นขี้เถ้าหมด)
  5. รอจนกว่าถังจะเย็นสนิท จึงเปิดถังเพื่อนำถ่านที่ได้ไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน

ข้อควรระวัง
 
ในขณะที่นำก้อนหินออกจากก้นถัง เป็นช่วงที่ถังมีความร้อนสูง การขยับถังเพื่อนำก้อนหินออก ต้องระวังไม่ให้ถังล้ม ถ้าก้อนหินที่หนุนไม่สูงนัก พอที่จะสามารถนำดินหรือทรายกลบได้เลย ก็ไม่จำเป็นต้องนำก้อนหินออก หรือในกรณีที่ทำเป็นเตาหลุม สามารถทำการปิดช่องต่างๆ ของเตาหลุมได้ทันที

 
บันทึกประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
03:30 . ตื่นนอน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
04:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, แก้ไขบความที่โพสต์ไว้, โพสต์บทความเรื่องไหม่
04:45 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าหมด
06:00 . ดื่มกาแฟ ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งาของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):ย้ายกิ่งไผ่ที่ตัดทิ้งออกจากแปลง
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แจ่วปลาช่อน, ผักรวก, ผัดเผ็ดไข่ถั่วฝักยาว, ผัดถ้วฝักยาว
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
12:00 . อาบน้ำ
12:15 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดถั่วฝักยาว, แจ่วปลาช่อน, ผักรวก, ส้มตำ
12:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้
14:00 . สภาพอากาศ:ฝนตก (รอฝนหยุด)
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงสวนปาล์ม (8/2557):ตัดปาล์ม
18:00 . อาบน้ำ
18:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอืนเตอรเน็ต (18/2557) :เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
19:30 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มดอกผักตยชวาปลาดุก, ผักรวก+น้ำพริก, ส้มตำ
20:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอืนเตอรเน็ต (18/2557) :เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความเรื่องใหม่
22:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.