MyBanner

โฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ทำปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหาร

  


เศษอาหาร หรือเศษวัสดุที่เหลือจากทำครัวในแต่ละวัน นอกจากจะสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักกองดังที่ได้เคยพูดถึงไว้ในหัวเรื่อง ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน แล้ว เศษอาหารเหล่านี้ที่บ้านผู้เขียนยังนำมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำสารหมักชีวภาพ
โดยวัสดุที่ใช้คือถังพลาสติกสำหรับหมักแบบมีฝาล็อก, เศษอาหาร ถ้าสามารถสับหรือบดย่อยจะดีมาก และกากน้ำตาลประมาณ 3-5 ลิตร (ทยอยใส่), หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ประสิทธิภาพขยายเชื้อ หรืออีเอ็ม หรือสารเร่ง พด.6 หรือซุปเปอร์ พด. 2 (ถ้าไม่มีเลยไม่ต้องใช้) และน้ำ
วิธีทำ
1. นำกากน้ำตาลประมาณ 1 ลิตร มาละลายน้ำในถัง โดยใช้น้ำพอประมาณ
2. เตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรืออีเอ็มขยาย หรือสารเพ่ง พด. 6 หรือซุปเปอร์ พด. โดยขยายเชื้อในน้ำตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที
3. นำวัสดุหมักใส่ลงในถังหมัก

4. เทกากน้ำตาลที่ละลายน้ำไว้ และหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้เทรวมลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน

5. ปิดฝาและล็อกให้สนิท กันแมลงเข้าไปไข่

ในวันต่อไป หากมีเศษอาหารอีก ก็จะนำมาใส่ในถังหมักอีก ทำเช่นนี้ทุกวันจนกว่าถังหมักใกล้เต็ม คือเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ 1 คืบ ในระหว่างที่นำเศษอาหารมาใส่ให้นำกากน้ำตาลที่เหลือมาละลายน้ำ แล้วเทผสมลงไปเป็นระยะๆ และเมื่อใกล้เต็มอาจจะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอีก จากนั้นปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ประมาณ 1 ปี (หมักข้ามปี) 
วิธีการนำไปใช้

สารหมักชีวภาพที่ได้สามารถใช้ฉีดพ่นที่ใบและลำต้นพืชในลักษณะของฮอร์โมนได้ โดยใช้อัตรา 1: 1000 หรือประมาณ 1 ถึง 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร 
หรือจะใช้ฉีดพ่นกับยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อย ไร่มัน สวนยาง หรือสวนปาล์มได้ โดยใช้อัตรา 1 ถึง 5 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับยาฆ่าหญ้าในอัตราที่กำหนด ฉีดพ่นฆ่าหญ้าหรือฉีดลงดิน
บันทึกประจำวันที่ 16 เมษายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:ผัดฟักทอง, ผักรวก+น้ำพริก
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):นำเศษอาหารใส่ถังหมัก
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ขนหน่อกล้วยไปแปลงนาริมเขื่อน
09:30 . อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
12:45 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:ผัดฟักทอง, ผักรวก+น้ำพริก
13:15 . สูบน้ำใช้ด้วยโซลาร์เซลล์
13:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงแก้วมณี (10/2557):กวาดเศษใบไม้ปิดพื้นที่ที่ปลูกพืช
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):พยายามโพสต์บทความเรื่องใหม่แต่ไม่สำเร็จเนื่องอินเตอร์เน็ตช้าเกินไป
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดฟักทอง, แกงส้มก้านบอน
20:30 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.