MyBanner

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Apache OpenOffice กับภาษา AOO Basic

  โปรแกรมชุดสำนักงานอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ คือเป็นโปรแกรมชุดสำนักองค์ประกอบภายในเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด เป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่ไม่ได้เกิดจากการซื้อโปรแกรมจากหลายๆ บริษัท มาประกอบเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานในภายหลังเหมือนค่ายอื่นๆ ดังนั้นส่วนประกอบภายในโปรแกรมต่างๆ ของอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศจึงสามารถจัดการด้วยภาษาสคริปต์อย่าง Apache OpenOffice Basic หรือ Star Basic ได้ทุกส่วน สำหรับภาษา AOO Basic ดังกล่าว จะมีรูปแบบการใช้ชุดคำสั่งคล้ายกับภาษา VBA ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และสามารถเข้ากันได้บางส่วน ยกเว้นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการ API ของอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศเองที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกับ VBA

สำหรับภาษาสคริปต์ที่จะสามารถใช้จัดการองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมชุดสำนักงานอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ ในอนาคตมีอยู่ด้วยกันหลายภาษาเช่น JavaScript, Python แต่ภาษาสคริปต์ของโปรแกรมชุดสำนักงานอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศที่สามารถใช้ได้ทันทีในปัจจุบันคือ ภาษา AOO Basic หรือ Star Basic 

บันทึกประจำวันที่ 27 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านสารไมโครคอมพิวเตอร์ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:15 . จัดทำโม่บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์พลังงานโซลาร์เซลล์
08:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงป่ามะเขือเนื้อกบ, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง
09:00 . จัดทำโม่บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์พลังงานโซลาร์เซลล์
11:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงไก่ด้วยเครื่องบดพลังงานโซลาร์เซลล์
11:30 . สูบน้ำลาดพื้นหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
11:45 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบญชีครัวเรือน
12:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
13:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงป่ามะเขือเนื้อกบ, แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้ง
14:00 . ติดตั้งเครื่องบดเนื้อประกอบมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้า และทดสอบการทำงานด้วยไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
15:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ซ่อมเครื่องดายหญ้า
16:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):เริ่มบทความเรื่องใหม่ และอ่านเอกสารเพิ่มเติม
16:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงพืชพลังงาน (12/2557):ขุดไผ่ตงลืมแล้งไปขยายพันธุ์
17:45 . ลอกสายลวดทองแดง
18:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จับไก่ในเล้าที่นอนกับพื้นขึ้นชั้น
18:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงกะทิบอบหวานหมูสามชั้น, หน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งต้มน้ำใบย่านาง, น้ำพริกกะปิ
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.