MyBanner

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มีอะไรบ้างใน อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ

  


ไอคอนเรียกโปรแกรมบนเดสก์ทอป

อาเปชีโอเพ่นออฟฟิศ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเตอร์เฟสแบบโมติฟ ซึ่งเป็นรูปแบบของส่วนติดต่อผู้ใช้งานตามมาตรฐานของ X-window แบบดั้งเดิม หรือแบบเดียวกับไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 97 ซึ่งรูปแบบการติดต่อผู้ใช้ดังกล่าวเป็นรูปแบบการติดต่อผู้ใช้ ที่ผู้ใช้โปรแกรมชุดสำนักงานทั่วโลกคุ้นเคยมากที่สุด

ายในโปรแกรมชุดสำนักงาน อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศจะประกอบด้วยโปรแกรมใช้งานหลักๆ ที่สำคัญได้แก่ Writer, Calc และ Impress จุดเด่นของโปรแกรมชุดสำนักงานอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ คือทุกๆ โปรแกรมใช้งานต่างๆ ของอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศสามารถสั่งสร้างเป็นเอกสารแบบ pdf (Export) ได้มาตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ แล้ว และอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่ได้ชื่อว่า เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดการแฟ้มเอกสารของโปรแกรมชุดสำนักงานของค่ายๆ อื่นๆ ได้หลากหลายมากว่าโปรแกรมประเภทเดียวกันที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลก
หน้าจอเริ่มต้นของอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ

Apache OpenOffice Writer
Apache OpenOffice Writer
AOO Writer เป็นโปรแกรมจัดทำเอกสารงานพิมพ์ทั่วไป ลักษณะเดียวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถใช้จัดทำรายงาน, คู่มือ, แผ่นพับ หรือหน้าเว็บ (html) สามารถใส่รูปภาพ, ตาราง หรือสื่อมัลติมีเดียลงไปบนหน้าเอกสารได้ สามารถเปิดแฟ้มของไมโครซอฟต์เวิร์ด, Docbook, Lotus WordPro, WP97, Word Prefect Document และอีกหลายๆ ฟอร์แมตขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขบน AOO Writer และสามารถจัดเก็บลงในฟอร์แมตเดิมได้เช่นเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเปิดแฟ้มเอกสารขึ้นแล้วจัดเก็บในฟอร์แมตของ AOO Writer ก่อน เมื่อต้องการใช้เอกสารในฟอร์แมตอื่นๆ ค่อยสั่ง Save As เอกสารในฟอร์แมตนั้นๆ ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นฉบับเอกสารเดิมเสียหาย

 
Apache OpenOffice Calc
Apache OpenOffice Calc
โปรแกรม AOO Calc เป็นโปรแกรมสปรีดชีตขีดความสามารถสูงไม่แพ้โปรแกรมประเภทเดียวกันที่จำหน่ายในเชิงการค้า เซลล์ต่างๆ ของหน้าปรีดชีตสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล (format), ใส่มาโคร หรือกำหนดรูปแบบของเซลล์ได้อย่างอิสระ สามารถใช้พัฒนาเป็นโปรแกรมใช้งานด้วยภาษาสคริปต์ที่เรียกว่า AOO Basic หรือ Star Basic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนใช้โปรแกรม OO Calc จัดทำเป็นโปรแกรมบัญชีครัวเรือนสำหรับใช้บันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนมาตั้งแต่โอเพ่นออฟฟิศยังอยู่ในความดูแลของซันไมโครซิสเต็ม และยังสามารถทำงานบน Apache Office Calc ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขใดๆ โปรแกรม AOO Calc สามารถเปิดแฟ้มสปรีดชีตของค่ายอื่นๆ ได้หลายฟอร์แมตได้แก่ Microsoft Excel, Lotus 123 และ Quattro Pro เป็นต้น


Apache OpenOffice Impress
Apache OpenOffice Impress

โปรแกรม AOO Impress เป็นโปรแกรมสำหรับใช้จัดทำเอกสารนำเสนอหรือพรีเซนเตชันที่มีความสามารถสูง สามารถเปิดแฟ้มพรีเซนเตชันของไมโครซอฟต์ออฟฟิศได้อย่างไม่มีปัญหา บนหน้าเอกสารนำเสนอสามารถบรรจุองค์ประกอบต่างๆ ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, รูปภาพ หรือสื่อมัลติมีเดีย มีลูกเล่นหรือเอฟเฟกสำหรับประกอบในหน้าเอกสารหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของเอกสารให้เลือกใช้อย่างมากมาย สามารถสั้ง Export หน้าเอกสารเป็นเอกสาร PDF ได้โดยตรง ที่สำคัญบนหน้าเอกสารของ Apache OpenOffice Impress สามารถชุดคำสั่งภาษา Star Basic จัดการได้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติมักจะไม่มีใครเขียนสคริปต์สำหรับเอกสารนำเสนอ เนื่องจากเอฟเฟกต่างๆ ที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้มีเพียงพอสำหรับการทำเอกสารนำเสนออยู่แล้ว
 
นอกจากนี้ในชุดของโปรแกรมชุดสำนักงาน อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ ยังมีโปรแกรมเสริมอื่นๆ ประกอบอยู่ เช่น AOO Base เป็นโปรแกรมจัดการฐานของมูลแบบ Relational Database สามารถใช้จัดทำฐานข้อมูล, หน้าจอรับข้อมูล และจัดทำรายงานได้ตามต้องการ สำหรับระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับ AOO Base คือ HSQL, โปรแกรม AOO Draw เป็นโปรแกรมจัดทำรูปภาพรูปวาดแบบพื้นฐาน สำหรับใช้ประกอบกับการทำเอกสาร สามารถจัดเก็บรูปวาดที่สร้างจากตัวโปรแกรมได้หลากหลายฟอร์แมต และโปรแกรม AOO Math เป็นโปรแกรมวาดสูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาที่เรียกว่า Math Language โดยรูปสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมต่างๆ ของอาปาชีโอเพ่นออฟฟิศได้ทั้งหมด
Apache OpenOffice Math

บันทึกประจำวันที่ 26 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน
05:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมบทความเรื่องใหม่
06:15 . งานของกืจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):ทำรายละเอียดระบบโซลาร์เซลล์ให้วัดเขาวัง เสนอพี่ไพศาล
06:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):พ่นยาฆ่าหญ้าแปลงข้าวโพดปลูกใหม่
08:30 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ขนมจีน+น้ำยา, ต้มยำไข่มดแดง, ผักรวก+น้ำพริก
09:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานการตลาดและการลงทุน (20/2557):นำเอกสารระบบโซลาร์เซลล์ไปเสนอพี่ไพศาล เพื่อให้ทำราคาให้
09:30 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน, ทำบัญชีครัวเรือน, ทำบันทึก GAP ข้าวโพดฝักสด (เริ่มโครงการใหม่), ทำบันทึกการปลูกต้นไม้
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เตรียมภาพประกอบบทความ
10:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับทความเรื่องใหม่
12:00 . สูบน้ำราดพื้นดินหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
12:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ขนมจีน+น้ำยา, ต้มยำไข่มดแดง, ผักรวก+น้ำพริก, ผัดน้ำเต้า
13:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.ทำแท่นวางเครื่องบดเนื้อและบดข้าวโพด และช่วยขุดกอไผ่
14:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.ทำแท่นวางเครื่องบดเนื้อและบดข้าวโพด และช่วยขุดกอไผ่
15:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
16:00 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงพืชพลังงาน (12/2557):ช่วยขุดไผ่ไปปลูกในสระ 1.ทดลองทำเครื่องบดเนื้อ และบดข้าวโพด โดยใช้มอเตอร์จักรยานไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เดินมอเตอร์
17:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปพ่นน้ำหมักชีวภาพในแปลงฟักทอง ประกอบด้วย น้ำหมักปลา 20 ซี.ซี., น้ำผักผลไม้ 20 ซี.ซี., น้ำส้มควันไม้ 50 ซี.ซี., น้ำหมัก พด. 2 20 ซี.ซี., ฮอร์โมนน้ำดำ 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
18:00. งานของกิจกรรมอาชีพ การตลาดและการลงทุน (20/2557):ไปคุยรายละเอียดเกี่ยวระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการแชร์ค่าไฟของลูกค้าที่สนบ้านพี่ไพศาล และกินข้าวมื้อเย็นที่บ้านพี่ไพศาล
21:00 . อาบน้ำ เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.