MyBanner

โฆษณา

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จะล้อมของ หรือจะล้อมไก่

  


ที่บ้านผู้เขียนมีไก่แจ้มาอาศัยอยู่ปนกับไก่บ้าน คือลูกหลานข้างบ้านนำมาเลี้ยงแล้วไม่ได่ดูแล เดิมมีแค่ 2-3 ตัว ทุกวันนี้ไก่ออกลูกออกหลานเต็มไปหมด บางช่วงมีเป็นร้อยตัว บางช่วงมีไก่ป่าเข้ามาปะปนด้วย ไก่แจ้เหล่านี้ ครอบครัวผู้เขียนจับขายไปแล้วหลายรุ่น ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาพบเห็น มักจะถามว่าทำไม่ไม่จับขังคอก แล้วเลี้ยงแบบระบบปิด
ที่บ้านผู้เขียนทำการเกษตรแบบไร่นาป่าผสม แต่เดิมไม่มีใครคิดจะเลี้ยงไก่ เมื่อมีไก่มาอยู่ ก็ต้องปล่อยเลยตามเลย แต่ก็ได้ทำเล้าไว้ และฝึกให้ไก่นอนในเล้าตั้งแต่เล็กๆ ทุกวันช่วงตะวันตกดินไก่จะพากันเข้าไปนอนในเล้า

ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงไก่แบบปล่อยก็คือ การเพาะปลูกพืชผักรอบบ้านทำไม่ได้ เพราะไก่แจ้พากันคุ้ยเขี่ย และจิกกินหมด ผู้เขียนจึงได้ถามความคิดเห็นสมาชิกในครอบครัว ว่าจะจับไก่ขังไว้ในเล้า หรือจะปล่อยให้ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารในสวนรอบบ้านได้อย่างอิสระ ทุกคนเห็นว่าควรจะปล่อย ดังนั้นจึงต้องมาแก้ปัญหาด้วยการล้อมมุ้งไนลอน (มุ้งเขียว) ในบริเวณที่ไม่ต้องการให้ไก่เข้าไปแทน เช่น บริเวณที่เพาะชำต้นไม้, บริเวณที่เพาะพริกหรือลูกผัก, บริเวณที่ปลูกพืชที่ต้องถมใบไม้ ส่วนบริเวณพื้นที่สวนที่ไม่เข้มงวด ก็ปล่อยให้ไก่หากินอย่างอิสะ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ก็นานๆ ครั้งที่ไก่แอบเข้าไปในพื้นที่ล้อมไว้
ล้อมรั้วบริเวณที่ไม่ต้องการให้ไก่เข้า
  นอกจากนี้ก็ได้ทดลองหาพืชที่ไก่ไม่สนใจมาทดลองปลูก เช่น พริก เป็นต้น 

ลองปลูกพริกสู้กับไก่
บันทึกประจำวันที่ 17 เมษายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
01:30 . ตื่นนอน
01:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทดลองโพสต์รูปภาพลงในหน้าเว็บโดยตรง (ไม่สำเร็จ เน็ตช้ามาก)
03:45 . พักผ่อน
06:00 . ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดฟักทอง, ผักรวก+น้ำพริก
08:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงข้าวไรท์เบอรี่ (6/2557):ตัดไม้ทำที่ล้อมมุ้งเขียวสำหรับปลูกข้าว
09:00 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
09:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขบทความที่โพสต์ไม่สมบูรณ์
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
12:15 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดฟักทอง, ผักรวก+น้ำพริก
12:45 . สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์
13:15 . รื้อลวดทองแดงสำหรับไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
14:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ย้ายผักชีใบเลื่อย (ผักชีฝรั่ง) ไปปลูกที่แนวสปริงเกอร์
15:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงแก้วมณี (10/2557):แต่งท่อระบบให้น้ำพืชในแปลง
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดมะละกอหมูสับ, ผักรวก+น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.