MyBanner

โฆษณา

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เตาผลิตถ่าน biochar แบบถัง 200 ลิตรสำหรับเตาเผาแกลบ

  เตาถัง 200 ลิตรสำหรับการเผาแกลบ
รูปแบบของเตาผลิตถ่านไบโอ ที่ทำจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตรที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ จะไม่เหมาะสำหรับการเผาแกลบ หรือวัสดุชีวมวลชิ้นเล็กๆ

สำหรับเตาที่เหมาะสำหรับการเผาแกลบ จะปรับปรุงมาจากแบบที่ 2 คือ เป็นถังที่มีฝาเปิดด้านบน และมีสายรัดปากถัง ทำการเจารูที่ก้นถัง โดยการเจาะรูจะต่างจากแบบที่ 2 คือเจาะเป็นรูเล็กๆ หลายๆ รู รอบจุดกึ่งกลางของถัง โดยพื้นที่ที่เจาะจะให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมประมาณ 5 - 6 นิ้ว ดังตัวอย่างในรูป

เจาะรูปที่ก้นถัง
สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือ ท่อแกนกลาง ซึ่งทำจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ถึง 5 โดยให้มีความยาวของท่อสั้นกว่าความสูงของถังเล็กน้อย เจาะรูขนาดพอที่ท่อเล็กขนาดเล็กสอดทะลุไปยังด้านตรงข้ามได้จำนวน 12 รู และเจาะรูเล็กๆ โดยรอบท่อที่เป็นแกนกลางเพิ่มเติมให้ทั่ว แล้วนำท่อเหล็กสั้นๆ ขนาดเล็กกว่าเหล็กที่เป็นแกนกลาง โดยให้มีความยาวสั้นกว่าความกว้างของปากถังเล็กน้อย นำมาเจารูเล็กๆ ให้ทั่ว นำไปสอดเข้ากับรูบนท่อที่นำเป็นแกนกลางที่เตรียมไว้ 
ส่วนที่ฝาถังเจาะรูตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ถึง 5 นิ้ว แล้วนำท่อเหล็กความยาวพอประมาณที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีกับที่เจาะไว้ มาเชื่อมต่อเป็นปล่องควัน

วิธีการใช้งาน
  1. นำถังตั้งบนเตาหลุม หรือใช้ก้อนหินหนุนพอก่อไฟด้านล่างได้
  2. นำท่อเหล็กที่ทำเป็นแกนกลางใส่ลงในถัง ให้ท่อตรงกลางตรงกับรูที่ก้นถังพอดี
  3. นำแกลบหรือวัสดุชีวมวลชิ้นเล็กๆ ใส่จนเต็ม
  4. ปิดฝาถังพร้อมกับนำหินหนักๆ ทับ หรือล็อกให้สนิท
  5. จุดไฟที่ก้นเตาเผารอจนกว่าจะหมดควัน
  6. เมื่อหมดควัน ใช้ดินหรือทรายกลบที่ก้นถังเพื่อไม่ให้อากาศเข้า และนำทรายห่อผ้าชุบน้ำปิดที่ปล่องควัน รอจนกว่าถังจะเย็นสนิทจึงเปิดนำถ่านไปใช้ปรับปรุงบำรุงดิน
หมายเหตุ จากปล่องควันสามารถประยุกต์เก็บน้ำสิ้มควันไม้ได้

กลับไปที่บทความเรื่อง : ถังเหล็ก 200 ลิตรสามารถทำเตาผลิตถ่านไบโอได้หลายรูปแบบ

บันทึกประจำวันที่ 5 พฤษภาคม พ.. 2557 (2014) 

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:00 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
07:45 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงกบหน่อข่ามะเขือเปาะมะเขือพวง, ไข่เจียว
08:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในแปลงนา
12:00 . สูบน้ำรดพื้นหน้าบ้านด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์
12:30 .
0.สูบน้ำใช้ด้วยปั้มน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์ 1.กินข้าว 2.กับข้าว:แกงกบหน่อข่ามะเขือเปาะมะเขือพวง, ไข่ เจียว
13:00 . ทำบัญชีครัวเรือน ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน
13:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557) :พิมพ์ต้นฉบับบทความ
14:30 . Note:ผู้ใหญ่เคนผู้ใหญ่บ้าน บ้านทับกระดาษแวะมาเยี่ยมบ้าน
15:00 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):ไปปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในแปลงนา
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:แกงเปอะหน่อไม้ไผ่ตงลืมแล้งปลานิล, ผักรวก+น้ำพริก
20:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.