MyBanner

โฆษณา

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เผาขยะให้ได้ถ่าน biochar หรือถ่านชีวมวลสำหรับปรับปรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน

  ในเขตนอกตัวเมือง การเผาขยะตามบ้านเรือนเป็นเรื่องปรกติ แต่การเผาขยะโดยทั่วไปจะเป็นการเผาทิ้งไม่ได้ประโยชน์ ผู้เขียนได้มีโอกาสค้นคว้าเกี่ยวกับสารปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ทราบว่าในการจุดไฟเผาสิ่งใดๆ สามารถผลิตสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงดิน หรือ ถ่านไบโอ (biochar) ได้ (biochar มาจากคำว่า biomass + charcoal ไม่ใช่ biological + charcoal อย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ) ซึ่งถ่านไบโอดังกล่าว สามารถใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาดลกร้อนได้ในระยะยาวได้อีกด้วย
โดยปรกติการเผาไหม่ใดๆ จะเป็นต้นเหตุหนึ่งของปัญหาโลกร้อน แต่ด้วยวิธีการเผาใหม้แบบเดียวกันนี้ เราสามารถจัดองค์ประกอบในการเผาใหม้สิ่งต่างๆ แต่ละครั้ง ให้สามารถแก้ปัญหาโลกร้อนตามหลักการที่เรียกว่าคาร์บอน ซีเควสตรอชัน (carbonsequestration) ได้ ซึ่งรวมถึงการเผาขยะตามบ้านเรือนด้วย
วิธีการก็คือ เราจะทำเตาเผาขยะในรูปแบบเฉพาะขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตถ่านชีวมวลดังกล่าวได้ โดยการสร้างเตาเผาขยะในลักษณะดังกล่าว ไม่ยุ่งยากจนเกินไป และสามารถเผาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อุปกรณ์และการลงมือเผาขยะ

อุปกรณ์ที่จำเป็นประกอบด้วย ถังเหล็กขนาด 200 ลิตรตัดครึ่งตามขวางดังรูปข้างต้น และถังสีที่เป็นถังเหล็กจำนวน 1 ใบพร้อมฝาปิด 
ในการดำเนินการเผาขยะให้ได้ถ่านไบโอ หรือถ่านชีวมวลเพื่อการปรับปรุงดิน จะเริ่มจากหาวัสดุที่จะนำมาทำเป็นถ่านไบโอ ได้แก่ กิ่งไม้เล็กๆ, ซังข้าวโพด, เม็ดในผลไม้, เศษกระดูกสัตว์, ใบไม้แห้ง, หญ้าหรือฟางแห้ง เป็นต้น นำมาใส่ในถังสีจนเต็ม ปิดฝาและควำไว้กับพื้น จากนั้นนำถังเหล็กมาวางครอบอีกที่หนึ่งดังรูป

นำเศษกิ่งไม้แห้งใส่ไว้ในช่องว่างระหว่างถังสีกับถังเหล็ก สำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้น หากิ่งไม้มาทำเป็นเสากันขยะตกรอบๆ ขอบในของถังเหล็ก แล้วนำขยะมาใส่ให้กระจายให้ทั่ว (ดูรูปแรกสุด)

ที่ขอบถังเหล็กของเตาเผาขยะที่วางอยู่กับพื้นให้หา หินมารองให้สูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อย พอให้อากาศถ่ายเทได้ จากนั้นหาเชื้อไฟมาทำการจุดเตาเผาขยะ โดยจุดจากด่านล่างของเตา

ไฟจะค่อยๆ ลุกไหม้ขยะ และลุกแรงขึ้นเมื่อไฟลามจนทั่วเตา นำเศษขยะที่หลงเหลืออยู่ใส่ลงในเตาเพิ่มจนกว่าขยะจะหมด
เปลวไฟขณะเผาขยะจะแรงมาก ทำให้หลังเผาขยะเสร็จจะเหลือเถ้าถ่านเพียงเล็กน้อยที่พื้นดินดังรูป
เมื่อเตาเผาขยะเย็นลง ให้นำถังสีวางไว้กลางถังเหล็กมาเปิดออก ก็จะได้ถ่านไบโอดังรูป แต่เปิดถังสีออกมาแล้วปรากฏว่ายังเป็นถ่านไม่หมด ให้ใส่กลับไปในถังสีแล้วปิดฝาไว้เหมือนเดิม เพื่อไว้เผาพร้อมกับการเผาขยะครั้งต่อไป (ถ้าขยะน้อยจะต้องเผาอย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะเป็นถ่านหมด)

ถ่านไบโอที่ได้ สามารถนำไปใส่ลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตามวิธีการที่กล่าวมาในข้างต้น ถ้าทุกครอบครัวสามารถทำในลักษณะนี้ได้ ปัญหาโลกร้อนจะคลี่คายลงแน่นอน

หมายเหตุ หรือจะนำไปทำเป็นถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนก็ไม้่ผิดกติกานะคราบบันทึกประจำวันที่ 14 เมษายน พ.. 2557 (2014)

เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน ดื่มกาแฟ อ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ และหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
07:00 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน
08:15 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:หมูทุบอบแห้ง, แกงยอดฟักข้าวปลาดุก, ผัดเผ็ดกบ
08:45 . กวาดเศษใบไม้รอบบ้าน อาบน้ำ ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):แก้ไขบทความและทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
10:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานคอมพิวเตอร์ (15/2557):อ่านเอกสารเตรียมทำบทความเรื่องใหม่
12:00 .
0.กินข้าว 1.กับข้าว:หมูทุบอบแห้ง, แกงยอดฟักข้าวปลาดุก, ผัดเผ็ดกบ
12:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):แก้ไขบทความและทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
15:00 . ไปกรอกทรายใส่กระสอบกันน้ำ
16:15 . ลอกสายทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
17:00 . เผาขยะ
18:00 . ลอกสายทองแดงไว้ทำเจนเนอเรเตอร์
18:30 . อาบน้ำ
18:45 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต ( 18/2557):เตรียมต้นฉบับบทความชุดใหม่
19:-0 .
0.กินข้าว พักผ่อน 1.กับข้าว:แกงเต่าใส่หน่อกระทือ, แกงผักกันตงผักหวานป่าปลาดุก, กากหมูทอด
21:00 . เข้านอน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.