MyBanner

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เตรียมดินเพาะชำต้นไม้

  


ที่บ้านผู้เขียนมีกิจกรรมที่จะต้องเพาะชำต้นไม้เป็นประจำ และสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของการเพาะชำต้นไม้ก็คือ ดินที่ใช้เพาะชำต้นไม้ ซึ่งวัสดุหลักที่นำมาผสมเป็นเพาะชำต้นไม้ก็คือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่ใช้งานได้แล้ว นำมาร่อนด้วยตะแกงเลือกเศษอิฐ, หิน, เศษพลาสติก และเศษโลหะทิ้ง ส่วนวัสดุปู่ยหมักชิ้นใหญ่ๆ หรือที่ยังไม่ย่อยสลายเป็นเนื้อดิน จะใส่กลับไปกล่องหมักปุ๋ยที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งวัสดุปู่ยหมักดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นหัวเชื้อในการย่อยสลายวัสดุปู่ยหมักในกล่องหมักปุ๋ยต่อไป
หลังจากนั้นจะทำการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช จากสารเร่ง พด. 3 ของกรมพัฒนาที่ดินในน้ำ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและขยายเชื้อในน้ำ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จุลินทรีย์ในพด. 3 เป็นเชื่อไตรโครเดอร์มา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยกำจัดเชื้อราที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพืช ผู้เขียนจะนำมาผสมกับดินเพาะชำต้นไม้ เพื่อใช้เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวเติบโตในดินเพาะชำต้นไม้ที่ทำการผสมโดยตรง ไม่ต้องขยายเชื้อในปุ๋ยหมักก่อน
ขั้นตอนต่อมา จะเตรียมแกลบดำและแกลบดิบสำหรับใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมของดินเพาะชำต้นไม้ โดยจะใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่ร่อนด้วยตะแกรงเรียบร้อยแล้ว 2 ส่วน แกลบดำหรือแกลบเผา 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน แกลบดิบจะช่วยให้ดินเพาะชำต้นไม้ฟูไม่ยุบจนแน่น ส่วนแกลบดำจะช่วยดูดซับปุ๋ย และปลดปล่อยให้พืชนำไปใช้อย่างช้าๆ 
นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วตัดใส่ภาชนะหรือกระสอบปุ๋ยเก็บไว้ในร่ม เพื่อเตรียมนำไปกรอกใส่ถุงเพาะชำต้นไม้ต่อไป
ดินเพาะชำต้นไม้ที่พร้อมนำไปใช้

บันทึกประจำวันที่ 9 เมษายน พ.. 2557 (2014)
เวลา
เหตุการณ์
06:00 . ตื่นนอน เดินกลับมาที่บ้าน
06:15 . ดื่มกาแฟ อ่านหนังสือเรื่อง "เหนือกว่า วอลสตรีท" หรือ One Up On Wall Steet.
06:45 . ทำต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
07:30 งานของกิจกรรมอาชีพ ปุ๋ยสะอาด (2/2557):เตรียมวัสดุเสริมสำหรับปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
08:00 .
0.กินข้าวเช้า 1.กับข้าว:แกงส้มสายบัวปลาดุก, ผัดผักบุ้ง, น้ำพริกตะไคร้
08:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557):จัดอุปกรณ์สำหรับผสมวัสดุเพาะต้นไม้
09:00 . ไปเก็บเต้น
09:15 . ทำบันทึกประจำวันของวันก่อน ทำบัญชีครัวเรือน
09:30 . งานของกิจกรรมอาชีพ งานอินเตอร์เน็ต (18/2557):แก้ไขเนื้อหาบทความ และโพสต์บทความเรื่องใหม่
12:00 . Note: เจ้าที่เกษตรตำบลแวะมาที่บ้านนำเอกสารเกี่ยวกับ อกม. มาให้กรอก
14:00 . สูบน้ำใช้ และรดต้นไม้ที่เพาะชำไว้
14:45 . ซ่อมปลักพัดลม 12 โวลต์
15:00 . เตรียมต้นฉบับบทความเรื่องใหม่
16:15 . งานของกิจกรรมอาชีพ กสิกรรมธรรมชาติ บ้านแม่ทำ สีทา (3/2557) :บดข้าวโพดให้ไก่ และร่อนปุ๋ยหมักสำหรับเตรียมทำดินเพาะชำต้นไม้
18:00 .
0.อาบน้ำ กินข้าว พักผ่อน ดูทีวี 1.กับข้าว:ต้มยำเห็ดนางฟ้า, น้ำพริกปลาดุก, ผักรวก
20:00 . ไปนอนเฝ้าฟักทองแปลงนาริมเขื่อน

โฆษณา a-ads.com

TraffiG Banner exchange.