MyBanner

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เครื่องโม่บดข้าวโพดพลังงานโซลาร์เซลล์

  


เนื่องจากที่บ้านผู้เขียนเลี้ยงไก่แจ้ไว้จำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำ คือต้องบดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่ ที่ต้องบดข้าวโพดเนื่องจากต้องการให้ลูกไก่ตัวเล็กๆ จิกกินได้ด้วย
เครื่องบดข้าวโพดที่ผู้เขียนใช้อยู่เป็นเครื่องบดกาแฟหรือเครื่องบดพริกแห้งแบบเกลียวอัด ผู้เขียนซื้อมาจากร้านขายของเก่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เป็นเครื่องบดที่ต้องใช้มือหมุนดังรูป
ช่วง 2 วันก่อนพอมีเวลาว่าง จึงได้ลมมือดัดแปลงเครื่องบดพริกแห้งดังกลาว เพื่อติดตั้งมอเตอร์แล้วใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ในการหมุนเครื่องบดแทนการใช้มือหมุน ซึ่งเมื่อลงมือบดข้าวโพดจะค่อนข้างใช้เวลา และบดได้ไม่มาก ต้องทำกันบ่อยๆ
  
อุปกรณ์ที่จำเป็น


สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบด้วย
1.เครื่องบดพริกแห้งที่ถอดมือหมุนของเครื่องบดออก

2.มูลเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว หรือที่พอจะหาได้ สำหรับในกรณีของผู้เขียนจะถอดออกมาจากปั้มสูบน้ำแบบปั้มชักตัวเก่าที่ตัวเครื่องแตกซ่อม่ไม่ได้ นอกจากนี้ก็มีสายพานฉุดเครื่องบดอีก 1 เส้น

3.มอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงติดตั้งมูเลขนาด 2 นิ้วแทนเฟือง ซึ่งในกรณีของผู้เขียนจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวกับที่ใช้กับปั้มชักที่ใช้สูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ คือถอดออกมาใช้บดข้าวโพดเป็นครั้งคราว แต่ในกรณีของการทำเครื่องโม่บดข้าวโพดนี้ จะใช้ไฟแค่ 12 โวลต์ ไม่ได้ใช้ 24 โวลต์เหมือนกับกรณีใช้กับปั้มชัก (ถ้ามอเตอร์ที่ซื้อมามีเฟืองโซ่ติดมาอยู่แล้ว ไม่ต้องถอดออก แต่ให้หาเฟืองโซ่ขนาด 8 นิ้วมาแทนมูเล่ใน 2)
 
การติดตั้ง
1.ทำการประกอบมูเล่เข้ากับแกนของเครื่องบดพริกแห้ง เนื่องจากแกนของเครื่องบดพริกแห้งของผู้เขียนมีขนาดใหญ่กว่ารูของมูเล่ ก็ใช้วิธีแปะไว้ธรรมดา แล้วใช้น็อตขันล็อกให้แน่น บังเอิญทิศทางการกันขันเกลี่ยวน็อตเข้าไปทางเดียวกับการหมุนเกลี้ยวอัดของเครื่องบด ทำให้น็อตไม่คายตัวขณะเดินเครื่อง จากนั้นประกอบเข้ากับแท่นแผ่นไม้ที่ทำเป็นฐานดังรูปข้างต้น
2.ติดตั้งมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าให้ระยะห่างพอให้สายพานตึงเมื่อประกอบสายพาน พยายามตั้งแนวมูเล่ของมอเตอร์และเครื่องบดให้ตรงกัน
  
การเดินเครื่องโม่บดข้าวโพด
 
มอเตอร์จักรยานไฟฟ้าที่ผู้เขียนใช้เป็นมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ เมื่อเดินเครื่องด้วยกระแสไฟฟ้า 24 โวลต์ ความเร็วของมอเตอร์ที่ระบุไว้กับตัวเครื่องคือ 2,750 รอบต่อนาที น่าจะเป็นความเร็วของมอเตอร์ขณะไม่มีโหลดหรืออุปกรณ์มาต่อพ่วง ถ้ามีโหลดประกอบอยู่ความเร็วรอบน่าจะเหลือประมาณ 2,500 รอบต่อนาที (เป็นค่าประมาณเนื่องจากไม่มีเครื่องวัด) แต่ถ้าใช้ไฟฟ้าแค่ 12 โวลต์มอเตอร์ยังทำได้และรอบน่าจะต่ำลงมาครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 1,250 รอบต่อนาที มูเล่ของมอเตอร์กับมูเล่ของเครื่องบดมีอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 4 ทำให้ความเร็วที่แกนเครื่องบดขณะทำงานมีความเร็วประมาณ 300 รอบต่อนาที ซึ่งไม่เร็วและไม่ช้าเกินไป 
การบดข้าวโพด จะใส่เมล็ดข้าวโพดลงในช่องรับทีละน้อย แต่สามารถใส่ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าใส่เมล็ดข้าวโพดมากเกินไปเครื่องโม่บดจะติด ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการใช้มือช่วยหมุนมูเล่ของเครื่องบดไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของมอเตอร์ 
โดยปรกติตามสเปคของเครื่องบดพริกแห้งที่ใช้มือหมุน จะได้วัสดุที่บดประมาณ 4-5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่เมื่อมาประกอบกับมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้าดังที่กล่าวมาในข้างต้น ข้าวโพด 10 กิโลกรัม จะใช้เวลาบดไม่นานนัก 
 
บันทึกประจำวันที่ 29 เมษายน พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน อ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:15 . กวาดเศษใบไม้
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งหมูสามชั้น, ไข่เจียว, ผักรวก, น้ำพริก
08:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ร่อนปุ๋ยหมักสำหรับใช้ปลูกผักหวานป่า
09:30 . อาบน้ำ ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความ
12:15 . สูบน้ำราดพื้นด้วยโซลาร์เซลล์
12:30 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งหมูสามชั้น, ไข่เจียว, ผักรวก, น้ำพริก
13:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความ
13:45 . พักผ่อน
14:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ตักจอกหูหนูขึ้นมาตากไว้ทำเห็ดฟาง/ เห็ดนางฟ้า
14:45 . ไปเข้าร่วมประชุมที่บ้านพี่แดง/นวย เป้าหมายคือ ศึกษาเรื่องการทำเห็ดฟางโดยใช้ทลายปาล์ม แต่คนนำเสนอเรื่องพูดไปเรื่องอื่นไม่ตรงประเด็น สรุปคือไม่ได้เรื่องราวอะไร
17:30 . แวะร้านพี่มะลิซื้อของ
18:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ยำมะม่วง, ผักฟักทอง, ผัดผักระเฉด, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงหมูสามชั้น
18:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับไก่ในเล้าที่นอนกับพื้นขึ้นชั้น
19:00 . อาบน้ำ พักผ่อน ดูทีวี
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.