MyBanner

โฆษณา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ถังเหล็ก 200 ลิตรสามารถทำเตาผลิตถ่าน biochar ได้หลายรูปแบบ

  


สำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอในลำดับถัดๆ ไปนี้ จะเป็นรูปแบบในการทำเตาเผาถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน (Biochar : Biogical + charcoal ) และแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นเตาผลิตถ่านไบโอที่พัฒนาขึ้นมาจากถัง 200 ลิตร ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ตามลำดับดังนี้
 
เตาผลิตถ่านไบโอด้วยถังเหล็ก 200 ลิตรแบบต่างๆ


บันทึกประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านเอกสารเกี่ยวกับกังหันลม
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ
07:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ โรงเพาะเห็ด (7/2557):ย้ายก้อนเห็ดเก่า
08:00 . Note:อาสมซังมาที่บ้านแจ้งเรื่องบวชหลาน
08:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มลูกน้ำเต้าปลาช่อน, ผัดยอดฟักทอง
09:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
09:45 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
13:15 . สูบน้ำลาดพื้นดินหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
13:45 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงส้มลูกน้ำเต้าปลาช่อน, ผัดยอดฟักทอง
14:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดด้วยเครื่องโม่บดพลังงานโซลาร์เซลล์
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงปลูกข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):ปักหลักสำหรับล้อมมุ้งเขียว
17:30 . เหลาไม้กวาดทางมะพร้าว
18:15 . พักผ่อน
19:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงป่ามะเขือเปาะปลาช่อน, ผักรวก+น้ำพรืก
19:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับลูกไก่ที่นอนพื้นขึ้นชั้น
19:30 . อาบน้ำ พักผ่อน เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.