MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Apache OpenOffice ชื่อใหม่ของ OpenOffice.org

  OpenOffice ภายใต้การดูแลของ Apache Software Foundation
ข่าวที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้โปรแกรมชุดสำนักงานทั่วโลกข่าวหนึ่งในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา คือ ข่าวการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมชุดสำนักงานที่ชื่อ OpenOffice.org ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มียอดดาวน์โหลดไปใช้งานมากกว่า 100 ล้านครั้ง OpenOffice.org มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลายครั้งหลายครา และวันนี้เราก็ได้รู้จักกับชื่อใหม่ของโปรแกรมชุดสำนักงานชุดนี้ในชื่อ อาปาชี โอเพ่นออฟฟิศ (Apache OpenOffice) โดยใช้ชื่อย่อเป็น AOO ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรที่ชื่อ Apache Software Foundation (ASF) เจ้าของโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ชื่อดังชื่อ Apache Web Server ที่มีคนนำไปใช้ความคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์เกินกว่าครึ่งหนึ่งของโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก
 
เรื่องราวความเป็นมา
 
ต้องอนุญาตเล่าความเป็นมาอีกครั้ง อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ เดิมชื่อ StarOffice เป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Star Division ประเทศเยอรมันเมื่อประมาณปี ค.. 1990 StarOffice ที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นมี 2 เวอร์ชันคือเวอร์ชันทางการค้า และเวอร์ชันฟรีสำหรับกิจการด้านการศึกษา ต่อมาบริษัทซันไมโครซิสเต็มได้ซื้อกิจการ Star Division เมื่อประมาณปี ค.. 1999 และนำ StarOffice มาแยกทำเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสมบูรณ์แบบในชื่อ OpenOffice.org (ชื่อย่อ OOo) แต่ยังคงใช้เงื่อนไขลิขสิทธิ์โอเพ่นซอร์สแวร์ของซันอยู่ เหตุผลที่ใช้ชื่อ OpenOffice.org เนื่องจากชื่อ “OpenOffice” มาคนนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว นอกจากนี้ ซันไมโครซิสเต็มยังจัดทำเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานจำหน่ายในเชิงการค้าโดยใช้ชื่อ StarOffice ตามเดิม ทั้งสองเวอร์ชันแยกกันพัฒนาอย่างอิสระ ช่วงนี้คนไทยได้รู้จักกับ StarOffice ในอีกชื่อหนึ่ง คือ ออฟฟิศ ดาวทะเล และเมื่อปี ค. . 2010 ที่ผ่านมา Oracle ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของซันไมโครซิสเต็ม ได้เปลี่ยนชื่อ OpenOffice.org มาเป็น Oracle OpenOffice และมีแผนที่ทำเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานที่จำหน่ายในเชิงการค้าในชื่อดังกล่าว

โลโกดั้งเดิมของ OpenOffice.org
ช่วงนี้เองทำให้กลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ร่วมพัฒนา OpenOffice.org เดิมส่วนหนึ่ง ไม่พอใจนโยบายของ Oracle จึงนำต้นฉบับ OpenOffice.org เดิมมาจัดตั้งกลุ่มพัฒนาเป็นโปรแกรมชุดสำนักงานในชื่อใหม่คือ ลิเบอร์ออฟฟิศ (LibreOffice) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรที่ชื่อ The Document Foundation, Debian และ Ubuntu และใช้เงื่อนไขลิขสิทธิ์กลุ่มเดียวกับลินุกซ์ คือใช้เงื่อนไขลิขสิทธิ์แบบ LGPL เวอร์ชัน  
ต่อมาประมาณปลายปี ค.. 2011 Oracle ได้บริจาค Oracle OpenOffice ให้กับ Apache Software Foundation ซึ่ง อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ 3.4 ถือเป็นเวอร์ชันแรกของโปรแกรมชุดสำนักงาน OpenOffice.org ภายใต้การดูแลของ Apache Software Foundation โดยใช้เงื่อนไขลิขสิทธิ์โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ตามแบบฉบับของ AFS เอง (Apache License 2) ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆ คือผู้ใช้งานสามารถนำซอฟต์แวร์ภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน สามารถนำไปแจกจ่ายได้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระโดยอาศัยเซิร์ฟเวอร์ของอาปาชีเป็นศูนย์กลาง 
ทั้ง อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ และ ลิเบอร์ออฟฟิศ จะใช้ฟอร์แมตในการจัดเก็บเอกสารเป็นแบบ ODF เวอร์ชัน 1.2 ของ The Document Foundation และด้วยฐานผู้ใช้เดิมของ OpenOffice.org มีจำนวนมาก และโปรแกรมชุดสำนักงานยุคใหม่ๆ อย่าง Google doc ก็จัดเก็บเอกสารในฟอร์แมตนี้ด้วย ดังนั้นทั่วโลกจึงมีเอกสารที่จัดเก็บแบบ ODF 1.2 จำนวนมหาศาล ทำให้ทางไมโครซอฟต์ต้องประกาศจะพัฒนาโปรแกรมชุดสำนักงานของตนให้สามารถจัดการแฟ้มเอกสารในฟอร์แมตดังกล่าวได้ในเวอร์ชันถัดไปที่จะออกสู่ตลาดด้วย 
สำหรับสิ่งที่ต้องจับตามองในอนาคตก็คือ ลิเบอร์ออฟฟิศ กับ อาปาชีโอเพ่นออฟฟิศ จะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้หรือไม่ หรือจะแยกกันอย่างอิสระไม่สามารถมารวมกันได้อีก

Apache OpenOffice และ LibreOffice มีจุดเริ่มต้นมาจาก OpenOffice.org เหมือนกัน

บันทึกประจำวันที่ 24 เมษายน พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
05:00 . ตื่นนอน อานสารไมโครคอมพิวเตอร์ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
06:30 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มยอดผักโขมปลาดุก, ผักฟักทอง, ผัดยอดชะอมยอดฟักทอง
07:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณพื้นที่ที่จะปลูกดาวอินคา และเอาอีเอ็มขยายใส่บ่อปลา
09:00 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):โพสต์บทความเรื่องใหม่
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
12:00 . สูบน้ำราดพื้นดินหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
12:15 .
0. กินข้าว 1.กับข้าว:แกงส้มยอดผักโขมปลาดุก, ผักฟักทอง, ผัดยอดชะอมยอดฟักทอง, ก๋วย จั๊บ
12:45 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557): สูบน้ำรดต้นไม้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ
14:30 . พักผ่อน เนื่องจากไฟไม่พอเพราะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน
15:00 .
0.สภาพอากาศ:ฝนตก 1.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำรูปภาพประกอบบทความ
15:30 . ซ่อมปั้มชัก เนื่องจากสปริงวาล์วหักทั้ง 4 ช่อง
16:15 . ไปดูปรับแต่งปั้มน้ำบ้านสนธยา
19:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดเผ็ดขมิ้นหน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้งปลาดุก, แกงส้มยอดผักโขม, ผักรวก+น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.