MyBanner

โฆษณา

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ เหมาะกับใคร

  โปรแกรมชุดสำนักงาน Apache OpenOffice จะเหมาะเหมาะสำหรับบริษัทห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานได้อย่างเสรี และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเหมือนไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
และเหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมชุดสำนักงานที่ใช้อินเตอร์เฟสแบบเดิมๆ อย่าง ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 97 และ หากต้องการมีส่วนร่วมการพัฒนา ก็สามารถร่วมบริจาคกับองค์กรเจ้าของซอฟต์แวร์ได้ สำหรับผู้เขียนเองนั้น เอกสารงานพิมพ์ส่วนใหญ่ที่จัดทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะจัดทำด้วยโปรแกรมต่างๆ ของโปรแกรมชุดสำนักงานโอเพ่นออฟฟิศแทบทั้งหมด เวลาจะส่งต่อไฟล์เอกสารให้กับคนอื่นๆ ก็จะใช้วิธีสั่งบันทึกเป็นไฟล์เอกสารของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 97 (Save as) ซึ่งรูปแบบไฟล์เอกสารที่นำไปใช้บนไมโครซอฟต์ออฟฟิศได้อย่างไม่มีปัญหา หรือถ้าเป็นเอกสารที่ไม่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข สามารถสั่งบันทึกแฟ้มเป็นแบบ pdf ได้โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆ เพิ่ม


บันทึกประจำวันที่ 28 เมษายน พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านสารไมโครคอมพิวเตอร์ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet. (จบเล่ม)
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงกะทิบอบหวานหมูสามชั้น, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริกกะปิ
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับกบไปขาย
09:00 . กวาดใต้ถุนบ้าน, อาบน้ำ
09:30 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
10:15 . แก้ไขโปรแกรมบัญชีครัวเรือน โดยเพิ่มกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20) ลงในโปรแกรม
10:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารและทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:00 . สูบน้ำราดพื้นหน้าบ้านและล้างมอเตอร์ไซด์ด้วยโซลาร์เซลล์
13:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557): สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว 2.กับข้าว:แกงกะทิบอบหวานหมูสามชั้น, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริกกะปิ
13:30 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
0.สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์
14:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงพืชพลังงาน (12/2557):ขุดไผ่ตงลืมแล้งเพื่อไปขยายพันธุ์
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):จัดทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
18:00 . รื้อลวดทองแดง, นำลูกไก่ที่นอนกับพื้นขึ้นชั้น
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิบอนหวานหมูสามชั้น, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลิมแล้วหมูสามชั้น, ผักรวก, น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.