MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาภาษาไทยในเครื่องแท็บเล็ต

  ผู้เขียนได้มีโอกาสทดลองใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ พบว่าเครื่องแท็บเล็ตบางรุ่นบางยี่ห้อ แสดงคำภาษาไทยบางคำไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะคำที่สระอำ “ำ” เป็นส่วนประกอบ เช่นคำว่า “น้ำ”, ”ต่ำ”, “ค่ำ” หรือ “คว่ำ” เป็นต้น เวลาปรากฏบนจอภาพขอแท็บเล็ตจะมีลักษณะดังรูปข้างต้น อีกปัญหาหนึ่งคือเครื่องแท็บเล็ตพีซีบางรุ่นบางยี่ห้อที่ติดตั้งแอนดรอยด์ต่ำกว่าเวอร์ชัน 4.1 มักจะไม่มีแป้นพิมพ์เสมือนสำหรับภาษาไทยให้ใช้ เนื่องจากบ้านเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบจัดการภาษาไทยบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยให้เหตุผลว่า ต่างชาติได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการซื้อหาแท็บเล็บให้ลูกหลาน หรือนำมาใช้งานต้องลองทดสอบให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ

บันทึกประจำวันที่ 23 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
01:00 . ตื่นนอน
01:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
02:00 . พักผ่อน เนื่องจากไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไม่พอทำงาน
06:00 . ดื่มกาแฟ อ่านสารไมโครคอมพิวเตอร์ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 . พ่นยาฆ่าหญ้าจุดที่จะตั้งกังหันลมสูบน้ำ
09:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดผักคะน้า, น้ำพริกปลาดุก, ผักรวก
09:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่ และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โพสต์บทความ
10:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):นำฟักทองไปส่งร้านค้า
12:00 . สูบน้ำราดพื้นหน้าบ้านด้วยโซลาร์เซลล์
12:15 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดผักคะน้า, น้ำพริกปลาดุก, ผักรวก, สุกี้รวมมิตร
12:45 .
0.งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):สูบน้ำรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้ด้วยโซลาร์เซลล์ 1. ทำบัญชีครัวเรือน 2.งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบความที่โพสต์ไว้
13:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้
14:30 . พักผ่อน
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปคาดหญ้าเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด
18:30 . อาบน้ำ
18:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แก้ไขบทความที่โพสต์ไว้
20:00 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงส้มยอดผักโขมปลาดุก, ผัดฟักทอง, น้ำพริก+ผักรวกหลายชนิด
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.