MyBanner

โฆษณา

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ป้ายไม้รอบบ้าน 1

  ที่หมู่บ้านหนองกระดี่ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีช่างศิลป์มืออาชีพอยู่ท่านหนึ่ง พวกเราเรียกช่างศิลป์ท่านนี้ว่า พี่เอก อายุประมาณ 40 ปลายๆ งานศิลป์ที่พี่เอกทำเป็นงานไม้แกะสลัก ส่วนใหญ่เป็นการแกะสลักแบบนูนต่ำ ครอบครัวผู้เขียนประทับใจในฝีมือและแนวคิด จึงได้ขอซื้อ และสั่งทำป้ายไม้มาติดไว้รอบบ้าน ส่วนราคานั้นผู้เขียนจำไม่ได้ (แต่ไม่แพง) เริ่มต้นที่ภาพเงาของในหลวงขณะทรงงานผู้เขียนนำมาติดไว้ที่ผนังทางขึ้นบ้าน

อีกป้ายหนึ่งที่ประทับใจเลยขอซื้อพี่เอกมาติดตั้งที่ซุ้มหน้าบ้าน
 
ป้ายไม้ชิ้นเล็กๆ นี้พี่เอกแถมมาให้ ติดไว้ที่เสาทางขึ้นบ้าน ถ้าเอาแผ่นไม้มาติดธรรมดาก็คงไม่มีคุณค่าใดๆ
ในการทำการเกษตรของครอบครัวผู้เขียนจะยึดคำสั่งสอนของในหลวง คือปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือในพื้นที่เดียวกันจะประกอบด้วย พืชสำหรับเป็นอาหาร เช่น ขิง, ข่า, ตะไคร้, มันชนิดต่างๆ, ผักพื้นบ้าน, ผักหวานบ้าน, ผักหวานป่า, พืชสมุนไพร, ไม้ผลหลากหลายชนิด, ไผ่หลายชนิด, พืชสำหรับใช้สอย หรือพืชใช้ประโยชน์ทั่วไป เช่นทำฟืน, เผาถ่าน, ทำเชื้อเพลิง, ทำซุ้ม, ทำโรงเรือน และพืชเศรษฐกิจอย่างสัก, ยางนา, สะเดา, พยูง, พยอม เป็นต้น ทั้งหมดปลูกตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ หรือแยกเป็นพืชใต้ดินและพืชผิวดิน, พืชชั้นกลาง, ไม้เรือนยอดหรือไม้ชั้นสูง ซึ่งจะให้ประโยชน์มหัศจรรย์ 4 อย่าง คือ พอกิน, พออยู่, พอใช้ และพอร่มเย็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หลักในการเลือกพืชมาปลูก จะได้จากการได้เข้าร่วมอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ [www.agrinature.or.th] คือ ปลูกของที่กิน กินของที่ปลูก พืชกินใบกินลูก เอามาปลูกไว้กิน
การทำการเกษตรของครอบครัวผู้เขียนยังไม่ถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ แต่กำลังพยายามให้เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % ที่ว่ายังมีถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในบางพื้นที่ยังมีการใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่, ยังใช้ปุ๋ยเคมี, ใช้ยาคลุกเมล็ดพันธุ์พืช (ยกเว้นบริเวณที่เป็นสวนกสิกรรมธรรมชาติ) โดยการใช้สารเคมีที่เป็นพิษจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภคเป็นหลัก (ตามหลักปฏิบัติของ GAP) ส่วนสารเคมีกำจัดโรคพืช และยาฆ่าแมลงนั้น ไม่ได้ใช้มานานแล้ว และใช้สารหมักชีวภาพแทน ไม่ได้เน้นปริมาณการผลิต และเน้นผลผลิตที่ปลอดภัย ในระหว่างที่ยังไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะยึดหลักที่ว่า อินทรีย์ชีวภาพนำ เคมีเสริมตามความเหมาะสมตามที่เห็นในป้าย

ป้ายนี้เป็นป้ายเตือนสติในการทำงานอีกป้ายหนึ่ง เป็นคำที่จำมาจากการไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง เช่นเดียวกัน

สำหรับท่านที่สนใจสั่งทำป้ายไม้กับพี่เอก สามารถติดต่อได้ที่ 085-2657545 และ 092-5478545


โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.