MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรแบบผ่าเปิดด้านข้าง

  


นำถัง 200 ลิตรมาผ่าข้างขนาดพอประมาณ
1. เป็นเตาเผาถ่านด้วยถังเหล็ก 200 ลิตรที่มีรูปแบบที่ง่ายที่สุด โดยถังเหล็กแบบไม่เปิดฝา มาผ่าด้านข้าง ให้กว้างและยาวพอประมาณ อาจจะนำแท่งเหล็กมาเชื่อมต่อหัวท้ายเพื่อใช้เป็นที่จับเวลาพลิกถังดังในรูปข้างต้น
 
วิธีการใช้งาน
 
2. วิธีการใช้งาน หรือเวลาจะเผาถ่าน จะหงายถังส่วนที่ปิดขึ้นด้านบน แล้วนำก้อนหินมาหนุนถังไม่ให้พลิก แล้วนำวัสดุชีวมวล (ฟืน, เศษกิ่งไม้, ใบไม้, ฟาง หรือหญ้าแห้ง) มาใส่ในถังให้เต็ม แล้วจุดไฟเผาวัสดุดังกล่าวที่อยู่ภายในถัง
นำวัสดุชีวมวลใส่ แล้วจุดไฟจนวัสดุถูกเผาเป็นถ่านแดงทั้งหมด
3. รอจนวัสดุไหม้จนเห็นเป็นถ่านแดงทั้งหมด จึงพลิกถัง ให้ส่วนที่เปิดของถังคว่ำลงดิน แล้วใช้ดินหรือทรายกลบรอบๆ เพื่อไม่ให้อากาศเข้า
พลิกถังให้ส่วนที่เปิดคว่ำลง นำดินหรือทรายถมโดยรอบ

4. เมื่อถังเย็นสนิท พลิกส่วนที่เปิดข้างถังขึ้นมา จะได้ถ่านไบโอตามต้องการดังในรูป
เมื่อถังเย็นสนิท พลิกถังนำถ่านไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน

กลับไปที่บทความเรื่อง: ถังเหล็ก 200 ลิตรสามารถทำเตาผลิตถ่านไบโอได้หลายรูปแบบ


บันทึกประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
03:00 . ตื่นนอน
03:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขและโพสต์บทความเรื่องใหม่
04:30 . พักผ่อนเนื่องจากไฟหมด
06:00 . ดื่มกาแฟ เขียนบทความเรื่องใหม่
07:00 . เหลาก้านใบมะพร้าว
07:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงคอกวัว (5/2557):เตรียมที่ปลูกพริก
08:15 . กวาดใต้ถุนบ้าน
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่ด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
09:15 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงป่ามะเขือเปาะปลาช่อน, ผัดผักบุ้ง
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:15 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงป่ามะเขือเปาะปลาช่อน, ผัดผักบุ้ง
12:30 . สูบน้ำลาดพื้นดินหน้าบ้านด้วยปั้มสูบน้ำโซลาร์เซลล์
12:45 . สูบน้ำลาดพื้นดินหน้าบ้านด้วยปั้มสูบน้ำโซลาร์เซลล์
13:30 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยปั้มสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ และทำรูปภาพประกอบบทความ
14:45 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ และทำรูปภาพประกอบบทความ
15:45 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าหมด เนื่องจากสูบน้ำ รอการชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ใหม่
16:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
17:15. พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าหมด และฝนทำท่าจะตก
18:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับไก่ในเล้าที่นอนพื้นขึ้นชั้น
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:แจ่วปลาช่อน, ผักรวก, ผักเผ็ดไข่ถั่วฝักยาว
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.