MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มาตราเงินไทยสมัยรัชการที่ ๔

  จำได้ว่าสมัยเด็กๆ ผู้เขียนยังเคยได้ยินคนพูดถึง เงินเสี้ยว(ไพ), เงินซีก, เงินสตางค์ และยังได้มีโอกาสเห็นเงินพดด้วงของแท้ๆ ที่คนเฒ่าคนแก่เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน และได้นำออกมาโชว์เป็นกอบๆ ทุกวันนี้หาดูได้ยากมาก เงินพดด้วยเป็นเงินที่มีใช้ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในโลกเท่านั้น ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแผ่นดินไทย  
ที่พูดถึงเงินโบราณเหล่านี้ เนื่องจากวันนี้อยู่ดีๆ ก็นึกมาตราเงินที่ท่องสมัยเด็กๆ “สองเฟื้องเป็นหนึ่งสลึง สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท ฯ” จึงลองค้นอินเตอร์เน็ตดู ก็ทำให้ทราบว่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการกำหนดอัตราเงินไทยชัดเจนกว่าในสมัยอื่นๆ ดังนี้ 
๕๐ เบี้ย
เป็น
๑ โสฬส
๒ โสฬส
เป็น
๑ อัฐ
๒ อัฐ
เป็น
๑ ไพ (เสี้ยว)
๒ ไพ
เป็น
๑ ซีก
๒ ซีก
เป็น
๑ เฟื้อง
๒ เฟื้อง
เป็น
๑ สลึง
๔ สลึง
เป็น
๑ บาท
๑๐ สลึง
เป็น
๑ พัศดึง
๔ บาท
เป็น
๑ ตำลึง หรือ พิศ
๒ พิศ (๘ บาท)
เป็น
๑ ทศ
๒๐ ตำลึง
เป็น
๑ ชั่ง
พอถึงช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตราเงินให้สอดคล้องกับหลักสากล จากการค้นข้อมูลทำให้ทราบว่า คำว่า สตางค์ เป็นคำที่มีความหมายว่า “หารด้วยร้อย” เป็นคำทีใช้ในการคำนวณค่าตัวเลข ซึ่งเราได้ยินได้ฟังมานานแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไร
ที่ผู้เขียนนึกถึงมาตราเงินไท เนื่องจากจะนำมาใช้ในการตั้งมูลค่าของเว็บไซต์หรือบล็อกเกอร์ที่ผู้เขียนจัดทำว่ามีมูลคิดเป็นเงินแล้วมาค่ามากน้อยแค่ไหน โดยผู้เขียนกำหนดไว้ว่า 1 วิวมีค่าเท่ากับ 1 เบี้ย ดังนั้นจะต้องมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์หรือบล็อกเกอร์ที่ผู้เขียนจัดทำ 6,400 วิว จึงจะมีค่าประมาณ 1 บาท เป็นการคิดเล่นๆ สนุกๆ และเป็นการให้กำลังใจตัวเอง ไม่มีอะไรมากครับ

ที่มา:http://emuseum.treasury.go.th/article/459-coin-thai.html
บันทึกประจำวันที่ 15 เมษายน พ.. 2557 (2014)
 
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงเต่าใส่หน่อกระทือ, แกงผักกันตงผักหวานป่าปลาดุก, ผัดผักบุ้ง
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):ทำน้ำปุ๋ยหมักเศษอาหาร โดยเริ่มถังใหม่
09:00 . ถายรูปทำบทความ, อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกการปลุกต้นไม้
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมบทความเรื่องใหม่
12:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:แกงเต่าใส่หน่อกระทือ, แกงผักกันตงผักหวานป่าปลาดุก, ผัดผักบุ้ง
12:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
13:15 . Note:นายเนียน (ญาติ) แวะมาขอกบและพริกไทยอ่อนไปทำกับข้าวกิน
13:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):ทำต้นฉบับบทความ และโพสต์บทความเรื่องใหม่
16:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):บดข้าวโพดสำเลี้ยงไก่
17:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ แปลงแก้วมณี (10/2557):เอาเศษใบไม้ปิดพื้นที่ปลูกพืช
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:ผัดผักบุ้ง, ต้มจืดหน่อไม่ไผ่ตงลืมแล้ง, ผัดเผ็ดกบ, ผักรวก+น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.